Uw opname in het ziekenhuis

In deze folder leest u meer over uw opname. Hoe u zich thuis kunt voorbereiden en wat u kunt verwachten tijdens uw verblijf in het ziekenhuis.

Uw ziekenhuis

Welkom in het BovenIJ ziekenhuis. 

Het belangrijkste teamlid, dat bent u. Iedereen in het team draagt bij aan uw behandeling, verzorging en herstel. Hiervoor werken onze artsen en verpleegkundigen samen met veel professionals. 

Wij blijven betrokken, ook als u ons ziekenhuis straks weer verlaat. Daarom werken we nauw samen met huisartsen en andere zorgverleners in de regio. Want de zorg voor u moet goed geregeld blijven, ook als u thuis hulp nodig heeft of werkt aan uw herstel.

Alle medewerkers van het BovenIJ ziekenhuis zetten zich in om de zorg voor u in alle opzichten goed voor elkaar te hebben. Wij wensen u een goed verblijf toe in het BovenIJ ziekenhuis en een voorspoedig herstel.

Namens alle professionals, Raad van Bestuur en Medische Staf BovenIJ ziekenhuis

Voorbereiding op de opname

Een goede voorbereiding op uw opname kan rust geven. 

Wat kunt u vooraf regelen?

De planning van uw opname met patiënten service bureau

De dag en het uur waarop u verwacht wordt voor uw opname, hoort u van het patiënten service bureau. Wij stellen de dag en het uur van uw opname zoveel mogelijk in overleg met u vast. Het kan echter gebeuren dat door overmacht een geplande opname niet kan doorgaan. Wij laten u dat dan zo snel mogelijk weten en maken een nieuwe afspraak. U krijgt ook een afspraak mee voor het gesprek met de verpleegkundige van het patiënten service bureau én het medicatie opnamegesprek met de apothekersassistent. 

Het medicatie opnamegesprek vindt plaats bij het apotheek service bureau. 

Gesprek verpleegkundige patiënten service bureau

De verpleegkundige stelt u een aantal vragen over uw persoonlijke omstandigheden en medische voorgeschiedenis. Zij geeft u een korte uitleg over uw opname in het ziekenhuis en vraagt u om een contactpersoon aan ons op te geven. 

Uw persoons- en verzekeringsgegevens staan bij ons geregistreerd. Het is belangrijk dat veranderingen bij ons bekend zijn. Heeft u veranderingen na het opnamegesprek met de verpleegkundige van het patiënten service bureau? U kunt ze per telefoon of per e-mail aan ons doorgeven. U vindt de contactgegevens op de achterzijde van deze folder. 

Medicatie opnamegesprek met apothekersassistent

Voordat u wordt opgenomen krijgt u een medicatie opnamegesprek bij het apotheek service bureau. Tijdens dit gesprek controleert de apothekersassistent of uw medicijngegevens volledig zijn. Wij weten dan precies welke medicijnen u gebruikt. Het is belangrijk dat u de medicijnen die u thuis gebruikt in de originele verpakking samen met een actueel overzicht van uw medicijnen meeneemt naar het medicatie opnamegesprek. 

We bespreken ook met u het uitwisselen van uw medicijngegevens, via het Landelijk Schakelpunt (LSP). 

Zorgverleners maken gebruik van een regionaal netwerk om medische gegevens elektronisch te delen met andere zorgverleners in hun regio. Dit heet het Landelijk Schakelpunt (LSP). Via dit netwerk kunnen zij een overzicht opvragen van de medicijnen die u gebruikt. Deze informatie sturen wij aan uw arts in het BovenIJ ziekenhuis. Meer informatie over het Landelijk Schakelpunt vindt u op de website van www.vzvz.nl.

