Neuropsychologisch onderzoek folder

Als dit met u is afgesproken door uw arts of behandelaar, wordt een neuropsychologisch onderzoek gedaan. Neuropsychologie houdt zich bezig met het functioneren van de hersenen en de invloed hiervan op gedrag en emoties. In deze folder vindt u meer informatie hierover.

 

Redenen voor onderzoek

Er kunnen verschillende redenen zijn voor neuropsychologisch onderzoek. Zoals: 

  • Nagaan of veranderingen in het denken (bijvoorbeeld concentratie of geheugen) en veranderingen in karakter komen door een stoornis in de hersenen (bijvoorbeeld dementie).
  • Onderzoeken wat de gevolgen zijn van hersenletsel (bijvoorbeeld na val op het hoofd of een beroerte).
  • Een beter beeld krijgen van uw sterke en kwetsbare kanten.

Verloop van het onderzoek

Intakegesprek

Er vindt eerst een gesprek plaats van ongeveer 45 minuten met de psycholoog. Als u daarin toestemt, stellen wij het op prijs als een belangrijke naaste die u goed kent meekomt. In dit gesprek stelt de psycholoog u en uw naaste vragen over de klachten en de invloed hiervan op uw dagelijks leven. Om een goed beeld van u te krijgen,  zullen er ook vragen gesteld worden over uw eigenschappen en persoonlijk leven.

Op basis van de informatie uit het intakegesprek bepaalt de psycholoog welke tests en vragenlijsten er worden afgenomen om zo goed mogelijk antwoord te kunnen geven op uw vraag.

Onderzoek

Na het gesprek vindt het onderzoek plaats. Een speciaal hiervoor opgeleide psychodiagnostisch medewerker voert dit onderzoek uit. Dit vindt alleen met u plaats. Tijdens het onderzoek worden tests bij u afgenomen. Deze tests kijken onder andere naar het geheugen, aandacht/concentratie, taal, plannen en organiseren.

Het onderzoek duurt meestal zo’n twee uur. Afhankelijk van de vraag en leeftijd kan dit langer of korter zijn. De psychodiagnostisch medewerker zal bij u nagaan of het onderzoek in één dagdeel afgerond kan worden of dat u nog een keer terug moet komen om het af te maken. Dit overleggen we met u.

Het is belangrijk dat u uw bril en/of gehoorapparaat meeneemt, als u die heeft.  

Uitslag

Na het onderzoek hoort u de resultaten en het advies. Hier mogen ook andere betrokkenen bij zijn, bijvoorbeeld uw partner, familie of anderen naast betrokkenen. Bij kinderen vindt dit gesprek plaats met de ouders, al dan niet in aanwezigheid van het kind. Dit zal op een andere dag zijn dan het onderzoek.

Bent u door de geriater doorverwezen? Dan zal dit gesprek met de geriater plaatsvinden. De psycholoog bespreekt in dit geval de resultaten van het onderzoek en eventuele adviezen, voor uw afspraak met de desbetreffende geriater. Als  u door een andere arts bent verwezen, bijvoorbeeld de neuroloog of revalidatiearts, dan zal de psycholoog de resultaten met u bespreken.

Vertrouwelijke informatie

De psycholoog heeft beroepsgeheim. De resultaten van het onderzoek delen we met de arts die u verwezen heeft, behalve als u dit niet wilt.  Andere artsen die betrokken zijn bij uw behandeling kunnen dit rapport inzien. Als u dit wilt, delen we het verslag ook met de huisarts of andere hulpverleners buiten het ziekenhuis. Dit gebeurt alleen met uw toestemming. U mag het onderzoeksverslag inzien, aanpassen en blokkeren. 

Contactinformatie afdelingen

Medische psychologie polikliniek

Openingstijden van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 - 16.30 uur
Telefoonnummer 020-634 6206
Route 2e etage – zuid

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem. Als u verder surft, accepteert u onze cookies.

Terug naar bovenScroll naar boven