BRMO - screenen bijvoorbeeld MRSA

U bent mogelijk drager van een resistente bacterie, bijvoorbeeld MRSA, wat nu? In deze folder leest u hierover meer informatie.

Wat is een resistente bacterie?

Resistente bacteriën worden ook wel BRMO's genoemd. BRMO is de afkorting van Bijzonder Resistent Micro Organisme. Voorbeelden zijn MRSA of een bijzonder resistente E-coli bacterie.

BRMO's zijn bacteriën die veel mensen gewoon bij zich dragen, zonder dat ze daar ziek van worden. De bacteriën bevinden zich meestal op de huid, in de neus of in de darmen. Soms veroorzaken BRMO's een infectie en is een behandeling met antibiotica nodig. BRMO's zijn echter ongevoelig (resistent) voor een aantal van deze antibiotica, waardoor er andere antibiotica nodig zijn om infecties te behandelen.

Omdat de behandelingsmogelijkheden hierdoor beperkter zijn, doet het ziekenhuis er alles aan om te voorkomen dat BRMO's zich in het ziekenhuis verspreiden. Daarom worden maatregelen genomen die erop gericht zijn de BRMO's op te sporen en verspreiding te voorkomen. Om die reden worden patiënten die risico hebben een BRMO bij zich te dragen, in het elektronisch patiëntendossier gelabeld en worden kweken afgenomen.

Wanneer heeft u een verhoogde kans op besmetting met BRMO?

De kans dat u een BRMO bij u draagt is groter als:

 • u in de afgelopen twee maanden opgenomen bent geweest in een buitenlandse zorginstelling,
 • u in een buitenlandse zorginstelling een behandeling heeft ondergaan,
 • u in contact komt met beroepsmatig gehouden levende varkens, vleeskalveren of vleeskuiken (bijvoorbeeld: varkens-, kalver- en pluimveehouders, veeartsen, medewerkers slachthuis),
 • u woont op een bedrijf met varkens, vleeskalveren of vleeskuikens,
 • u ooit besmet bent geweest met een BRMO.

Hoe onderzoeken we of u drager bent van een BRMO?

Het liefst onderzoeken we vóór uw opname of behandeling of u drager bent van een BRMO. Dit kan door met wattenstaafjes enkele uitstrijken te maken van uw neus, keel, perineum en eventuele wonden. Deze wattenstaafjes worden in het laboratorium onderzocht. Na gemiddeld drie tot vijf werkdagen is de uitslag bekend.

Voorzorgsmaatregelen

Afhankelijk van de uitslag van het onderzoek worden er tijdens uw opname in het ziekenhuis, uw behandeling op de polikliniek of uw operatie, extra voorzorgsmaatregelen genomen. Er zijn vijf mogelijkheden:

1.Onbekende uitslag: er zijn nog geen kweken afgenomen of de uitslag is nog niet bekend

Is het vóór opname of behandeling niet bekend of u de bacterie bij u draagt? Dan wordt u in isolatie verpleegd tot de uitslag bekend is. Dit betekent het volgende voor u:

 • U wordt verpleegd op een eenpersoonskamer.
 • Ziekenhuismedewerkers die op de kamer komen, dragen een schort, handschoenen, en in sommige gevallen een mond/neusmasker en een muts.
 • Wanneer u voor een behandeling naar een andere afdeling gaat worden ook daar voorzorgsmaatregelen genomen.

2.De uitslag is positief: u bent drager van een BRMO, bijvoorbeeld MRSA

Wanneer bij u een BRMO-bacterie wordt aangetroffen dan worden er isolatiemaatregelen genomen. In het algemeen zullen deze gelden tot aan uw ontslag uit het ziekenhuis. Meer informatie over het verdere beleid vindt u in de folder ‘MRSA positief en dan?’ en in de folder 'BRMO-positief en dan?

De isolatiemaatregelen tijdens uw opname betekenen het volgende voor u:

 • U wordt verpleegd op een eenpersoonskamer.
 • Ziekenhuismedewerkers die op de kamer komen, dragen handschoenen en een schort. Soms dragen ze daarbij ook nog een mond/neusmasker en een muts, dit hangt af van de soort BRMO die u bij u draagt.
 • Als u voor behandeling naar een andere afdeling gaat worden daar ook voorzorgsmaatregelen genomen.
 • Op de polikliniek gelden in principe geen maatregelen. Met uitzondering van enkele specifieke afdelingen waar invasieve ingrepen plaatsvinden.

3.De uitslag is negatief: u bent géén drager van een BRMO

Er worden geen extra voorzorgsmaatregelen genomen.

4.De uitslag is negatief voor MRSA, maar er is wel een BRMO aangetroffen

 • U wordt verpleegd op een eenpersoonskamer of meer-persoonskamer en bij de verzorging draagt de verpleegkundige schort en handschoenen.
 • Op de polikliniek gelden in principe geen maatregelen. Met uitzondering van enkele specifieke afdelingen waar invasieve ingrepen plaatsvinden. (Een invasieve ingreep is een ingreep waarbij er in uw lichaam een behandeling moet plaatsvinden, bijvoorbeeld een operatie of het inbrengen van een instrument om in uw lichaam te kunnen kijken).

5.De uitslag is negatief voor MRSA en u komt beroepsmatig in contact met levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens of u woont op een boerderij waar deze dieren worden gehouden.

Dan heeft u continu de kans besmet te raken met de MRSA-bacterie. In deze gevallen heeft een MRSA-kweek die negatief is een geldigheid van drie maanden. Als u in deze periode wordt opgenomen dan worden er bij opname nogmaals kweken bij u afgenomen.

Heeft u nog vragen?

Stelt u deze dan gerust aan de verpleegkundige die u verzorgt, of aan de behandelend arts. Ook kunt u de deskundige infectiepreventie om informatie vragen.

Tot slot

Het BovenIJ ziekenhuis vraagt uw begrip voor de, voor u vaak ingrijpende en belastende, maatregelen. Wij proberen het ongemak voor u tot een minimum te beperken.

Contactinformatie afdelingen

Hygiëne en Infectiepreventie

Openingstijden maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00
Telefoonnummer Heeft u vragen over hygiëne en infectiepreventie? U kunt ons bereiken via het algemene nummer 020 - 634 6346

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem. Als u verder surft, accepteert u onze cookies.

Terug naar bovenScroll naar boven