Controleer uw verzekering

De meeste behandelingen worden vergoed via de basisverzekering. Is dat bij u ook het geval? Of kunt u een rekening verwachten? De tarieven die het BovenIJ ziekenhuis in rekening brengt voor onderzoek, behandeling en verzorging zijn vastgesteld volgens landelijke voorschriften. Voorkom financiële verrassingen. Controleer voor uw opname of uw ingreep vergoed wordt door uw zorgverzekeraar. Soms heeft u toestemming van uw verzekeraar nodig voor de behandeling kan starten. U kunt dit nalezen in uw polisvoorwaarden of vragen aan uw zorgverzekeraar.

Wie helpt u straks thuis?

Vooraf extra hulp regelen geeft u rust tijdens uw opname. Vaak is voor uw opname al bekend of u thuis verdere behandeling of hulp nodig heeft om te herstellen. Is dit bij u het geval? Dan kunt u dit aan de verpleegkundige doorgeven. Bij uw opname wordt dan de transferverpleegkundige ingeschakeld. Zij kunnen de mogelijkheden voor extra zorg of hulp met u bespreken. 

Opgenomen in een buitenlands ziekenhuis?

Waarschuw ons als u in de afgelopen twee maanden opgenomen bent geweest in een buitenlands ziekenhuis. Mogelijk bent u drager van de MRSA-bacterie (ziekenhuisbacterie) of een BRMO (bijzonder resistent micro organisme). Verspreiding van deze bacteriën in het ziekenhuis willen wij voorkomen.

Een goed contact met u vinden wij belangrijk

Onderstaande tips en informatie over een veilige behandeling kunnen daarbij helpen.

  • Zet uw vragen op papier. Vertel de arts hoe u zich voelt en wat u verwacht van de behandeling. Maak duidelijk wat u van de arts verwacht. Op www.3goedevragen.nl leest u hierover meer informatie. 
  • Vraag eventueel een familielid of bekende om aanwezig te zijn bij gesprekken met artsen of medewerkers.
  • Geef het aan als u iets niet begrijpt. 
  • Als u slechthorend bent, laat dit dan in uw dossier noteren.

Uw verblijf in ons ziekenhuis    

De verpleegafdelingen zijn op de derde verdieping. Het dagcentrum vindt u op de tweede verdieping. In de centrale hal neemt u de lift naar de verdieping waar u moet zijn.  

De opnamedag

Op de dag van uw opname meldt u zich op het afgesproken uur bij de receptie van de verpleegafdeling. 

Afhankelijk van de behandeling of onderzoek én het uur waarop u wordt opgenomen kan het zijn dat u op de opnamedag niet mag eten of drinken. 

Van de medewerker van het patiënten servicebureau heeft u de folder ‘Eten en drinken voor een operatie’ gekregen. De specialist bespreekt deze informatie ook met u. 

Tijdens uw opnamegesprek stellen we allerlei vragen om goed geïnformeerd te zijn over uw wensen en verwachtingen. Zo stellen wij altijd de vraag of u gereanimeerd wilt worden als uw behandeling dit nodig maakt. Schrikt u hier niet van, de kans op een reanimatie is klein. Graag horen wij wat uw wensen zijn.

Vraag aan de verpleegkundige wat u kunt verwachten na de behandeling.

Wat neemt u mee voor een opname?

Neem alleen het noodzakelijke mee, zoals:

 • Toiletartikelen, nachtkleding, ondergoed, makkelijke kleding voor overdag, pantoffels of badslippers.
 • Alle medicijnen die u thuis gebruikt in de originele verpakking.
 • Een lijst van alle medicijnen die u nu gebruikt. Dit actuele medicatie overzicht kunt u gratis ophalen bij uw apotheek.
 • Verzekeringspasje, identiteitsbewijs en patiëntenkaartje.
 • Kleingeld voor het gebruik van een rolstoel voor het vervoer in het ziekenhuis.
 • Op uw kamer kunt u gebruik maken van een afsluitbare garderobekast. Voor het afsluiten van de kast heeft u een 2 euro munt nodig.  
 • Adres en telefoonnummer van uw contactpersoon.
 • Dieetvoorschriften, als u die heeft.
 • Een reistas of koffertje groot genoeg voor uw kleding, jas, schoenen en overige spullen. Uw bezittingen worden door ons naar de afdeling gebracht waar u na de operatie wordt opgenomen.
 • Eventueel: boek, tijdschrift, spelletje.

