Informatie na overlijden - PC Uitvaart

Wat u moet weten en doen als een familielid of directe naaste in het BovenIJ ziekenhuis is overleden.

Het BovenIJ ziekenhuis heeft beperkte ruimte voor opvang en afscheid nemen van de overledene. Daarom hebben wij ervoor gekozen nauw samen te werken met PC Uitvaart. Dit is de reden waarom de overledene overgebracht wordt naar het verzorgingscentrum van PC Uitvaart aan de Ookmeerweg. Wanneer er met u afgesproken is dat er nog nader onderzoek volgt, wordt de overledene eerst overgebracht naar het verzorgingscentrum van het OLVG.

Wij verzoeken u om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de uitvaartondernemer van uw keuze. Vraag uw uitvaartondernemer om contact op te nemen met PC Uitvaart. Deze is dag en nacht bereikbaar op telefoonnummer 0800 5080.

U bent vrij in de keuze van een uitvaartondernemer. Desgewenst kan PC Uitvaart u daarbij adviseren. Meer kunt u lezen in dit informatieboekje 'Informatie na overlijden'.

PC Uitvaart
Postadres: Postbus 75124 1070 AC Amsterdam
Bezoekadres: Ookmeerweg 273 1067 SP Amsterdam

Inleiding

Het ziekenhuis hecht er waarde aan om ook na het overlijden van een patiënt op gepaste wijze zorg te bieden. Er is voor gekozen deze zorg voor de overledene over te dragen aan PC Uitvaart. We begrijpen dat het moeilijk kan zijn om uw aandacht te richten op formaliteiten en regels rondom het overlijden van een naaste uit uw familie- of vriendenkring. Desondanks adviseren wij u om deze informatie aandachtig te lezen.

Verzorging en verblijf van de overledene

De medewerkers van het ziekenhuis geven de eerste zorg na overlijden. Mocht hier door omstandigheden geen gelegenheid voor zijn dan wordt dit door medewerkers van PC Uitvaart gedaan. U krijgt gelegenheid om afscheid te nemen waarna de overledene naar het Verzorgingscentrum van PC Uitvaart wordt overgebracht. De overledene verblijft in het Verzorgingscentrum tot een uitvaartondernemer hem/haar overbrengt naar de locatie die u samen heeft besproken. Uw uitvaartondernemer draagt zorg voor de laatste verzorging (wassen en kleden). Als u zelf de overledene wilt verzorgen en/of kleden, dan kunt u dit met de uitvaartondernemer bespreken.

Vrije keuze uitvaartondernemer

Vanzelfsprekend bent u vrij in de keuze van een uitvaartondernemer. Neem zo spoedig mogelijk contact op met deze uitvaartondernemer, die vervolgens de verdere zorg voor de overledene van u overneemt en alle formaliteiten regelt. Uiteraard kan PC Uitvaart de complete uitvaart voor u verzorgen.

Kosten

Wettelijk is bepaald dat de kosten na overlijden niet vergoed worden door de zorgverzekering. Als gevolg daarvan worden de kosten voor mortuariumbeheer via de uitvaartondernemer aan de nabestaanden doorberekend. Belangrijk voor u om te weten is dat PC Uitvaart de eerste 24 uur na melding van overlijden, geen kosten doorberekent voor het overbrengen, verblijf in het Verzorgingscentrum en de eventuele overdracht (exclusief vervoer) aan de gekozen uitvaartverzorger. Voor een verblijf langer dan 24 uur zullen wij u via de uitvaartondernemer verblijfskosten in rekening brengen.

Persoonlijke bezittingen

De medewerkers van PC Uitvaart dragen geen zorg voor bezittingen van de overledene. Wij adviseren u daar zelf verantwoordelijkheid voor te nemen.

Rituele bewassing, gebedsdienst en repatriëring

Iedere cultuur kenmerkt zich door eigen zorg, voorschriften en gewoonten rond een overlijden en uitvaart. PC Uitvaart kan u informeren over de mogelijkheid van rituele bewassing, gebedsdienst en over de repatriëring van de overledene.

Donatie

Na het overlijden is het mogelijk weefsel voor donatie af te staan. Het is aan de behandelend arts de criteria te onderzoeken en het Donorregister te raadplegen. Als de mogelijkheid er is zal er altijd overleg zijn met de nabestaanden. Deze hebben een duidelijke stem in of er al dan niet gedoneerd wordt. De overledene kan na donatie over het algemeen gewoon opgebaard worden.

Obductie

Het kan voorkomen dat de behandelend arts u om toestemming vraagt voor obductie. Het doel van een obductie is de oorzaak van overlijden te achterhalen of de resultaten van een medische behandeling te onderzoeken. Bij een obductie onderzoekt de patholoog het lichaam van de overledene. Over het algemeen is de uitslag van dit onderzoek na 8 weken bekend, de behandelend arts kan u dan nadere informatie verstrekken.

Ook na obductie kan de overledene over het algemeen gewoon worden opgebaard.

Ter beschikking stellen van de wetenschap

Voor het ter beschikking stellen van het lichaam voor de wetenschap dient men zich van tevoren aan te melden bij een universiteit. Als deze aanmelding is geaccepteerd heeft u daar een bevestiging van ontvangen. Bij de bevestiging vindt u meer informatie over de procedure na het overlijden.

Niet-natuurlijke dood

Bij vermoeden van een niet-natuurlijke dood, wordt er voor onderzoek naar de oorzaak altijd een arts van de GGD ingeschakeld. In dergelijke gevallen zal de uitvaart pas kunnen plaatsvinden nadat er door de Officier van Justitie schriftelijk toestemming is verleend.

Vragen?

Heeft u na het lezen van de brochure nog vragen dan kunt u deze altijd stellen aan de medewerker van de zorginstelling, PC Uitvaart of uw uitvaartondernemer. Indien gewenst is het voor nabestaanden mogelijk om een gesprek aan te vragen met de hoofdbehandelaar van de overledene. Voor het maken van de afspraak kunt u contact opnemen met de polikliniek.

Kantoor PC Uitvaart:
Ookmeerweg 273 1067 SP Amsterdam
24 uur per dag bereikbaar (0800) 5080

Verzorgingscentrum PC Uitvaart:
Ookmeerweg 275 1067 SP Amsterdam

Uitvaartcentra PC Uitvaart:

Amsterdam-West: Herdenkingspark Westgaarde
Ookmeerweg 275 1067 SP Amsterdam

Amsterdam-Noord: Uitvaartcentrum Amsterdam Noord
Buikslotermeerdijk 81 1025 WH  Amsterdam

Amsterdam-Oost: Uitvaartcentrum Watergraafsmeer
Zaaiersweg 2 (hoek Middenweg) 1097 ST  Amsterdam

Zaanstad: Uitvaartcentrum en Crematorium Zaanstad
Wibautstraat 282 1505 HR Zaandam-Zuid

 

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem. Als u verder surft, accepteert u onze cookies.

Terug naar bovenScroll naar boven