Borstkanker - zorgpad

U bent vanwege borstkanker onder behandeling in het BovenIJ ziekenhuis, OLVG Oost of OLVG West, samen Oncologisch Centrum Amsterdam. Uw arts heeft met u gesproken over de verschillende mogelijkheden om borstkanker te behandelen. In deze map vindt u informatie om thuis door te lezen.

Tijdens uw behandeling krijgt u informatie die op dat moment voor u belangrijk is. Bijvoorbeeld over onderzoeken, behandelingen en overige zorg voor, tijdens en na de behandeling van borstkanker. U kunt deze informatie toevoegen aan deze map. U kunt de map ook gebruiken om zelf notities te maken. U kunt bijvoorbeeld vragen noteren voor de volgende afspraak met uw arts of mammacareverpleegkundige (uw casemanager). Ook vindt u in deze map contactgegevens die voor u van belang zijn.

BovenIJ ziekenhuis en OLVG vormen samen Oncologisch Centrum Amsterdam, het grootste oncologisch samenwerkingsverband van Amsterdam.

Door intensieve samenwerking van onze oncologisch specialisten kunt u bij ons rekenen op de beste kankerzorg bij u in de buurt. We betrekken uw huisarts bij de behandeling, en hebben ook aandacht voor de mensen om u heen. Het grote aanbod van medisch specialismen in de drie ziekenhuizen zorgt bovendien voor brede zorg voor patiënten die naast kanker ook met andere aandoeningen te maken hebben.

Een mammacareverpleegkundige, uw casemanager, is de vaste contactpersoon die u begeleidt tijdens en na de behandeling.

Oncologisch Centrum Amsterdam heeft veel kennis in huis en werkt volgens de nieuwste inzichten. We werken intensief samen met het Nederlands Kanker Instituut-Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL), AMC en VUmc. We nemen deel aan nationaal en internationaal wetenschappelijk onderzoek.

Borstkanker

Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Vooral bij vrouwen boven de 50 jaar. Er zijn verschillende vormen van borstkanker. Ook mannen kunnen borstkanker krijgen, 1 op de 150 borstkankerpatiënten is een man. Voor algemene informatie over borstkanker verwijzen wij u naar de folder ‘Borstkanker’ van KWF Kankerbestrijding. U ontvangt deze folder samen met deze map.

Zorgpad borstkanker

De behandeling van borstkanker bestaat uit verschillende stappen. Dit noemen wij een zorgpad. U krijgt in het zorgpad borstkanker te maken met artsen en verpleegkundigen van verschillende specialismen. Ook hebt u afspraken op verschillende afdelingen in het ziekenhuis. Om u hierbij te helpen, heeft u gedurende het gehele behandeltraject een vaste contactpersoon: uw casemanager. Voor patiënten met borstkanker is dit een mammacareverpleegkundige.

Uw vaste contactpersoon in het ziekenhuis: de casemanager

De casemanager is op de hoogte van uw situatie, zij is aanwezig bij het multidisciplinair overleg en heeft nauw contact met uw behandelend arts. Van uw casemanager krijgt u voorlichting over de voorgestelde behandeling.

U kunt bij uw casemanager terecht met uiteenlopende vragen:

 • Wat kan en mag ik na de operatie?
 • Wanneer heb ik fysiotherapie nodig?
 • Wanneer mag ik een definitieve prothese dragen

Bij de casemanager kunt u en eventueel uw partner en/of kinderen ook terecht voor psychische en sociale ondersteuning. De casemanager kan u verwijzen naar bijvoorbeeld een psycholoog of naar herstelprogramma’s.

Belangrijke telefoonnummers BovenIJ ziekenhuis

Casemanager   telefoon en e-mail
Traject van onderzoeken, het voorgestelde behandelplan en uw persoonlijke situatie.

Femke v.d. Kamp en
Roxanne Jacobson

Aanwezig: maandag tot en met vrijdag

020 - 634 6517

 

Afspraken, operatie en opname

Onderzoeken

Wat is uw vraag? Bij welke afdeling of medewerker kunt u terecht? Telefoon
Onderzoeken voorafgaand aan de diagnose casemanager

020 - 634 6517

Maken, veranderen of afzeggen van afspraak met chirurg of casemanager.

polikliniek Chirurgie 020 - 634 6231
Datum van uw operatie en/of planning Casemanager BovenIJ ziekenhuis

020 - 634 6517

Maken, veranderen of afzeggen van afspraak met uw oncologie verpleegkundige (Marcia/Dieneke/ Floor/Laura) of oncoloog polikliniek Interne Geneeskunde

020 - 634 6297

Chemotherapie    
Chemo-, hormoon- en immunotherapie oncologie verpleegkundigen

020 - 634 6297

Radiotherapie    

Radiotherapie (bestraling)

Hiervoor kunt u contact opnemen met het ziekenhuis waar u de bestraling krijgt.

AMC: 020 - 566 34 33
AVL-NKI: 020 - 512 23 33 / 21 02
VUmc: 020 - 444 15 71

Wat is spoed?