Niet meenemen

Waardevolle spullen, geld of sieraden kunt u beter niet meenemen naar het ziekenhuis. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van uw eigendommen. Mocht er iets gestolen worden, meld dit dan bij de verpleegkundige en doe aangifte bij de politie.

Wie neemt u mee?

Wij willen de rust en de privacy voor de andere patiënten garanderen. Daarom vragen wij u om door één persoon gebracht of gehaald te worden. 

Uw kamer op de verpleegafdeling

Onze verpleegafdelingen hebben kamers voor één of meerdere personen. 

De kamers hebben een toilet, wastafel en douche. Ook is het voor uw familielid mogelijk om, in overleg met de verpleegkundige, in uitzonderlijke omstandigheden te overnachten in een rooming-in kamer. 

Vrouwen en mannen kunnen samen op één kamer worden verpleegd. Heeft u daar ernstig bezwaar tegen? Vertel het aan de verpleegkundige. Als dat mogelijk is, zoeken we een andere kamer voor u. We kunnen helaas niet garanderen dat er een andere kamer voor u beschikbaar is.

Radio, TV, Wi-Fi en mobiele telefoon

Tijdens uw verblijf kunt u gratis gebruik maken van radio, televisie en Wi-Fi. 

U heeft geen vaste telefoon naast uw bed, mobiel bellen is toegestaan. Wij vragen u anderen niet te storen bij het gebruik. 

Wij vragen u om de privacy van uw medepatiënten, onze medewerkers en bezoekers te respecteren. Het maken én (online) plaatsen van foto’s of films is zonder toestemming niet toegestaan.

Uw medicijnen tijdens uw verblijf

Op de opnamedag levert u uw eigen medicijnen in. U krijgt deze medicijnen weer mee terug naar huis, tenzij de arts besluit dat u deze niet meer mag gebruiken. De ziekenhuisapotheek levert tijdens uw verblijf al uw medicijnen. Soms maakt de arts hierop een uitzondering: u krijgt dan toestemming om de medicijnen te gebruiken die u van huis heeft meegenomen. 

De medicijnen van de ziekenhuisapotheek werken hetzelfde als de medicijnen die u thuis gebruikte, maar die kunnen er anders uitzien. Wij controleren zorgvuldig of u de juiste medicijnen krijgt maar het is goed om zelf ook uw naam en geboortedatum op het etiket te controleren. Heeft u vragen over de medicijnen? Stel ze aan uw arts of verpleegkundige.

Bezoek ontvangen

Bezoek ontvangen is fijn, maar ook vermoeiend voor patiënten die herstellen na een operatie of een onderzoek. In uw belang en dat van uw medepatiënten vragen wij u om niet meer dan twee personen tegelijk op bezoek te hebben. Buiten bezoektijden wordt er geen bezoek toegestaan. Alleen na overleg met de verpleegkundige kan hierop een uitzondering gemaakt worden. 

De actuele bezoektijden vindt u op onze website bij bezoektijden

Onze zorg voor u gaat ook door als u bezoek ontvangt 

Mogelijk vragen wij uw bezoek om de kamer even te verlaten zodat wij u kunnen behandelen. Mogen wij op uw begrip rekenen?

Niet roken

Het BovenIJ ziekenhuis is een rookvrij ziekenhuis. Roken is alleen toegestaan buiten de rookvrije zones, buiten het ziekenhuisterrein. 

Gedragsregels 

In ons ziekenhuis gaan wij op een respectvolle en vriendelijke manier met elkaar om. Geweld, intimidatie, discriminatie of ander ongewenst gedrag horen daar niet bij. Daarom gelden in ons ziekenhuis duidelijke regels voor bezoekers, patiënten en medewerkers. U kunt ze lezen op onze website bij 'Zo gaan we met elkaar om'.  

We zijn samen verantwoordelijk voor een goede en veilige omgeving. Kunnen we hierbij ook op u rekenen? 

