Medisch Maatschappelijk werk

Wanneer u onder behandeling bent in het BovenIJ ziekenhuis kunnen u en uw naasten gebruik maken van de diensten van het medisch maatschappelijk werk. In deze folder vindt u daar informatie over.

Waarom medisch maatschappelijk werk?

Een ziekte en/of een ziekenhuisopname kan enorme gevolgen hebben voor het leven van u en dat van uw naasten. Het vraagt soms aanpassing op vele gebieden. Niet alleen lichamelijk, maar ook emotioneel kunt u veel te verwerken krijgen. Angst, onzekerheid, woede, pijn, verdriet en onmacht: allemaal emoties die bij het ziek zijn kunnen horen. U komt voor allerlei zaken te staan waar u misschien niet eerder mee te maken hebt gehad.

Sommige zaken zult u zelf, en met steun van uw naasten, kunnen hanteren. Maar bij andere aspecten van uw ziekte kunt u behoefte hebben aan professionele hulp. Het medisch maatschappelijk werk kan en wil u deze hulp bieden.

Hoe werkt het medisch maatschappelijk werk?

De medisch maatschappelijk werkers kunnen u en uw naasten ondersteunen, begeleiden en adviseren. Zij helpen bij het zoeken naar mogelijkheden om met de problemen als gevolg van uw ziekte om te gaan.

Bij het medisch maatschappelijk werk kunt u terecht voor: 

  • Verwerking en acceptatie van de ziekte.
  • Hoe vertel ik het de familie.
  • Omgaan met klachten.
  • Het maken van keuzes ten aanzien van de behandeling.
  • Moeilijkheden op het gebied van onder andere werk, uitkering, financiën.
  • Vragen over, of veranderingen in de huisvesting, relatie en/of het gezin.

Het medisch maatschappelijk werk is ook betrokken bij de hartrevalidatie en de poliklinische revalidatie.

Samen met u onderzoeken we wat u wilt bespreken en bekijken we samen welke manier van omgaan het beste bij u past. In een aantal gesprekken proberen we u op weg te helpen een nieuwe balans in uw leven te vinden.

Hoe kunt u zich aanmelden?

Aan elke afdeling van het ziekenhuis én aan de polikliniek zijn maatschappelijk werkers verbonden, die zowel poliklinisch als klinisch (op de verpleegafdeling) werkzaam zijn.

Aanmelden via de polikliniek

In overleg met u kan uw behandelend arts en/of de polimedewerker u aanmelden bij het medisch maatschappelijk werk. De maatschappelijk werker benadert u telefonisch om een afspraak te maken voor een eerste gesprek.

Aanmelden via de kliniek (verpleegafdeling)

U kunt aan de arts of aan de verpleegkundige vragen of zij de maatschappelijk werker voor u willen inschakelen. Het is mogelijk om een gesprek te hebben in een rustige omgeving op de afdeling of aan het bed.

Zelf aanmelden

U kunt uiteraard ook zelf contact opnemen met het medisch maatschappelijk werk.

Privacy

Maatschappelijk werkers zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken waar zij beroepshalve kennis van nemen. In het belang van de behandeling kan het nodig zijn, dat de maatschappelijk werker overlegt met uw behandelend arts of met de verpleegkundige. Ook deze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Kosten

Aan de gesprekken met het medisch maatschappelijk werk zijn geen kosten verbonden.

Hebt u nog vragen?

Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen, belt u dan tijdens kantooruren naar de polikliniek revalidatie en herstel en vraag naar de medisch maatschappelijk werker. U kunt vragen naar de maatschappelijk werker die betrokken is bij de polikliniek of afdeling waar u onder behandeling bent.

Contactinformatie afdelingen

Revalidatie en Herstel polikliniek

Telefoonnummer 020-634 6157
Route 70

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem. Als u verder surft, accepteert u onze cookies.

Terug naar bovenScroll naar boven