Op de Intensive Care Cardio Care (ICCC)

Deze brochure is bedoeld om u en uw familie te informeren over de afdeling Intensive Care Cardio Care (ICCC). 

De afdeling ICCC 

De ICCC is een afdeling die speciaal is ingericht voor patiënten die extra zorg, speciale bewaking en eventueel ondersteuning van belangrijke lichaamsfuncties nodig hebben. Bij elk bed is veel apparatuur te vinden. Deze apparatuur registreert 24 uur per dag uw bloeddruk, ademhaling en hartritme. Er kan nog meer apparatuur rond uw bed staan, zoals infuuspompen waarmee vocht en medicatie wordt gegeven. Uw gegevens worden op de monitor boven uw bed geregistreerd en zijn eveneens zichtbaar op de centrale monitor aan de balie. Op deze manier kunnen de verpleegkundigen u constant in de gaten houden. Er kunnen allerlei geluiden en signalen afgaan. U hoeft zich hierover niet ongerust te maken. 

De verpleegkundigen kennen de oorzaak en betekenis ervan, en weten hoe ze op deze signalen moeten reageren. 

Op de ICCC worden mannen en vrouwen op ruime, lichte éénpersoonskamers verpleegd. Iedere patiënt beschikt over een televisie op de kamer. U hoeft hiervoor niet te betalen.

Wanneer u aan de beademing ligt 

Soms is het nodig dat u aan de beademingsmachine ligt. De beademingsmachine zorgt ervoor dat uw longen beter van zuurstof en lucht worden voorzien. Door middel van een tube (buisje) die via de mond naar de longen gaat, wordt zuurstof en lucht toegediend. Vaak wordt u dan door middel van medicijnen in slaap gehouden. Nadat uw gezondheidstoestand is verbeterd, kunnen de medicijnen worden gestopt zodat u wakker wordt. Zolang u de tube nog in uw mond heeft, kunt u niet praten. De tube loopt namelijk tussen de stembanden door. Om toch te kunnen communiceren kunt u gebruik maken van pen en papier. 

Wanneer de tube verwijderd is, kan uw stem de eerste dagen zacht en hees zijn. Dit gaat meestal met een paar dagen over. 

Wanneer de patiënt erg onrustig is, zijn soms maatregelen nodig om te voorkomen dat hij uit bed valt en zich pijn doet, of dat hij bijvoorbeeld een infuus lostrekt. De behandelend arts zal in zo'n geval aan u uitleggen welke maatregelen nodig zijn en waarom.

Artsen en verpleegkundigen

Overdag, is er tussen 7.30 uur en 16.00 uur altijd een leidinggevenden aanwezig.

Voor onze intensive care patiënten is de intensivist hoofbehandelaar. Hij coördineert, gedurende uw verblijf op onze afdeling, samen met uw eigen specialist de medische zorg. Voor onze cardiologie patiënten zijn vier cardiologen verantwoordelijk voor de medische zorg. De verpleegkundigen op de afdeling ICCC hebben een speciaal ICCC diploma of zijn in opleiding hiervoor. Er wordt gewerkt met patiëntentoewijzing. Dat betekent dat er per dagdeel een verpleegkundige aan u wordt toegewezen en u zoveel mogelijk verzorgt. Door deze manier van werken, krijgt u met een beperkt aantal verpleegkundigen te maken. Ook houdt de verpleegkundige u en uw familie op de hoogte van uw gezondheidstoestand. 

Om 24 uur per dag zorg te verlenen, werken de verpleegkundigen in diverse diensten:

Dagdienst:

07.30 - 16.00 uur

Avonddienst

15.00 - 23.30 uur

Nachtdienst

23.15 - 07.45 uur

Contactpersoon

Om het contact tussen u, uw familie en de verpleegkundigen zo goed mogelijk te laten verlopen is het van belang dat er een contactpersoon wordt aangewezen. Alleen aan u en uw contactpersoon wordt informatie over uw gezondheidstoestand verstrekt. Andere familieleden en kennissen kunnen bij uw contactpersoon naar u informeren. 

Vragen en afspraken

Als u of uw contactpersoon vragen heeft, of iets niet helemaal duidelijk is, kunt u altijd bij de verpleegkundigen op de afdeling terecht. Heeft u vragen of maakt u zich ongerust? Uw contactpersoon kan ons dag en nacht bellen. In verband met drukke werkzaamheden in de ochtend, vragen wij u wel om voor 07.30 uur of na 10.00 uur te bellen. 

De behandelend arts kan antwoord geven op vragen over uw medische situatie. Wilt u of uw contactpersoon een afspraak met de behandelend arts, dan regelt de verpleegkundige dit voor u. De afspraak zal zo mogelijk nog dezelfde dag rondom het bezoekuur plaatsvinden. 

Bezoek

De ICCC is een "gesloten" afdeling. Dit betekent dat bezoek niet zomaar de afdeling op kan lopen. Bezoek meldt zich via de bel of intercom bij de toegangsdeur van de ICCC. Het geeft de verpleegkundigen de mogelijkheid om uw bezoek op te vangen en de weg te wijzen.

De volgende bezoektijden gelden op de afdeling ICCC:

's morgens

11.00 - 11.30 uur

's avonds

19.00 - 19.30 uur

Omdat rust erg belangrijk is voor u en de andere patiënten op de ICCC, kunnen er maximaal twee bezoekers per bezoekmoment aanwezig zijn. Een uitzondering kan eventueel worden gemaakt in overleg met de verpleegkundige.