Wanneer en met wie contact opnemen bij spoedeisende klachten?

 • Toenemende pijn
 • Koorts boven de 38,3°C
 • Gedurende 3-4 dagen geen ontlasting en aanhoudende buikpijn en/of –krampen
 • Langer dan 1 dag waterdunne ontlasting
 • Aanhoudende misselijkheid en/of braken
 • Wondinfectie (de huid rond de wond is rood, warm en/of gezwollen)
 • Neem bij spoed altijd contact op met de spoedeisende hulp van het BovenIJ ziekenhuis.
 • Bent u nog niet opgenomen in het BovenIJ ziekenhuis? Neem dan contact op met uw eigen casemanager.

Contact opnemen bij spoedeisende klachten

Voor de operatie    

Ma t/m vrij tussen 8.00 – 16.30 uur

Na 16.30 uur en in het weekend

 

uw casemanager

Spoedeisende Hulp

020 - 634 6517

020 - 634 6200

Na de operatie

 

Spoedeisende Hulp

020 - 634 6200

Behandeling borstkanker

Als de uitslagen van onderzoek bekend zijn, bespreekt een multidisciplinair team van artsen en deskundigen van het Oncologisch Centrum Amsterdam wat de beste behandeling is in uw situatie.

Multidisciplinair oncologisch overleg (MDO)
Een multidisciplinair oncologisch team van artsen en deskundigen uit de 3 ziekenhuizen en het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis bespreekt de uitslagen van de onderzoeken. De kennis van elke discipline (elk specialisme) wordt meegenomen in de afweging: wat is bij deze tumorsoort, op dit moment, voor deze patiënt de beste behandeling?
Het multidisciplinaire team komt gezamenlijk tot een behandelplan.
Uw specialist en uw casemanager bespreken dit vervolgens met u.

De behandeling

Over het algemeen bestaat de behandeling uit de volgende stappen:

 • Meestal krijgt u eerst een operatie.
 • Na uw operatie bespreekt het multidisciplinaire team de verdere behandeling en geeft een behandeladvies.
 • Uw chirurg bespreekt dit behandeladvies met u. De chirurg is uw hoofdbehandelaar. Als het nodig is verwijst hij of zij u naar andere specialisten, bijvoorbeeld een oncoloog.
 • In sommige gevallen krijgt u eerst chemotherapie en daarna een operatie.

Operatie

Het BovenIJ ziekenhuis, OLVG Oost en OLVG West werken samen in het Oncologisch Centrum Amsterdam. De borstoperaties van het BovenIJ ziekenhuis vinden plaats in OLVG West.

Voorbereidingen op de opname (BovenIJ ziekenhuis)

 • Voorlichtingsgesprek over uw behandeltraject met de casemanager (mammacareverpleegkundige)

Voorbereidingen op de opname (OLVG West)

 • Bespreken narcose op de polikliniek Preoperatief Onderzoek in OLVG West.
 • Een verpleegkundige en een anesthesioloog bespreken met u onder andere de bijzonderheden van de narcose.
 • De (oncologie)verpleegkundige van de verpleegafdeling doet het opnamegesprek.

U volgt een van de onderstaande behandelschema’s

Eerst operatie, daarna vervolgbehandeling

Behandelfase Planning
1. Diagnose borstkanker + gesprek eventueel aanvullend onderzoek eventueel extra gesprek
 1. Start behandeling
 • preoperatief gesprek
 • operatie
 • uitslag bespreken met chirurg
 • controleafspraak bij casemanager

 

 • binnen 1 tot 3 weken voor operatie
 • binnen 2 tot 5 weken na diagnose
 • 7 -14 werkdagen na operatie
 • 3 weken na de operatie
3. Aanvullende therapie (als nodig) radiotherapie, chemotherapie, immunotherapie en/of hormoontherapie Ongeveer 4 weken na operatie. Ook als u een deel van de behandeling in een ander ziekenhuis volgt, blijft uw casemanager van het BovenIJ ziekenhuis uw contactpersoon.
4. Controle door arts na behandeling Na eventuele aanvullende therapie, gedurende 5 tot 10 jaar

Eerst chemotherapie, daarna operatie

Behandelfase Planning
 1. Diagnose borstkanker + gesprek
 • behandeling
 • eventueel aanvullend onderzoek
 • gesprek oncoloog
 • gesprek oncologieverpleegkundige

Binnen 5 weken na diagnose starten met behandeling

 

 

 

 1. Start behandeling
 • chemotherapie
 • uitslag bespreken

Duur: 12 tot 24 weken

Tussendoor krijgt u een MRI scan om te zien of de chemotherapie werkt.

