31 januari 2022

BovenIJ zet zich in voor een Gezonde en Kansrijke Start

golf
  1. Home
  2. Nieuws
  3. BovenIJ zet zich in voor een Gezonde en Kansrijke Start

Een gezonde en kansrijke start. Dat wil natuurlijk iedereen voor zijn of haar kind. Maar wist je dat dit ook heel belangrijk is? In de eerste 1.000 dagen, geteld vanaf de zwangerschap tot dat een kind 2 jaar oud is, wordt de basis gelegd voor levenslange fysieke en mentale gezondheid. Als onderdeel van de coalitie Gezonde & Kansrijke start zet het BovenIJ ziekenhuis zich hiervoor in.

Een kind zonder goede start heeft op latere leeftijd grotere kans op gezondheidsproblemen zoals suikerziekte, hart- en vaatziekte, overgewicht of depressie. Helaas komt dit nog best veel voor. Ook in Amsterdam-Noord. Daarom is het belangrijk om al vanaf de zwangerschap te zorgen voor de juiste omstandigheden. Preventie dus. Het succes hiervan valt of staat met samenwerking in de zorgketen.

Hoe dit in de praktijk werkt, vertellen gynaecoloog Margreet Teune, kinderarts Michaëla Hilhorst en verloskundige Meike Leurink (op de foto v.l.n.r.) in dit artikel.

Zorgpaden

BovenIJ-gynaecoloog Margreet Teune: “Het BovenIJ ziekenhuis werkt samen met andere partijen in Noord, waaronder verloskundige praktijken, jeugdverpleegkundigen en medisch maatschappelijk werkers. We zijn ook gestart met een multidisciplinair overleg om de juiste zorg op de juiste plek te bieden. De verschillende partijen gaan daarbij aan tafel om per casus het beleid voor, tijdens en na de bevalling te bespreken. Als er sprake is van risicofactoren, worden direct de juiste instanties betrokken om de zwangere optimale ondersteuning te bieden. Daar zijn vaste routes voor, in vakjargon ook wel zorgpaden genoemd.”

Risicofactoren kunnen zeer ernstig zijn, zoals een psychische hulpvraag, verslaving of huiselijk geweld. Maar ook arbeidsproblematiek, tienerzwangerschap, huisvestingsproblematiek, overgewicht of roken vallen daaronder. Daarnaast zijn er nog medische risicofactoren, zoals zwangerschapsdiabetes. Risicofactoren vergroten de kans op problemen tijdens de zwangerschap, vroeggeboorte en gezondheidsklachten van het kind. Ook op latere leeftijd.

“In het BovenIJ ziekenhuis hebben wij met name een signalerende functie”, vertelt Teune. “Als er bij de intake met de klinisch verloskundige naar boven komt dat er sprake is van een bepaald soort problematiek, kunnen wij de zwangere de juiste zorg aanbieden. Wij betrekken, vaak via de medisch maatschappelijk werker, de instanties die een rol kunnen spelen in de oplossing. Dat gebeurt natuurlijk altijd met instemming van de patiënt.” Als een zwangere onder controle loopt bij een verloskundige praktijk, gaat dat op dezelfde manier. Binnen het Verloskundig Samenwerkingsverband Amsterdam-Noord worden zorgpaden voor cliënten in nauw overleg vastgesteld. “Wij zijn daarin echt een voorloper” aldus Teune.

Bij samenwerking staat een warme overdracht tussen de verloskundige zorg en het ziekenhuis centraal. “Bij overdracht wordt vaak eerst gedacht aan een cliënt die vanuit verloskundige zorg over gaat naar ziekenhuiszorg”, vertelt Meike Leurink van verloskundige praktijk LIVA. “Maar een warme overdracht terug is minstens zo belangrijk”. “Omdat wij in de kraamtijd regelmatig bij de cliënt op visite gaan, kunnen wij met de juiste achtergrondinformatie preventief signaleren. Denk bijvoorbeeld aan een traumatische bevalling, die van invloed kan zijn op de hechting tussen moeder en kind. Soms is het dan wenselijk om al in de kraamtijd een Ouder- en Kindteam te betrekken. Wij zijn alert door elkaars overdracht”, aldus Leurink.

Naast het overdragen van cliënten, vindt er eens per twee weken het multidisciplinair overleg plaats tussen de verloskundige praktijk en het BovenIJ ziekenhuis. “Cliënten waar zorgen over zijn, zowel medisch als psychosociaal, worden bij een zwangerschapsduur van rond de 20 weken besproken”, vertelt Meike. “Ongeacht hoe het zwangerschapstraject van een cliënt zich verder ontwikkelt, is er samenwerking achter de schermen en overleg. Dat komt de kwaliteit van zorg ten goede”.

Coalitie Gezonde & Kansrijke Start

De coalitie Gezonde & Kansrijke start brengt professionals rondom de geboortezorg bij elkaar. Meike Leurink vindt de coalitie Gezond & Kansrijke start een goed initiatief. “Het staat voor wat wij eigenlijk altijd al deden.” vertelt ze. “Door onderzoek en cijfers is er nu extra veel aandacht voor de eerste 1.000 dagen. Wij zijn er nóg intensiever mee bezig en de betrokken partijen zijn beter zichtbaar en vindbaar.”

Kinderarts Michaëla Hilhorst is vanuit het BovenIJ ziekenhuis betrokken bij de coalitie Gezonde & Kansrijke Start. Zij ziet op haar spreekuren regelmatig gezinnen met risicofactoren en/of problematiek. Ook als de eerste 1.000 dagen al voorbij zijn, blijft het belangrijk dat ouders en kinderen terecht komen bij de juiste hulpverleners.

Tijdens de laatste Week van de Gezonde & Kansrijke Start, is er een nieuwe groeigids geïntroduceerd. In de nieuwe groeigids is er een hoofdstuk toegevoegd met informatie over prematuren en is er ruimte voor registratie van informatie. Dit zorgt voor een betere overdracht van het ziekenhuis naar de jeugdgezondheidszorg. “Een mooie stap” vindt Hilhorst.

Het BovenIJ ziekenhuis blijft zich inzetten voor de juiste zorg op de juiste plek voor haar patiënten.

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem. Als u verder surft, accepteert u onze cookies.

Terug naar bovenScroll naar boven