Uw behandeling   

Artsen, verpleegkundigen en andere professionals werken samen aan uw gezondheid. Als dat nodig is worden ook andere medewerkers bij uw zorg betrokken.

Een arts aan uw bed

Iedere werkdag komt er een arts aan uw bed. Vertel de arts hoe u zich voelt. Veranderingen in uw gezondheidstoestand zijn altijd belangrijk. U kunt zelf ook vragen stellen, over de behandeling of het onderzoek.

De arts adviseert u over een onderzoek of behandeling. De arts bespreekt met u de eventuele risico’s, de uitslagen van een onderzoek of behandeling en vraagt u naar uw verwachtingen voor de toekomst. U beslist zelf of een onderzoek of behandeling wordt uitgevoerd. Stemt u in met een onderzoek of behandeling? Dan rekenen wij erop dat u zich houdt aan de afspraken die u met de arts heeft gemaakt.

Stelt uw arts voor om de behandeling te wijzigen? Dan zal de arts met u alle mogelijkheden bespreken. Laat u goed informeren, Stel gerust vragen als iets onduidelijk is. Als u dat wilt, kunt u een tweede mening vragen van een arts in een ander ziekenhuis (second opinion).

Wilt u de arts spreken op een ander tijdstip? De verpleegkundige maakt graag een afspraak voor u of uw familie.

Uw medisch dossier

Alles over uw behandeling wordt vastgelegd in uw medisch dossier, zoals uw afspraken, de uitslagen van onderzoeken en de diagnose. Informatie over het bekijken van uw dossier leest u op onze website: medisch dossier.

Het afdelingshoofd

Heeft u vragen, twijfelt u of bent u ergens ontevreden over? En kunt of wilt u dit niet bespreken met uw verpleegkundige? U kunt altijd in gesprek gaan met het afdelingshoofd. Vaak voorkomt zo'n gesprek verdere onduidelijkheden en biedt het een opening naar een oplossing.

Uw verpleegkundige

Uw dagelijkse verzorging is zoveel mogelijk in handen van één verpleegkundige. Iedere ochtend stelt de verpleegkundige van die dag zich aan u voor.

Verschillende gezichten

De teamleden werken in wisseldiensten. Mogelijk krijgt u tijdens uw opname met een andere arts te maken dan de arts die u op de polikliniek heeft gesproken. 

Medisch personeel in opleiding

In ons ziekenhuis werken aankomende artsen en verpleegkundigen om praktijkervaring op te doen. Deze co-assistenten en leerling-verpleegkundigen werken altijd onder leiding van een van onze medewerkers. 

Contact met uw familie

Het is belangrijk dat u een contactpersoon aanwijst om het contact tussen u, uw familie en de verpleegkundigen zo goed mogelijk te laten verlopen. Nieuws over uw gezondheidstoestand geeft de verpleegkundige alleen door aan u of uw contactpersoon. 

Vraag uw familie of kennissen om alleen via de contactpersoon te informeren naar uw gezondheid. Wat uw contactpersoon voor u kan betekenen tijdens uw opname leest u in de folder 'Contactpersoon tijdens uw opname'

Voedingsassistenten

De voedingsassistenten komen ’s ochtends bij u langs om te vragen wat u 

’s avonds wilt eten. U kunt iedere dag kiezen uit diverse soorten vlees, vis en verse groenten. Wij houden rekening met uw voedingsgewoonte en dieetwensen. Als u dat wilt, kunt u ook kiezen voor een vegetarische of halal maaltijd.

Vrijwilligers – koffie en een praatje

De vrijwilligers helpen onze medewerkers bij allerhande kleine dingen, zoals het inschenken van koffie of thee en het klaarmaken van fruit. U kunt ze ook vragen om met u de krant te lezen of een spelletje te spelen. Iedere doordeweekse ochtend komen de vrijwilligers langs op de afdeling.

