Infuusbehandeling met Remicade®

U heeft in overleg met uw arts besloten tot een infuusbehandeling met het geneesmiddel Remicade®. In deze folder geven wij informatie over dit geneesmiddel, wat de bijwerkingen kunnen zijn en hoe de behandeling verloopt.

Wat is Remicade®

Remicade® is een geneesmiddel dat ontstekingen afremt bij bijvoorbeeld de ziekte van Crohn en reuma. Een andere naam voor Remicade® is Infliximab. Infliximab remt een eiwit dat een rol speelt bij ontstekingen. Artsen schrijven het voor wanneer andere medicijnen zoals 5ASA of Prednison te weinig of geen resultaat geven of bij fistels. Het geneesmiddel vermindert ook diarree en buikpijn. Het middel heeft vaak snel effect en u kunt het langdurig gebruiken.

Wat is een Remicadebehandeling

U krijgt Remicade® toegediend via een infuus. Bij het starten van de behandeling krijgt u het medicijn enkele keren kort na elkaar toegediend, namelijk in week 0, week 2 en week 6. Daarna krijgt u het om de acht tot twaalf weken als onderhoudsdosering. Hoe vaak u een behandeling met Remicade® krijgt, is niet te voorspellen en is afhankelijk van uw ziekteverloop.

Uw afspraak

In verband met het afsprakenprogramma verzoeken wij u vriendelijk om tenminste vijftien minuten voor tijd aanwezig te zijn.

De apotheek maakt de Remicade® speciaal voor u klaar. Remicade® is zeer beperkt houdbaar. Bent u verhinderd, geef dit dan minimaal twee werkdagen voor de afspraak door aan de polikliniek Interne geneeskunde/Maag-, Darm- en Leverziekten.

Waar meldt u zich

Uw infuusbehandeling vindt plaats op het Dagcentrum (2e verdieping / west).

Voorbereiding behandeling

 • Het is belangrijk dat u deze folder goed doorleest voordat de behandeling van start gaat.
 • Voorafgaand aan de behandeling willen we infecties zoals tuberculose uitsluiten. Ook willen we een hepatitis bloedonderzoek en indien nodig een HIV-test verrichten. Dit doen we omdat ernstige infecties zoals TBC, hepatitis en HIV door de Remicade® kunnen verergeren.
 • Het is belangrijk dat we eventuele bijwerkingen zo vroeg mogelijk vaststellen. Daarom onderzoekt de arts u voorafgaand aan iedere behandeling met Remicade® op eventuele infecties. Dit kan door bijvoorbeeld een bloedonderzoek te doen. Deze controles zijn er om uw behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen.
 • De verpleegkundige dient Remicade® altijd via een infuusbehandeling toe. Op basis van uw lichaamsgewicht berekenen we de dosering van het geneesmiddel.

Behandeling

 • Een verpleegkundige van het Dagcentrum haalt u op uit de wachtkamer en brengt u naar één van de behandelstoelen.
 • Er worden een aantal vragen over uw gezondheid gesteld. O.a. of u de afgelopen dagen koorts, keelpijn of een andere infectie heeft gehad. Omdat Remicade® de afweer onderdrukt, kan het gevaarlijk zijn het infuus te geven wanneer u een infectie heeft.
 • De verpleegkundige brengt het infuus in uw arm in en hangt de Remicade® aan.
 • Tijdens het inlopen van het medicijn in het infuus controleert de verpleegkundige regelmatig uw pols, bloeddruk en temperatuur.
 • De Remicade® loopt in twee uur in.
 • Daarna spoelen wij de lijn tussen het infuus en de naald na.
 • U mag tijdens de behandeling gewoon eten en drinken.
 • Daarna blijft u nog een uur op het Dagcentrum om te controleren of u geen allergische reactie op het infuus heeft. Zorgt u voor wat lectuur of eigen muziek om uw verblijf te veraangenamen.
 • Na de laatste controle verwijdert de verpleegkundige het infuus.

Naar huis

U kunt na de behandeling zelf naar huis gaan. U heeft geen begeleiding nodig. Neemt u contact op met polikliniek Interne geneeskunde/MDL wanneer u thuis last krijgt van:

 • Koorts.
 • Hoofdpijn.
 • Duizeligheid.
 • Diarree.
 • Benauwdheid.
 • Ademhalingsproblemen.
 • Transpireren.
 • Huidreacties (jeuk, uitslag, netelroos).

Bijwerkingen

Er is een aantal bijwerkingen bekend van het gebruik van Remicade® waarvan het belangrijk is dat ze vroegtijdig worden herkend. De belangrijkste bijwerkingen zijn achtereenvolgens:

 • Acute infuusreacties.
 • Uitgestelde overgevoeligheidsreacties.
 • Infecties.

Acute infuusreacties

Wanneer u acuut overgevoelig blijkt voor Remicade® kan dat binnen een uur na de behandeling ontstaan. Vandaar dat we Remicade® altijd in het ziekenhuis toedienen en u een uur na toediening nog onder medisch toezicht blijft op de behandelafdeling. De verschijnselen van deze acute reacties kunnen huiduitslag, jeuk, duizeligheid, vermoeidheid, een piepende ademhaling of kortademigheid zijn. Deze reacties komen echter zelden voor. Op de behandelafdeling zijn de middelen om deze klachten te verminderen direct aanwezig.

Uitgestelde overgevoeligheidsreacties

Uitgestelde overgevoeligheidsreacties komen soms voor bij mensen die ooit Remicade® gebruikt hebben en na een onderbreking van een paar maanden de behandeling voortzetten. Drie tot twaalf dagen na de nieuwe behandeling kunnen spierpijn, gewrichtspijn, rugpijn, koorts, uitslag, jeuk, galbulten, heesheid, een droge keel, hoofdpijn en zwelling van het gezicht, lippen of handen ontstaan. Waarschuw altijd onmiddellijk de arts wanneer u hier last van krijgt.

Infecties

Omdat Remicade® uw afweer remt, maakt u eerder kans op luchtweg- en  urineweginfecties en zeer zelden op tuberculose. Deze verschijnselen komen zelden voor, maar het is van groot belang de arts te raadplegen wanneer u last krijgt van koorts of een infectie.

Overige bijwerkingen

De volgende bijwerkingen komen zelden voor:

 • Blozen en duizeligheid.
 • Buikklachten zoals misselijkheid, buikpijn of diarree.
 • Psychische verschijnselen als depressiviteit, verwardheid en slaapproblemen.
 • Afwijkingen in het bloed. Deze kunnen na enkele weken tot maanden ontstaan. Wanneer u last krijgt van koorts, keelpijn en blaren in de mond, of als u snel blauwe plekken krijgt, kan dit een aanwijzing zijn voor een bloedafwijking. Neem dan contact op met de arts.
 • Zenuwafwijkingen. Mensen met oogzenuwafwijkingen kunnen een verergering van hun klachten krijgen.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan contact met ons op via het onderstaande telefoonnummer. U kunt ook onze website raadplegen.

Bent u verhinderd?

Heeft u een belangrijke reden waarom u niet kunt komen op uw afspraak? Neem dan contact met ons op. Gaat het om een opname? Bel dan het patiënten servicebureau. 

Contactinformatie afdelingen

Interne geneeskunde polikliniek

Telefoonnummer 020-634 6296
Route 48

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem. Als u verder surft, accepteert u onze cookies.

Terug naar bovenScroll naar boven