Koemelkallergie

Uw kind heeft verschijnselen die wijzen op een allergie voor koemelk. In deze folder wordt uitgelegd wat een allergie voor koemelk bij jonge kinderen inhoudt. Ook leggen we in deze folder uit hoe het onderzoek in z’n werk gaat waarmee een koemelkallergie kan worden vastgesteld.

Wat is een allergie?

Een allergie wil zeggen dat er een overgevoeligheidsreactie optreedt wanneer uw kind met een bepaalde stof in aanraking komt. Bij een allergie maakt het kind bepaalde antistoffen (immunoglobuline E, afgekort IgE).

Een allergie speelt ook een centrale rol bij ziekten als hooikoorts, maar het kan ook voorkomen bij voedingsmiddelen. Een allergie is vaak erfelijk.

Verschijnselen van voedselallergie

Kinderen kunnen op veel verschillende manieren op voedingsmiddelen reageren:

  • Huidverschijnselen; rode vlekjes, eczeem.
  • Verschijnselen van de luchtwegen; bijvoorbeeld een loopneus met niezen of piepen bij inademing of uitademing.
  • Verschijnselen van de maag en darm; braken en diarree.
  • Algemene verschijnselen; bijvoorbeeld dikke ogen, hevig huilen, voedselweigering of prikkelbaar gedrag.
  • Een anafylaxie; een heftige reactie van het hele lichaam waarbij het kind vaak eerst rood en daarna bleek wordt, klam en zweterig en duidelijk ziek, vaak ook met benauwdheidklachten en gezwollen ogen.

Deze verschijnselen kunnen wijzen op een voedselallergie, maar het kan ook een andere oorzaak hebben. Bijvoorbeeld: de meeste kinderen met een loopneus hebben een verkoudheid en geen voedselallergie. Een anafylaxie bij een zuigeling berust bijna altijd op een voedselallergie.

Dubbelblinde provocatietest koemelk

Voorbereiding

Het planbureau maakt met u twee afspraken waarop u met uw kind naar de kinderafdeling komt voor de koemelk provocatie test. We vragen u om de eigen melkvoeding van uw kind mee te nemen:

  • Als uw kind borstvoeding krijgt: dan is het nodig om van tevoren melk af te kolven  en deze mee te nemen. We hebben ca 420 ml melk nodig voor elke testdag.
  • Als uw kind flesvoeding krijgt: graag een nieuw, dicht blik van de eigen dieetvoeding mee nemen.

We kunnen tijdens de testdag eventuele symptomen bij uw kind het beste beoordelen als hij of zij van tevoren geen klachten had.

Is uw zoon of dochter bekend met eczeem? Dan is het heel belangrijk om de twee weken voor de test de huid extra goed te behandelen. Als de huid 2 weken voor de test heel rood of schilferig is: neem dan contact op met uw kinderarts, Bij actief eczeem is het soms nodig de test uit te stellen.

Mocht er de dagen voor de test sprake zijn van klachten van infectie: koorts, snotterigheid, hoesten, braken, diarree, huiduitslag of andere klachten, dan vragen we u om contact op te nemen met de polikliniek Kindergeneeskunde om te overleggen: tel. nr. 020 – 634 6120.

Verloop van de test

In de ochtend thuis mag vóór 7.00 uur nog een ontbijt/ melkvoeding gegeven worden. U wordt op beide dagen uiterlijk 8.30 uur op de afdeling verwacht. Door de verpleegkundige zullen dan de standaard controles worden gedaan, waarna de kinderarts uw kind na kijkt. De voedingskeuken bereidt de voeding, waarna met de test wordt gestart volgens schema:

Uw kind krijgt dus kleine porties, de ochtend verloopt anders dan normaal. Als de test zonder bijzonderheden verloopt dan bent u tussen 13.00 en 14.00 uur klaar. Mochten er klachten optreden dan wordt uw kind op dat moment beoordeeld door de arts en wordt afgewogen of de klachten voldoende bewijzend zijn voor een allergie of dat nog door gegaan moet worden met de test. Bij milde of aspecifieke klachten zullen we nog een stap willen doen om zekerheid te verkrijgen. 

Indien uw kind duidelijk last heeft van allergische klachten kan er uiteraard medicatie gegeven worden om dit te doen verminderen. We blijven na eventuele klachten observeren tot uw kind weer veilig en voldoende comfortabel mee naar huis kan.

We vragen u om na de testdagen ook thuis bij te houden hoe het gegaan is. Bij zichtbare afwijkingen, zoals huiduitslag, afwijkende ontlasting of braken, kan het heel erg helpen om er foto’s van te maken.

Circa 1 week na de tweede testdag zal de eigen kinderarts de testdagen met u bespreken, daarna wordt pas in de envelop gekeken welke van beide dagen de koemelk dag was. Deze afspraak wordt op de tweede testdag aan u gegeven.

Achtergrond

Koemelkeiwit allergie komt bij ongeveer 3% van alle baby’s voor. Het is een moeilijke diagnose om te stellen omdat veel van de klachten die er bij optreden bij baby’s ook om allerlei andere redenen kunnen voorkomen. Denk aan: onrustig zijn en huilen, spugen, afwijkend poep patroon, huiduitslag en klachten van de luchtwegen. Op basis van uw verhaal is ingeschat dat het wel mogelijk is dat er bij uw kind sprake is van een koemelkeiwitallergie en is geadviseerd om koemelk te vermijden tot de dubbelblinde test gedaan is.

Omdat de klachten die aan allergie kunnen doen denken ook bij heel veel baby’s zonder allergie voor komen willen we zo objectief mogelijk testen. Dit doen we door dubbel blind te testen, dat wil zeggen: het bij de test betrokken ziekenhuispersoneel (artsen en verpleging) én de ouders weten allen niet op welke dag er koemelk wordt toe gediend. De voedingskeuken zal de voeding bereiden, op één van beide dagen wordt koemelkeiwit poeder toe gevoegd aan de eigen voeding, op de andere dag niet. Pas nadat beide testdagen door ouders samen met de arts geëvalueerd zijn wordt bekeken welke dag nou de “koemelk dag” was. Zo proberen we de symptomen zo zuiver mogelijk te beoordelen om tot een goede diagnose te komen: wel of geen koemelkeiwit allergie.

Het is ook goed mogelijk dat uw kind op het moment van de test al over de allergie is heen gegroeid: bij de leeftijd van 1 jaar is 80% van de kinderen met koemelkeiwit allergie er overheen gegroeid en bij 2 jaar oud zelfs 90%. Van de kinderen die bij 3 maanden oud duidelijk klachten hebben bij koemelk voeding is zelfs met 6 maanden oud al een deel over de allergie heen gegroeid.

Uitslag van de test

Als de uitkomst van de test is dat uw kind geen koemelkeiwit allergie (meer) heeft, dan zullen we een plan maken om de koemelkeiwit inname weer uit te gaan breiden tot een normaal en gezond dieet.

Als de test uitslag is dat er wél sprake is van een koemelkeiwit allergie, dan moet het koemelkvrije dieet worden voortgezet. Vaak verwijzen we naar de kinderdiëtiste om ouders hierbij goed te begeleiden. Op termijn zal in overleg met de kinderarts bekeken worden of het kind er alsnog overheen gegroeid is, zoals dus gelukkig in de meeste gevallen gebeurt.

Contactinformatie afdelingen

Allergie polikliniek (kindergeneeskunde)

Telefoonnummer 020-634 6120 (polikliniek kindergeneeskunde)
Route 60

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem. Als u verder surft, accepteert u onze cookies.

Terug naar bovenScroll naar boven