Zorgconsulenten – hulp in een andere taal

Is Nederlands niet uw moedertaal of heeft u een andere culturele achtergrond? Dan kan het lastiger zijn om onze medewerkers te begrijpen.

U kunt dan begeleiding en ondersteuning krijgen van een verpleegkundig zorgconsulent (Arabisch of Turks). 

Geestelijke verzorging – steun en begeleiding

Ziek zijn veroorzaakt vaak angst en onzekerheid, een geestelijk verzorger kan u hierbij helpen. Aan ons ziekenhuis is een geestelijk verzorger verbonden, maar ook uw eigen geestelijk verzorger is welkom in ons ziekenhuis. 

De verpleegkundige maakt graag een afspraak voor u met een geestelijk verzorger of zorgconsulent. 

Stiltecentrum 

Op de begane grond vindt u het Stiltecentrum, een gastvrije ruimte waar het stil is te midden van de drukte van de dag. U bent er altijd welkom. Voor moslims is er een apart gedeelte voor gebed.

Naar huis of een tijdelijk ander verblijf

Als u geen ziekenhuiszorg meer nodig heeft, vertelt de arts dat u naar huis of naar een tijdelijk ander verblijf mag. 

Meestal kunt u dezelfde dag nog het ziekenhuis verlaten, soms is dit de ochtend erna. Wij informeren uw huisarts en apotheek over uw behandeling, nazorg en medicijngebruik.

Medicijnen mee naar huis

Als u thuis medicijnen gaat gebruiken, legt de apothekersassistent uit hoe u dat moet doen. U kunt altijd vragen stellen als er iets onduidelijk is. U krijgt de eigen medicijnen die u ingeleverd heeft op de opnamedag weer mee terug naar huis, tenzij de arts heeft besloten dat u deze medicijnen niet meer mag gebruiken. 

Op de dag dat u naar huis gaat bespreekt de apothekersassistent met u de eventuele veranderingen in gebruik of dosering van uw medicijnen voor thuis. De apothekersassistent maakt een nieuw overzicht van uw medicijnen en stuurt dit door naar uw eigen apotheek, uw huisarts en/of thuiszorgorganisatie. Zo is voor iedereen duidelijk welke medicijnen u thuis gaat gebruiken.

Heeft u na uw verblijf in het ziekenhuis pleisters, verbandmiddelen of pijnstilling nodig? Uw verpleegkundige informeert u over het gebruik en verkooppunten. 

Vervoer naar huis of tijdelijk ander verblijf

Zorg dat iemand u kan ophalen uit het ziekenhuis. Lukt dat niet, dan bellen wij een taxi. De kosten betaalt u zelf. In de centrale hal staan rolstoelen voor vervoer in en om het ziekenhuis. Kijk voor meer informatie over het vervoer met een rolstoeltaxi of ambulance op onze website. 

Van uw ervaringen kunnen wij leren

Wij zetten ons allemaal in voor veilige zorg en een goede dienstverlening. Vindt u dat we de zorg goed voor elkaar hebben? Laat het ons weten.

Uw complimenten, ideeën en tips zijn altijd welkom. U kunt ze met ons delen via onze website of op Zorgkaart Nederland.

Bent u niet tevreden of ziet u een onveilige situatie? Uw ervaring is vaak een advies voor ons. Bespreek uw onvrede of de onveilige situatie direct met de betrokken medewerker of de arts. Samen met u zoeken wij naar oplossingen. Een goed gesprek kan veel onvrede wegnemen. 

Hulp van de klachtenbemiddelaar

Heeft het gesprek met de betrokken medewerker of de arts uw onvrede niet weggenomen? Mogelijk kan onze klachtenbemiddelaar u van dienst zijn. 

De klachtenbemiddelaar is onafhankelijk. Samen met u kijkt de klachtenbemiddelaar wat u kunt ondernemen. Meer informatie over het bespreken van uw ervaring leest u op onze website. 

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan gerust contact op met de medewerkers van het patiënten service bureau. 

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem. Als u verder surft, accepteert u onze cookies.

Terug naar bovenScroll naar boven