Longonderzoek (bronchoscopie)

Een bronchoscopie is een onderzoek waarbij de longarts met een bronchoscoop (een kijkinstrument) uw
luchtwegen bekijkt. Hieronder leest u meer over wat u voor, tijdens en na dit onderzoek kunt verwachten.

Een bronchoscoop is een flexibele slang met een camera, een lampje en een werkkanaal. Met de bronchoscoop kan de arts afwijkingen van de luchtwegen onderzoeken. Via het werkkanaal van de bronchoscoop kan de arts stukjes weefsel afnemen voor verder onderzoek.

Voorbereiding

 • Vier uur voor het onderzoek mag u niet meer eten, drinken of roken.
 • Zorg dat uw blaas voor het onderzoek leeg is, want tijdens het onderzoek kunt u niet naar het toilet.

Als de arts het nodig vindt, kan het zijn dat u voor het onderzoek opgenomen wordt op het dagcentrum. Dit kan o.a. zijn als u voor het onderzoek een ‘roes’ krijgt. In dat geval wordt er vooraf nog een (telefonisch) intakegesprek gepland.

Medicijnen

 • Inhalatiemedicatie: innemen zoals u gewend bent.
 • Voor het hart: deze medicijnen, zoals gebruikelijk, ’s ochtends innemen met een slokje water. Daarna mag u niet meer eten, drinken of roken.
 • Bij suikerziekte: gebruik van deze medicijnen van tevoren overleggen met de arts omdat u van tevoren niet meer mag eten, drinken of roken.
 • Bloedverdunners: overleg het gebruik van bloedverdunners van tevoren met uw arts.
  Bloedverdunners zijn onder andere Acenocoumarol (Sintrom®), Fenprocoumon (Marcoumar®), Carbasalaatcalcium (Ascal®), Clopidogrel (Plavix®), Rivaroxaban (Xarelto®), Dabigatran (Pradaxa®), Apixaban (Eliquis®), Edoxaban (Lixiana®), Ticagrelor (Brilique®) en Nadroparine (Fraxiparine®).

De dag van het onderzoek

Op de afgesproken dag en tijdstip meldt u zich bij de receptie van het Endoscopie Centrum, 2e etage. Het is prettig als een familielid / begeleider met u mee kan komen om u te ondersteunen voor en na het onderzoek.

In verband met de bewaking van de patiënt tijdens het onderzoek en de veiligheid van de aanwezigen geldt op het Endoscopie Centrum de afspraak dat uw familielid of begeleider niet bij het onderzoek aanwezig kan zijn. Tijdens het onderzoek kan uw familielid of begeleider wachten in de wachtruimte.

Vindt uw onderzoek plaats onder een ‘roes’, dan moet u ervoor zorgen dat u na het onderzoek door iemand naar huis wordt gebracht.

Wat gebeurt er tijdens het onderzoek?

 • U wordt gevraagd om in de onderzoeksstoel plaats te nemen.
 • Lippenstift, tongpiercing, bril en gebitsprothese verwijdert u voor het onderzoek.
 • De zuurstofmeter (saturatiemeter) wordt op uw vinger geplaatst. Dit apparaat controleert uw polsslag en het zuurstofgehalte in uw bloed.
 • Uw neus en keel worden verdoofd met een spray en druppels.
 • De arts brengt de bronchoscoop in via de neus- of mondholte. Als het onderzoek via de mond plaats vindt, krijgt u een bijtring tussen de tanden.
 • Als de bronchoscoop boven de stembanden ligt, geeft de arts extra verdovingsdruppels. Dit kan een hoestprikkel veroorzaken.
 • De bronchoscoop gaat langs uw stembanden en komt in de luchtpijp en de bronchiën. Het kan zijn dat u tijdens het inbrengen van de bronchoscoop een benauwd gevoel krijgt. Het is belangrijk dat u rustig blijft ademen en zich zo goed mogelijk ontspant. Luister ook goed naar de aanwijzingen van de verpleegkundige.
 • Als het nodig is kan zuurstof worden toegediend via de neus.

Duur van het onderzoek

De duur van het onderzoek varieert per patiënt. De voorbereiding, het onderzoek en de nazorg duren ongeveer 30 minuten. Na het onderzoek verblijft u nog 15-30 minuten op het Endoscopie Centrum.

Na het onderzoek

Anderhalf uur na het onderzoek kunt u weer eten of drinken. Niet eerder want uw keel en luchtwegen zijn dan nog verdoofd en u zou zich kunnen verslikken. Dit kan een longontsteking veroorzaken.
Het is mogelijk dat u slijm en bloed op hoest en dat uw neus en keel pijnlijk zijn. Deze verschijnselen kunnen na een paar uur over zijn, maar ze kunnen ook enkele dagen aanhouden. Dat is niet verontrustend.

Als de arts een dagopname voor u geregeld heeft, dan blijft u nog een aantal uur op het dagcentrum zodat wij kunnen kijken hoe het met u gaat. U bent dan in totaal ongeveer 2-3 uur in het ziekenhuis. 

Complicaties

Complicaties komen zeer zelden voor. Iets bloederig slijm en/of koorts op de dag van het onderzoek is normaal. Blijft u bloed opgeven, houdt de koorts aan, krijgt u koude rillingen of is er hevige pijn bij de ademhaling neem dan contact op met de polikliniek longziekten of de afdeling spoedeisende hulp.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u tijdens de controle afspraak met uw behandelend arts op de polikliniek longziekten.

Belangrijk

Vertel de arts of verpleegkundige voor het onderzoek

 • of u allergisch bent voor geneesmiddelen of verdoving;
 • dat u een hart- en vaataandoening heeft;
 • of u zwanger of mogelijk zwanger bent;
 • of u bloed verdunnende middelen gebruikt.
 • of u diabetes heeft.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de polikliniek waar u onder behandeling bent.

Bent u verhinderd?

Heeft u een belangrijke reden waarom u niet kunt komen op uw afspraak? Neem contact met ons op via één van deze telefoonnummers. Gaat het om een opname? Bel dan het patiënten servicebureau. Bel zo snel mogelijk, maar uiterlijk 24 uur voor uw afspraak. Anders kunnen wij u een wegblijftarief in rekening brengen. Kijk op onze website voor het actuele tarief.

Contactinformatie afdelingen

Longgeneeskunde polikliniek

Openingstijden Van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30
Telefoonnummer 020-634 6292
Route 46

Endoscopie Centrum

Openingstijden Maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 17.00 uur
Telefoonnummer 020-634 6441
Route 2e etage

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem. Als u verder surft, accepteert u onze cookies.

Terug naar bovenScroll naar boven