Bezoek van jonge kinderen is alleen mogelijk na overleg met de verpleegkundige. Uit ervaring weten we dat de afdeling ICCC voor kinderen indrukwekkend kan zijn. Wij raden aan om van tevoren aan uw kind uit te leggen hoe de afdeling eruit ziet. 

Tijdens de bezoektijd hoort en ziet u veel. Wij verzoeken u en uw bezoekers vriendelijk rekening te houden met de privacy van de andere patiënten en hun bezoekers. Soms is het gewenst dat uw relatie ook 's nachts in het ziekenhuis blijft. De verpleegkundige zal in dat geval een slaapplaats regelen. De afdeling ICCC heeft hiervoor de beschikking over een familiekamer.

Dagindeling

Om een beeld te krijgen van een dag op de ICCC, geven we een globale dag- en nachtindeling. Soms kan alles echter heel anders verlopen, omdat zich onverwachte situaties kunnen voordoen. 

07.00 uur

De röntgenlaborant komt (eventueel) bij u langs om foto's te maken.

08.00 uur

De chirurg, anesthesioloog, longarts en intensivisten komen bij u langs (dit geldt als u bent opgenomen als IC-patiënt). De cardioloog komt later langs.

08.00 - 10.00 uur

De intensivist onderzoekt u. U wordt gewassen en verzorgd (als u hier zelf niet toe in staat bent).

11.00-11.30 uur

Bezoekuur.

11.30 uur

De fysiotherapeut komt bij u langs (indien nodig).

14.00-14.30 uur

Bezoekuur

14.30-19.00 uur

Rusttijd; eventueel worden er aanvullende onderzoeken gedaan

19.00-19.30 uur

Bezoekuur.

19.30-22.00 uur

U wordt verzorgd (als u hier zelf niet toe in staat bent).

Op de ICCC wordt iedere ochtend visite gelopen door artsen en specialisten, zoals een internist/intensivist, anesthesioloog/intensivist, chirurg, cardioloog en longarts. Zowel 's ochtends als ’s avonds komen de laboranten langs voor de noodzakelijke bloedafname. Afhankelijk van uw toestand komt eveneens een fysiotherapeut bij u langs. 's Nachts proberen we de afdeling zo rustig mogelijk te houden zodat u kunt slapen. Toch gebeurt het vaak dat er ’s nachts ook drukte op de afdeling is door acute situaties. Geluid- en lichtoverlast is helaas niet altijd te voorkomen.

Wanneer u overgeplaatst wordt

Als u geen intensieve zorg en bewaking meer nodig heeft, wordt u overgeplaatst naar een verpleegafdeling. Wij stellen u hierover van tevoren op de hoogte. Cardiologie patiënten kunnen eventueel met ‘telemetrie’ bewaking naar de standaard verpleegafdeling worden overgeplaatst. Dit houdt in dat wij op de ICCC uw hartritme op afstand kunnen controleren. Heeft u behoefte aan een nazorg-gesprek? Geef dit dan aan bij de verpleegkundige.

Minderjarigen

U kunt als ouder of verzorger dag en nacht bij uw kind blijven. U kunt uw kind begeleiden bij onderzoeken en helpen met de dagelijkse bezigheden. Verpleegkundige handelingen blijven onze verantwoordelijkheid en worden daarom alleen door de verpleegkundigen uitgevoerd. Blijft u bij uw kind, dan zorgt u zelf voor uw eigen maaltijden. U kunt gebruik maken van het personeelsrestaurant, waar u tegen betaling kunt eten. Koffie en thee kunt u van de ICCC krijgen.

Op de kinderafdeling is een pedagogisch medewerkster aanwezig. Wij zullen een beroep op haar doen indien het verblijf op de ICCC langer gaat duren. 

Overige zaken die van belang zijn 

Bent u in het bezit van een donorcodicil, een wilsbeschikking of een niet-reanimatie verklaring, laat het ons weten.

Persoonlijke bezittingen

Omdat u bent verbonden met slangen, kabels en apparatuur is het dragen van uw eigen nachtkleding niet goed mogelijk. De verpleegkundige zorgt voor aangepaste ziekenhuiskleding. Eigen toiletartikelen kunt u wel gebruiken. Om hygiënische redenen kunt u geen sieraden omhouden. U kunt ze aan uw familie meegeven.

Zelf etenswaren meenemen

U mag etenswaren meenemen die u zelf bereid heeft, maar u kunt deze etenswaren niet bewaren.

Voorverpakte etenswaren die u kant-en-klaar gekocht heeft, kunt u wel bewaren in een speciale koelkast op de afdeling. Op de verpakking schrijft u uw naam, kamernummer en de datum waarop het product in de koelkast is geplaatst. Etenswaren zonder naam en datum worden uit de koelkast verwijderd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van etenswaren die u of uw bezoekers zelf meenemen.

Bloemen en planten

In verband met infectiegevaar, is het niet toegestaan om bloemen en planten op de afdeling ICCC te houden.

Telefoon

Een telefoon naast uw bed is op de ICCC helaas niet mogelijk. Mobiele telefoons zijn niet toegestaan, omdat deze storingen kunnen veroorzaken op medische apparatuur. U kunt in de wachtruimte en familiekamer wel gebruik maken van uw mobiele telefoon. Het is mogelijk dat u de arts ziet bellen met een mobiele telefoon. Dit zijn ‘çordless’ telefoons die gebruik maken van een andere golflengte en zo geen storende factor zijn op onze elektronica. 

Contactinformatie afdelingen

Intensive Care/Cardio Care (ICCC)

Telefoonnummer 020-634 6413
Route 1e etage

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem. Als u verder surft, accepteert u onze cookies.

Terug naar bovenScroll naar boven