Kwaliteit & Veiligheid

U bevindt zich hier: Home | Wie zijn wij | Kwaliteit & Veiligheid

Kwaliteit & Veiligheid

Het BovenIJ ziekenhuis wil hét ziekenhuis zijn, dat veilige en kwalitatief goede medisch-specialistische behandeling en diagnostiek levert.

Ziekenhuischeck - meer weten over onze kwaliteit

Wilt u weten of een ziekenhuis goede kwaliteit biedt? Of bij welk ziekenhuis u het beste terecht kunt voor de juiste behandeling? Ga dan naar de website ziekenhuischeck.nl.

Op deze website vindt u veel informatie over ziekenhuizen; zoals wachttijden of heropnames. Of het resultaat van een operatie. Zijn er complicaties geweest, is de uitkomst zoals verwacht? Al deze gegevens zeggen iets over de kwaliteit van zorg van een ziekenhuis. Op ziekenhuischeck.nl kunt u veel informatie vinden. Ook kunt u hier ziekenhuizen met elkaar vergelijken.

NIAZ-certificering

Het BovenIJ ziekenhuis heeft het kwaliteitskeurmerk voor ziekenhuizen ontvangen van het NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen). Deze formele accreditatie houdt in dat het BovenIJ ziekenhuis voldoet aan de strenge kwaliteitseisen waarop het instituut ziekenhuizen toetst. “We zijn er trots op dat we met elkaar hebben laten zien dat onze kwaliteit in orde is”, zegt Edwin van der Meer, voorzitter Raad van Bestuur. “Zo bestaat ons motto “zorg goed voor elkaar” niet alleen uit woorden, maar geven we het ook echt inhoud.”

Het landelijk kwaliteitskeurmerk geeft aan dat de zorgprocessen in het BovenIJ ziekenhuis goed op orde zijn en dat het ziekenhuis voortdurend werkt aan verbetering. Van der Meer: “Belangrijk is dat we júist vanuit onze eigen professionele overtuiging de zorg voor onze patiënten goed voor elkaar willen hebben en ook blijvend willen verbeteren. Het voelt als een bonus dat externe auditoren dat gezien en gevoeld hebben en formeel gewaardeerd hebben met deze accreditatie.”

Horizontaal Toezicht

Bij goede kwaliteit van zorg hoort ook dat de registratie van zorg en alle bijbehorende processen goed voor elkaar zijn. Het afgelopen jaar zijn hiervoor binnen onze organisatie allerlei controles ingesteld met een goed resultaat, zoals het correct declareren van onze zorg.

Horizontaal Toezicht wil zeggen dat de zorgverzekeraar er vertrouwen in heeft dat het BovenIJ het gehele proces van zorgregistratie en ICT met bijbehorende controles goed op orde heeft. Alle stations zijn gepasseerd, daarom heeft het BovenIJ begin 2021 met terugwerkende kracht vanaf 2021 goedkeuring van de verzekeraars om over te gaan op Horizontaal Toezicht.

VeiligheidsManagementSysteem (VMS)

Uw veiligheid is onze zorg. In het ziekenhuis komt u voor onderzoek, behandeling, en eventueel een opname op een verpleegafdeling. U krijgt in het ziekenhuis vaak te maken met meerdere hulpverleners en meerdere afdelingen. Dit vraagt om onderlinge afstemming en samenwerking.

Het BovenIJ ziekenhuis voldoet aan alle voorwaarden van het VeiligheidsManagementSysteem (VMS) en is hiervoor geaccrediteerd. Het BovenIJ ziekenhuis spant zich in om de risico’s voor patiënten te beheersen en (onbedoelde) schade aan patiënten te verminderen. Met het VMS kunnen we continu risico’s signaleren, verbeteringen doorvoeren en beleid vastleggen, evalueren en aanpassen. Het is daarmee de verankering van patiëntveiligheid in de praktijk.

Leren van incidenten

Het BovenIJ ziekenhuis stimuleert alle medewerkers om incidenten te melden. Daarnaast registreren en bespreken wij onze complicaties en klachten van patiënten. Deze meldingen, registraties en besprekingen vormen voor ons een bron van informatie om verbeteringen door te voeren.

Als er sprake is van een (mogelijke) calamiteit, is het ziekenhuis verplicht hiervan melding te doen bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Voor u maar ook voor het ziekenhuis is het dan belangrijk om precies te onderzoeken wat er is misgegaan. Zo werken we continu aan het verbeteren van de patiëntenzorg en leren we van ervaringen.

Medische professionaliteit

Professionals die binnen het BovenIJ ziekenhuis werkzaam zijn, zijn geregistreerd volgens de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG). Meer informatie vindt u op de pagina BIG-registratie.

Medische staf

Om de kwaliteit van de individuele arts te toetsen, hanteert de medische staf het ‘Appraisal & Assessment’. Dit is een kwaliteitsinstrument voor en door medisch specialisten. De stafleden in het BovenIJ ziekenhuis doorlopen eens per 2 jaar het Appraisal & Assessment-traject.

