Zorg na uw opname - via het transferbureau

U bent of wordt binnenkort in het BovenIJ ziekenhuis opgenomen. Na uw verblijf in het ziekenhuis kan nazorg nodig zijn.

Transferbureau

Via het transferbureau in het BovenIJ ziekenhuis kan nazorg voor u geregeld worden. Na uw ingreep of behandeling bezoekt de transferverpleegkundige u zo nodig op de verpleegafdeling. De transferverpleegkundige adviseert over de mogelijkheden voor uw nazorg en legt uit hoe dit geregeld wordt. Indien nodig wordt uw contactpersoon met uw toestemming geïnformeerd.

Mogelijke nazorg

Nazorg thuis

Hierbij kunt u denken aan:

 • Hulpmiddelen (via Vegro of Medipoint): de meeste hulpmiddelen kunt u voor een bepaalde termijn huren of lenen.
 • Persoonlijke verzorging: hulp bij douchen, wassen en aankleden.
 • Verpleging: wondzorg, medicatie klaarzetten en toedienen, injecteren, zorg rondom sondevoeding, infuustherapie. Begeleiding bij ziekte, advies/ instructie en voorlichting. Soms wordt hier een gespecialiseerd verpleegtechnisch team bij ingezet.
 • Palliatieve zorg.

Als u vóór uw ziekenhuisopname al thuiszorg had, kan deze opnieuw worden gestart en/of uitgebreid. Belangrijk is dat u aan ons doorgeeft bij welke thuiszorg organisatie u bekend bent.

Nazorg in een andere zorginstelling

Als uw medische behandeling is afgerond, maar u heeft nog wel verzorging nodig die thuis niet gegeven kan worden, dan kunt u (tijdelijk) opgenomen worden in een andere zorginstelling. Hierbij kunt u denken aan:

 • Revalidatie (GRZ, Geriatrische Revalidatie Zorg);
 • Herstel (ELV, Eerste Lijns Verblijf);
 • Permanent verblijf (WLZ, Wet Langdurige Zorg);
 • Hospice of palliatieve zorg.

De transferverpleegkundige bepaalt in overleg met uw behandelend arts en de zorginstelling de datum van uw ontslag uit het ziekenhuis en waar u vervolgens naartoe gaat.

U kunt een voorkeur uitspreken voor een instelling of locatie, echter als deze zorginstelling geen beschikbare plek kan bieden op de dag van uw ontslag uit het ziekenhuis, dan wordt u geplaatst in de instelling die wel plaatsingsmogelijkheden heeft. Gaat u niet akkoord met de voorgestelde plaatsing, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het regelen van de nazorg. De datum waarop u het ziekenhuis verlaat, verandert niet. 

We begrijpen dat een (tijdelijke) overplaatsing naar een zorginstelling die niet uw voorkeur heeft heel vervelend is. Wij doen dan ook ons uiterste best om dit te voorkomen. Mocht het toch noodzakelijk zijn dan rekenen wij op uw begrip en medewerking.

Wat kunt u verwachten op de dag van overplaatsing:

 • Het vervoer naar de zorginstelling wordt in overleg met u, de verpleegkundige en uw contactpersoon geregeld.
 • Alle medische en verpleegkundige informatie dragen wij over aan de zorginstelling.
 • Wij informeren uw huisarts over de overplaatsing.
 • Vóór overplaatsing wordt u geïnformeerd over de coronamaatregelen in de zorginstelling waar u naartoe gaat.

Indicatie 

Bij een permanent verblijf in een verzorging- of verpleeghuis kan de transferverpleegkundige hulp bieden bij het indienen van een indicatieaanvraag (WLZ) bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). En daar waar nodig de aanvraag regelen. Hiervoor is een machtiging nodig die u persoonlijk moet ondertekenen. Wanneer u niet in staat bent dit zelf te doen, mag uw wettelijk vertegenwoordiger dit ondertekenen. Indien u al een WLZ indicatie heeft, kan daarop (tijdelijk) extra revalidatie aangevraagd worden. De transferverpleegkundige kan u hierbij adviseren.

Kosten

Een (tijdelijke) opname in een zorginstelling wordt, afhankelijk van de indicatie, vergoed door uw ziektekosten verzekeraar of via de WLZ. U betaalt in ieder geval het eigen risico van uw ziektekostenverzekering.

Bij vergoeding via de WLZ moet u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage betalen. De hoogte van deze bijdrage wordt bepaald door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Informatie kunt u opvragen bij uw eigen ziektekostenverzekeraar.

Kiest u voor zorg in een hospice, dan kan een eigen bijdrage per dag worden gevraagd. De hoogte van deze eigen bijdrage verschilt per locatie.

Wat kunt u zelf van tevoren regelen

Huishoudelijke hulp

Wilt u huishoudelijke hulp dan kunt u aanspraak maken op het WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) bij uw gemeente.

Verblijf in een Zorghotel

Een zorghotel is een particuliere instelling, waar het transferbureau niet voor bemiddelt. Indien u daar gebruik van wil maken, moet u zelf vooraf de aanmelding regelen. Informeer bij uw ziektekosten verzekering of uw verblijf vergoed wordt.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, belt u dan tijdens kantooruren naar het transferbureau of stuur een e-mail. 

Contactinformatie afdelingen

Transferbureau

Openingstijden Maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur.
Telefoonnummer 020-634 6448 - Tijdens kantooruren 9.00– 12.00 uur en 13.30 – 16.00 uur
E-mailadres transferbureau@bovenij.nl
Route 2e etage - Noord, rechtergang

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem. Als u verder surft, accepteert u onze cookies.

Terug naar bovenScroll naar boven