De klachtencommissie inschakelen

golf
  1. Home
  2. Over BovenIJ
  3. Klacht indienen
  4. Klachtencommissie

Klachtencommissie

Wij hopen dat uw klacht wordt opgelost na het bespreken ervan met de betrokkenen of na bemiddeling van de klachtenbemiddelaar. Als dit niet zo is of als u over uw klacht een uitspraak wenst, kunt u zich richten tot de onafhankelijke klachtencommissie.

De klachtencommissie inschakelen

De klachtencommissie onderzoekt uw klacht en doet een uitspraak over de gegrondheid van uw klacht. Ook heeft de commissie de mogelijkheid de directie te adviseren over eventueel te nemen maatregelen. De klachtencommissie werkt volgens een reglement. U kunt het reglement inzien en downloaden. 

De klachtencommissie bestaat uit zeven leden. Om een zo onpartijdig mogelijke behandeling te waarborgen, zijn de voorzitter en nog een lid niet verbonden aan het ziekenhuis.

Bereikbaarheid klachtencommissie

De klachtencommissie behandelt alleen klachten die schriftelijk zijn ingediend.

U kunt uw brief richten aan:
BovenIJ ziekenhuis
t.a.v. de Klachtencommissie
Postbus 37610
1030 BD Amsterdam

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem. Als u verder surft, accepteert u onze cookies.

Terug naar bovenScroll naar boven