Patiënttevredenheid

Het BovenIJ ziekenhuis heeft als motto "Zorg goed voor elkaar". Dat betekent dat wij de zorg voor u als patiënt goed voor elkaar willen hebben. Maar hoe tevreden zijn patiënten over de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening? Om daar zicht op te krijgen, houdt het BovenIJ ziekenhuis regelmatig patiënttevredenheidsonderzoeken.

Consumer Quality Index Ziekenhuizen (CQI ziekenhuisopname)

Een jaarlijks terugkerend onderzoek naar patiëntentevredenheid is de CQI ziekenhuisopname. Met de CQ index methode onderzoeken we wat patiënten belangrijk vinden en wat hun ervaringen zijn met de zorg die zij hebben ontvangen. Patiënten worden gevraagd om na een ziekenhuisopname hun ervaringen via een digitale vragenlijst in te vullen. Door het onderzoek jaarlijks uit te voeren kunnen we zien of de zorg ook verbeterd is ten opzichte van het voorgaande jaar. Meer informatie over deze methode vindt u op de website van Zorginstituut Nederland.

Het BovenIJ ziekenhuis stelt uw medewerking aan de patiëntentevredeheidsonderzoeken erg op prijs. Hierdoor kunnen we de kwaliteit van onze zorg verder verbeteren. Uw mening over onze zorg telt!

Zorgkaart Nederland

Bent u tevreden met uw ervaring met het BovenIJ ziekenhuis en wilt u andere patiënten helpen die op zoek zijn naar een ziekenhuis? Deel uw ervaring via Zorgkaart Nederland. U kunt ons ook praktische suggesties geven voor het verder verbeteren van onze zorg. Op Zorgkaart Nederland kunt u zorginstellingen zoeken, vinden en waarderen.

Spiegelgesprek

Het BovenIJ ziekenhuis vindt het belangrijk dat patiënten en bezoekers tevreden zijn. Daarom streven de medewerkers ernaar u tijdens uw opname of polikliniekbezoek zo goed mogelijk te behandelen en te verzorgen. Regelmatig organiseren wij spiegelgesprekken om van patiënten zelf te horen hoe zij onze zorg hebben ervaren.

Prestatie-indicatoren

Het BovenIJ ziekenhuis werkt mee aan alle vragenlijsten die inzicht bieden over hoe het is gesteld met de kwaliteit in het ziekenhuis. Denk aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en Zichtbare Zorg (ZIZO). Meer informatie op de website www.kiesbeter.nl.

Keurmerken

Aan ons ziekenhuis zijn diverse kwaliteitskeurmerken toegekend. Bekijk hier het complete overzicht van BovenIJ keurmerken.

Brandveiligheid in de zorg

Binnen het BovenIJ ziekenhuis hebben naast patiëntveiligheid ook overige veiligheidsonderwerpen aandacht, waaronder brandveiligheid. Het BovenIJ ziekenhuis is één van de ondertekenaars van het convenant 'Brandveiligheid in de zorg'

Calamiteiten

Definitie calamiteit: Iedere niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis die betrekking heeft op de kwaliteit van zorg en die heeft geleid tot de dood van of een ernstig schadelijk gevolg voor een patiënt of cliënt.

Als er sprake is van een (mogelijke) calamiteit, is het ziekenhuis verplicht hiervan melding te doen aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de resultaten openbaar te maken.

Sterftecijfers

De roep om transparantie in de zorg neemt toe. Patiënten willen weten hoe ziekenhuizen scoren op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Het BovenIJ ziekenhuis wil graag aan die wens voldoen en maakt haar resultaten zichtbaar.

Onverwacht Lange Opnameduur

Steeds meer mensen willen weten hoe ziekenhuizen scoren op het gebied van kwaliteit en veiligheid. De indicator “Onverwacht Lange Opnameduur” geeft het percentage klinisch opgenomen patiënten weer dat onverwacht een lange opnameduur had. Lees verder hoe het BovenIJ ziekenhuis landelijk presteert.

Revalidatiecheck

Wilt u weten of een revalidatie-instelling goede kwaliteit biedt? Of bij welke instelling u het beste terecht kunt voor de juiste behandeling? Ga dan naar de website revalidatiecheck.nl.

Op deze website vindt u veel informatie over revalidatie-instellingen; zoals wachttijden of hoe tevreden patiënten zijn. Het resultaat van 3 revalidatiebehandelingen bij veel voorkomende aandoeningen. Al deze gegevens zeggen iets over de kwaliteit van zorg van een instelling en de resultaten hiervan vindt u op deze site terug. Ook kunt u hier revalidatie-instellingen met elkaar vergelijken.

Wilt u deze pagina delen via Social media? Accepteer dan eerst de functionaliteit cookies.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Meer weten...