Opname

U bevindt zich hier: Home | Patiënt | Opname

Opname

De meeste patiënten worden in overleg met de huisarts naar de specialist verwezen. Op advies van de specialist kunt u besluiten zich te laten opnemen voor een behandeling of operatie. Een aantal patiënten komt onverwacht en onvoorbereid in het ziekenhuis, bijvoorbeeld na een ongeval.

Mondneusmaskers in het BovenIJ

Om veilige zorg te bieden voor u en onze medewerkers gelden er vanaf 1 oktober nieuwe regels. Bent u bedlegerig, dan is het dragen van een mondneusmasker niet nodig. Gaat u van uw kamer af, naar de gang of elders in het ziekenhuis, dan draagt u wel een (niet-medisch) mondneusmasker. Heeft u geen eigen mondneusmasker dan kunt u de verpleegkundige hierom vragen.

De opname van patiënten voor een behandeling of ingreep noemen wij een geplande opname. De voorbereiding van een dergelijke opname vindt plaats via het Patiënten Servicebureau.
Is uw opname onverwacht en onvoorbereid b.v. via de Spoed Eisende Hulp of de polikliniek dan wordt u opgenomen op de Acute Opname Afdeling.

Geplande opname

Als u voor de eerste keer in het ziekenhuis komt, laat u zich inschrijven bij het Opname- en Inschrijfbureau. Hier toont u uw bewijs van ziektekostenverzekering en een geldig legitimatiebewijs. Alle noodzakelijke gegevens worden genoteerd, gecontroleerd en opgeslagen in de computer. Uw opnamedatum wordt gepland door het Patiënten Service Bureau. Zodra er plaats voor u is, nemen zij telefonisch contact met u op.  

Oproep

Twee werkdagen voor uw opname belt uzelf met het Opname- en Inschrijfbureau voor het juiste tijdstip waarop u verwacht wordt. Gaat het om een spoedgeval of is uitstel van de behandeling schadelijk voor uw gezondheid, dan zorgt uw specialist of huisarts er voor dat u meteen opgenomen wordt.

Bereikbaarheid opname- en inschrijfbureau

020 - 634 6861

Help mee aan veilige zorg

Wij vinden veilige zorg belangrijk. Daar zetten wij ons allemaal voor in. U kunt zelf ook bijdragen aan een veilige behandeling van u en uw medepatiënten. Bijvoorbeeld door onze instructies en adviezen goed op te volgen. En door vragen te stellen als uw medicijnen er anders uitzien dan u verwacht. Ook vragen we u alert te zijn op veiligheidsaspecten en incidenten en onveilige situaties te melden op de afdeling. 
 
Lees ook onze adviezen om bij te dragen aan een veilige behandeling (pdf) of een veilige behandeling van uw kind (pdf).

Uw medicijnen veilig gebruiken

Voordat u wordt opgenomen en als u weer naar huis gaat, spreken we met u over uw medicijngebruik. Stel gerust vragen over uw medicijnen. Het is belangrijk dat u weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken.

Mogen wij uw medische en medicijn gegevens opvragen?

Als u dat wilt kunnen wij uw medische en medicijn gegevens opvragen. Deze informatie gaat naar uw arts in het BovenIJ ziekenhuis. Mogen wij uw medicijn gegevens inzien? Geef dat door aan uw eigen apotheek of geef online toestemming.

Naar het ziekenhuis? Neem altijd een actueel medicatieoverzicht mee.

Infectie

Heeft u tot 2 maanden voor uw opname nog in een ziekenhuis in het buitenland gelegen, meld dit dan vooraf bij het Opname- en Inschrijfbureau. Wij willen dit weten omdat u mogelijk drager kunt zijn van de MRSA-bacterie (de zogenaamde ziekenhuisbacterie). Deze bacterie kan schadelijk zijn voor patiënten die door hun ziekte een verminderde weerstand hebben. Verspreiding willen wij dan ook voorkomen. Ook vragen wij u bij infecties of koorts tijdig contact op te nemen met het opname- en inschrijfbureau.

Contactpersoon

Het is van belang dat u van tevoren met uw familie of vrienden afspreekt wie buiten uzelf inlichtingen over u kan inwinnen. Per opnameperiode kunt u één contactpersoon aanwijzen. Geef de naam en het telefoonnummer van deze contactpersoon aan ons door, dan kunnen wij zo nodig ook met hem of haar contact opnemen. (Medische) informatie wordt alleen gedeeld met u of de contactpersoon. Familie en kennissen kunnen via de contactpersoon informeren naar uw situatie.

In de folder ‘Contactpersoon tijdens uw opname, wat kan de contactpersoon voor u betekenen?’ leest u hier meer over.

Ook is het verstandig iemand te machtigen die ingrijpende medische beslissingen voor u kan nemen, indien u hier niet meer toe in staat bent. U kunt dit het beste schriftelijk vastleggen. Tevens vragen wij u toestemming of uw contactpersoon na eventueel overlijden inzage mag krijgen in uw medisch dossier.

Controleer uw verzekering

De tarieven die het BovenIJ ziekenhuis in rekening brengt voor onderzoek, behandeling en verzorging zijn vastgesteld volgens landelijke richtlijnen. Controleer voor uw opname of uw ingreep vergoed wordt door uw zorgverzekeraar. Soms heeft u toestemming van uw verzekeraar nodig voor de behandeling kan starten. U kunt dit nalezen in de polisvoorwaarden of vragen aan uw zorgverzekeraar.

Kijk ook op de pagina kosten voor meer informatie.

Brochures

In de brochures 'Uw opname' of 'Opname van uw kind' krijgt u uitgebreide informatie over de gang van zaken rondom uw opname of de opname van uw kind.  

Wilt u deze pagina delen via Social media? Accepteer dan eerst de functionaliteit cookies.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Meer weten...