Hoofdpijnpolikliniek voor Kinderen en jongeren

Uw kind heeft een afspraak op de hoofdpijnpolikliniek. De hoofdpijnpolikliniek is speciaal voor kinderen en jongeren met steeds terugkerende of chronische hoofdpijnklachten. Zij hebben vaak meer nodig dan alleen een bezoek aan de kinderarts of neuroloog.

Op de hoofdpijnpolikliniek werken de neuroloog, kinderarts, oogarts, orthoptist, fysiotherapeut en hoofdpijnverpleegkundige nauw samen bij de behandeling van hoofdpijn bij kinderen en jongeren. De hoofdpijnpolikliniek is onderdeel van de polikliniek Neurologie. 

Alle afspraken op één dag

De afspraken bij de neuroloog, kinderarts, hoofdpijnverpleegkundige en fysiotherapeut vinden na elkaar plaats, volgens het one-stop-shop principe: alles zoveel mogelijk op één dag. Indien een onderzoek door de oogarts of orthoptist nodig is, vindt dat plaats op een andere dag.

Voorbereiding

Na het maken van de afspraak ontvangt u van de polikliniek een vragenlijst die u samen met uw kind thuis invult en terug stuurt. Aan de hand van de vragenlijst wordt bepaald of uw kind gezien wordt op de hoofdpijn polikliniek, of dat een afspraak bij de kinderarts of neuroloog voldoende is.

Wat kunnen uw kind en u verwachten tijdens de afspraak?

Tijdens de afspraak verblijven uw kind en u op de polikliniek Neurologie. De hoofdpijnverpleegkundige begeleidt u beiden tijdens de dag. U heeft gesprekken met de hoofdpijnverpleegkundige, de neuroloog of kinderarts en de fysiotherapeut. 

Hoofdpijnverpleegkundige

Tijdens het gesprek neemt de verpleegkundige de vragenlijst met uw kind door die hij/zij thuis heeft ingevuld. Ook stelt zij aanvullende vragen. Vervolgens meet zij de bloeddruk, polsslag, lengte en gewicht. Ook geeft de hoofdpijnverpleegkundige informatie over de verschillende hoofdpijntypen en leefregels voor het voorkomen van hoofdpijn. Zij geeft advies over verandering van gedrag, acceptatie en de invloed van de hoofdpijn op het dagelijks leven van uw kind. Indien nodig bespreekt zij ook het medicijngebruik.

Neuroloog / kinderarts

De neuroloog en kinderarts doen onderzoek om te bepalen welk hoofdpijntype uw kind heeft. Ook bepaalt de arts of aanvullend onderzoek, bijvoorbeeld door de oogarts of orthoptist, nodig is.

Fysiotherapeut
De fysiotherapeut kijkt naar de spierspanning en houding en hoe uw kind beweegt. De fysiotherapeut is verbonden aan de praktijk van Fysiotherapie MCN. Zij hebben ruime ervaring met succesvolle nieuwe behandelingen voor verschillende soorten van hoofdpijn.

Orthoptist en oogarts

Indien nodig doen de orthoptist en/of oogarts onderzoek om de hoofdpijnklachten en eventuele andere klachten die mogelijk van de ogen zouden kunnen komen uit te sluiten, vast te stellen en indien mogelijk te behandelen.

Tijdens de afspraak wordt uw kind eerst gezien door de orthoptist en worden de ogen van uw kind gedruppeld. Hierdoor gaat uw kind minder goed zien. De druppels moeten een half uur tot drie kwartier inwerken. U krijgt direct de uitslag van dit onderzoek. Aansluitend gaat u met uw kind naar de oogarts die de gezondheid van de ogen controleert.

In totaal (met inwerktijd) is uw kind dus anderhalf tot twee uur bezig met de oogonderzoeken. De rest van de gehele dag zal uw kind last hebben van wazig zicht, vooral dichtbij en bij scherp licht (een zonnebril is aan te raden). Hierdoor is het de eerste 12 uur niet mogelijk om te fietsen of (zware) machines te bedienen.

Behandeladvies

Na de onderzoeken en gesprekken vindt overleg plaats tussen de betrokken zorgverleners waarbij alle inzichten bekeken worden om zo tot de juiste behandeling voor uw kind te komen. Het behandelplan wordt dezelfde dag besproken met u en uw kind. Indien nodig kan een verwijzing naar de orthopedagoog plaats vinden.

Hebt u nog vragen

Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen, raadpleeg dan de hoofdpijnverpleegkundige, neuroloog of fysiotherapeut.

Bent u verhinderd?

Heeft u een belangrijke reden waarom u niet kunt komen op uw afspraak? Neem contact met ons op via één van deze telefoonnummers. Gaat het om een opname? Bel dan het patiënten servicebureau. Bel zo snel mogelijk, maar uiterlijk 24 uur voor uw afspraak. Anders kunnen wij u een wegblijftarief in rekening brengen. Kijk op onze website voor het actuele tarief.

Contactinformatie afdelingen

Hoofdpijn polikliniek kinderen en jongeren

Telefoonnummer 020-634 6260 (polikliniek neurologie)
Route 35/36

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem. Als u verder surft, accepteert u onze cookies.

Terug naar bovenScroll naar boven