Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is de zorg voor mensen in de laatste fase van hun leven, als genezing van hun ziekte niet meer mogelijk is. Waaruit bestaat palliatieve zorg? Met welke klachten en vragen kunt u bij ons terecht? Dat en meer leest u in deze folder.

Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is er om de kwaliteit van leven zo goed mogelijk te laten zijn. We proberen uw klachten te voorkomen of ze al vroeg te herkennen, en ze dan te behandelen. Dit wordt ook wel symptoombestrijding genoemd. Denkt u hierbij aan: lichamelijke klachten, maar ook ondersteuning bij angst of het omgaan met verdriet en zingeving, zoals “Wat vind ik nog belangrijk in deze fase, en wat wil ik niet meer?”.
Bij onze zorg staan de wensen van u en uw naasten centraal. Voor de behandeling en ondersteuning hebben we een ‘Team Ondersteunende en Palliatieve Zorg’.
Soms kan met palliatieve zorg de ziekte voor langere tijd worden afgeremd en duurt deze fase jaren. Soms is de palliatieve fase veel korter. In deze laatste levensfase kan nog veel worden gedaan om deze periode voor u en uw naasten zo goed mogelijk te laten verlopen.
Palliatieve zorg wordt in samenwerking met uw huisarts verleend. Wij hebben hierover contact met elkaar.

Team Ondersteunende en Palliatieve Zorg

Het ‘Team Ondersteunende en Palliatieve Zorg (TOPZ)’ bestaat uit een verpleegkundig consulent palliatieve zorg, een internist/oncoloog, een longarts en een anesthesioloog. Het team biedt u en uw naasten ondersteuning. Daarnaast geeft het team advies aan het medisch en verpleegkundig behandelteam over het verminderen van lichamelijke en psychosociale klachten, en over zingevingvragen. Ook kan het team advies geven bij een wens tot euthanasie.

Met welke klachten, problemen of vragen kan ik terecht bij het team ondersteunende en palliatieve zorg?

  • lichamelijke klachten zoals pijn, misselijkheid, vermoeidheid, benauwdheid, verstopping, buikvocht, vragen op het gebied van voeding;
  • psychosociale zorgen of problemen, zoals angst, somberheid of een moeilijke thuissituatie;
  • zingevingvragen zoals: wat vind ik nog belangrijk in deze fase en wat wil ik niet meer, hoe geef ik deze periode in mijn leven vorm?
  • ondersteuning bij het nemen van belangrijke beslissingen zoals doorgaan met of afzien van behandelingen;
  • ondersteuning bij het afsluiten van het leven en waardig sterven en bij rouw en verdriet (ook na het overlijden);
  • begeleiding van partner en/of kinderen;
  • informatie over de mogelijkheden voor zorg en ondersteuning in de regio Amsterdam. Hierbij werken we samen met het Palliatief Netwerk Amsterdam/Diemen.

Contact met het Team Ondersteunende en Palliatieve Zorg

Bent u opgenomen in het BovenIJ ziekenhuis? Uw zaalarts op uw afdeling of uw specialist op de polikliniek kan ons inschakelen. De verpleegkundig consulent palliatieve zorg bezoekt u dan op de afdeling. Zij bespreekt met u uw vragen en klachten. Vervolgens overlegt zij met een van de specialisten uit het team en brengt namens het team een advies uit.
Er worden afspraken met u gemaakt over het vervolg, het bieden van ondersteuning en/of het inschakelen van andere zorgverleners. 
Bent u via de polikliniek onder behandeling? Dan kan de specialist op de polikliniek u verwijzen naar het team ondersteunende en palliatieve zorg. We maken dan een afspraak voor u bij de verpleegkundig consulent palliatieve zorg. 
U kunt ook zelf contact opnemen. We informeren zowel uw specialist als uw huisarts over de adviezen en begeleiding van het team ondersteunende en palliatieve zorg.

Wie is mijn aanspreekpunt? 

De verpleegkundig consulent palliatieve zorg (de casemanager) stemt met u en uw huisarts af wie uw aanspreekpunt is. Zolang het ziekenhuis een rol speelt bij symptoombestrijding of begeleiding heeft de verpleegkundig consulent palliatieve zorg de coördinerende rol. Zij is dan voor u, uw naasten, de huisarts, de thuiszorg, specialist en andere zorgverleners het vaste aanspreekpunt in deze fase van uw leven.

Geestelijke verzorgers – geestelijke steun

Ziek zijn veroorzaakt vaak angst en onzekerheid. Hebt u behoefte aan geestelijke begeleiding of ondersteuning? Geeft u dit dan door aan de verpleegkundig consulent palliatieve zorg. Natuurlijk is uw eigen geestelijk verzorger ook welkom. 

Meer informatie?

De verpleegkundig consulent palliatieve zorg bespreekt samen met u welke folders of internetpagina’s voor u geschikt zijn om meer informatie te vinden. 
Het Landelijk Expertisecentrum Sterven biedt 24 uur per dag telefonische hulp aan ter ondersteuning van stervenden of hun naasten. Meer informatie vindt u op de website: landelijkexpertisecentrumsterven.nl.  

Team Ondersteunende en Palliatieve Zorg - bereikbaarheid

U kunt het team ondersteunende en palliatieve zorg bereiken via de verpleegkundig consulent palliatieve zorg. Belt u hiervoor naar de polikliniek oncologie. De verpleegkundig consulent palliatieve zorg is ook bereikbaar via:

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem. Als u verder surft, accepteert u onze cookies.

Terug naar bovenScroll naar boven