Koortsstuip

Een stuip of een convulsie is een plotseling optredende stoornis in de (elektrische) functie van de hersenen, welke bewusteloosheid en meestal spiertrekkingen veroorzaakt.

Wat is een koortstuip?

Bij jonge kinderen kan bij een koortsende ziekte een dergelijke aanval optreden; we spreken dan van een koortsstuip. Koortsstuipen komen regelmatig voor. Circa vier procent van alle kinderen maakt ooit een koortsstuip door. De aanvallen treden alleen op bij kinderen tussen de leeftijd van 6 maanden en 6 jaar. Het is dus typisch een probleem van jonge kinderen. Tijdens een aanval is het kind bewusteloos, voelt geen pijn en kan soms enkele seconden met ademhalen stoppen. 

Het zien van deze aanvallen wekt in het algemeen enorme schrik. Het is echter goed om te weten dat een koortsstuip geen schade aan de hersenen veroorzaakt. Kinderen overlijden nooit tijdens een dergelijk aanval. 

Na een fase complete bewusteloosheid met of zonder spiertrekkingen komt het kind snel weer bij, maar maakt een uitgeputte indruk. Hierna volgt dan meestal een diepe slaap. Soms is er hoofdpijn na een aanval. De hoge koorts, waarbij doorgaans de stuipen optreden, kan vele oorzaken hebben. Onderzoek wijst uit dat de koorts bij kinderen met een koortsstuip meestal wordt veroorzaakt door een verkoudheid of een keel- of oorontsteking. Soms zal de arts echter geen oorzaak van de koorts kunnen vinden. Koortsstuipen moeten worden onderscheiden van epilepsie. Van epilepsie spreekt men wanneer er meerdere stuipen zonder koorts optreden.

Welke gevolgen heeft een koortsstuip?

Zoals gezegd veroorzaken koortsstuipen geen schade aan de hersenen. Uit onderzoek is gebleken dat verreweg de meeste kinderen zich na een koortsstuip verder geheel normaal ontwikkelen. Wel doet zich bij circa 30% van de kinderen die eenmaal een dergelijke aanval heeft gehad, een herhaling voor. Deze aanvallen zijn gelukkig in het algemeen kort en gaat vanzelf over. Tien procent van de kinderen met koortsstuipen maakt drie of meer aanvallen door. De kans op herhaalde aanvallen verschilt van kind tot kind; hoe precies is niet bekend. De kans dat zich later epilepsie ontwikkelt is erg klein en hangt samen met het voorkomen van epilepsie in de familie.

Hoe te handelen bij een nieuwe koortsstuip?

Het is dus mogelijk dat bij een nieuwe koortsperiode er opnieuw een koortsstuip optreedt.

Enkele adviezen:

 • Blijf kalm.
 • Zorg dat uw kind zich niet kan verwonden, leg het op een zachte ondergrond. Draai uw kind op de zij of op de buik met het hoofd opzij, zodat het vrij kan ademen. Indien er voeding of een ander voorwerp in de mond is, probeer dit dan voorzichtig te verwijderen.
 • U kunt de inhoud van een tube Stesolid in de anus toedienen. Doe dit alleen als de aanval (bewusteloosheid en trekkingen) nog bezig is. Binnen enkele minuten zal de aanval stoppen. Vaak is echter de aanval al voorbij, voordat men de kans heeft gehad de Stesolid toe te dienen. Het is dan niet meer nodig om het te geven. 
 • Indien de aanval niet na 5 à 10 minuten stopt, kunt u eventueel een tweede maal Stesolid geven. Als hierna de aanval nog niet stopt, neem dan direct contact op met de huisarts of ga direct naar het ziekenhuis. Er kunnen dan medicijnen in de bloedbaan worden toegediend.
 • Na een koortsstuip moet het kind altijd door een arts worden nagekeken. U moet dus contact opnemen met de (dienstdoende) huisarts. Deze zal zoeken naar de oorzaak van de koorts en eventueel verder onderzoek en/of behandeling instellen.

Hoe te handelen bij koorts in het algemeen

Jonge kinderen hebben regelmatig koorts; dit hoort bij deze levensfase. Ook komt op deze leeftijd verkoudheid en een keel- of oorontsteking veel voor. Deze koortsepisoden zijn nauwelijks te voorkomen.

Enkele adviezen:

 • Overtuig u ervan dat er werkelijk koorts is en meet de temperatuur.
 • Probeer een indruk te krijgen over de oorzaak van de koorts. Overleg eventueel met de huisarts.
 • Kleed het kind luchtig aan en laat het onder een dunne deken slapen. Het is niet nodig de koorts te onderdrukken; een nieuwe koortsstuip kan men hiermee niet voorkomen. Indien u toch een koortswerend middel wilt geven, doe dan in overleg met uw huisarts of kinderarts. Bij kinderen die gevoelig zijn voor koortsstuipen, is een nauwkeurige dosering en een regelmatige toediening namelijk van groot belang.

Samenvattend:

 • Koortsstuipen komen veel voor en zijn, hoewel angstwekkend, in principe onschuldig.
 • Koortsstuipen treden vooral op bij jonge kinderen en in het algemeen maar één keer. Bij sommige kinderen komen echter herhaalde aanvallen voor.
 • Koortsstuipen worden zeer zelden later door epilepsie gevolgd.
 • Bij een eventuele herhaalde koortsstuip thuis kunt u iets doen, namelijk uw kind op de zij of de buik draaien, zodat het vrij kan ademen. Zorg dat u altijd Stesolid in huis hebt. Na een koortsstuip roept u altijd de hulp van een arts in.
 • U neemt een aantal algemene maatregelen bij koorts (extra drinken, in kleine beetjes, bijvoorbeeld, water, slappe thee, ijslollies, ontvette bouillon, verdunde appelsap).

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem contact met ons op via een van deze telefoonnummers of bel uw huisarts. 

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem. Als u verder surft, accepteert u onze cookies.

Terug naar bovenScroll naar boven