 1. Operatie
 • voorbereidend gesprek met chirurg
 • preoperatief gesprek
 • operatie
 • uitslag bespreken met chirurg
 • gesprek bij de casemanager

 

 • Na de laatste MRI
 • 1 tot 3 weken voor operatie
 • a 5 weken na chemotherapie
 • 10 – 14 dagen na operatie
 • 3 weken na de operatie
4. Controle door arts na behandeling

Na eventuele aanvullende therapie, gedurende 5 tot 10 jaar

Radiotherapie

Als uw arts u een behandeling met radiotherapie voorstelt, gaat u voor deze behandeling naar het Antoni van Leeuwenhoek, tenzij u een andere voorkeur heeft. Tijdens deze behandeling blijft u patiënt in het BovenIJ ziekenhuis en blijft de casemanager uw vaste aanspreekpunt.

Wat kunt u zelf doen tijdens uw behandeling?

Roken

Patiënten die roken hebben meer kans op longproblemen en wondinfecties na een operatie. Rookt u? Dan adviseren wij u om te stoppen met roken. Na de operatie adviseren wij om minstens 2 weken niet te roken.

Alcohol

Patiënten die dagelijks alcohol gebruiken, hebben een verhoogde kans op verwardheid (delier) na een operatie. U gebruikt dagelijks alcohol? Dan adviseren wij u geen alcohol te gebruiken in verband met onthoudingsverschijnselen die tot 10-12 dagen na het stoppen kunnen optreden. Na de operatie adviseren wij om tot 2 weken na de operatie geen alcohol meer te gebruiken.

Heeft u hulp nodig bij het stoppen met roken of het gebruik van alcohol?

Neem dan contact op met uw casemanager.

Gezond leven en voldoende eten en bewegen

Gezonde voeding en een goede conditie zijn belangrijk om de behandeling van kanker beter aan te kunnen en de kans op problemen te verminderen. Een gezonde levensstijl zoals gezonde voeding, niet roken, weinig alcohol en beweging, bijvoorbeeld dagelijks wandelen, zorgt ervoor dat uw lichaam meer bestand is tegen de zware behandelingen. Door te sporten zorgt u voor een goede lichamelijke conditie. Dit geeft u een betere start. Wanneer het mogelijk is, kunt u tijdens en na de behandeling proberen te blijven sporten. U kunt bij uw casemanager informatie vragen over sport/beweegprogramma’s gericht op mensen met kanker.

Voldoende drinken

Voldoende drinken is vooral tijdens chemotherapie van belang om afvalstoffen via de nieren af te kunnen voeren. Gebruik tijdens chemotherapie geen voedingssupplementen, vitaminepillen of huismiddeltjes zonder overleg met uw oncoloog.

Voldoende eten

Door de eventuele behandeling met chemotherapie kunt u zich misselijk voelen en minder zin hebben om te eten en te drinken. Overleg met uw oncoloog of oncologieverpleegkundige als u moeite heeft voldoende te drinken of voldoende te eten.

Informatie

Voor meer informatie en adviezen over voeding kunt u terecht bij

 • Voedingscentrum via www.voedingscentrum.nl
 • KWF Kankerbestrijding via www.kwfkankerbestrijding.nl of www.kanker.nl

Angst en onzekerheid

Het horen van de diagnose kanker, maakt veel emoties los. Opeens is uw toekomst onzeker. Allerlei vragen spoken door uw hoofd. Wat gaat er de komende periode allemaal gebeuren? Word ik nog wel beter? U kunt zich in de steek gelaten voelen door uw eigen lichaam. De behandeling brengt veel onzekerheden met zich mee en roept vragen op als “Slaat de chemotherapie aan? Wat wordt er tijdens de operatie gevonden?”

Onderstaande tips kunnen u helpen om te gaan met uw eventuele angst en onzekerheid:

 • Neem contact op met uw casemanager.
 • Praat over uw gevoelens. Dat kan opluchten. Vindt u het moeilijk om met mensen te praten die u dierbaar zijn? Ga dan naar uw huisarts of een andere hulpverlener. Ook kunt u contact zoeken met lotgenoten of patiëntenorganisaties.
 • Als u niet zo’n prater bent, kan het ook helpen uw gedachten op papier te zetten.
 • Zoek afleiding. Ga iets doen wat u leuk vindt en probeer zo afleiding te vinden. Al is het maar voor even.
 • Informeer u over de behandelmogelijkheden en maak samen met uw artsen keuzes over de behandeling. Meer informatie over de behandeling van kanker kunt u opvragen bij uw huisarts, specialist of casemanager.

De Lastmeter

De Lastmeter is een vragenlijst die u zelf invult. De antwoorden geven u en ons inzicht hoeveel last u heeft van bijvoorbeeld problemen, klachten en/of zorgen. De Lastmeter biedt u de mogelijkheid om aan uw zorgverleners te laten weten hoe het met u gaat. De Lastmeter maakt helder aan welke (aanvullende) ondersteuning u behoefte zou kunnen hebben. De casemanager stuurt u de Lastmeter toe. Tijdens uw afspraak op de polikliniek zal de casemanager de Lastmeter met u bespreken.

Oncokompas

Oncokompas is een online hulpmiddel wat u helpt om inzicht te krijgen in uw kwaliteit van leven. Het geeft u praktische informatie, inzicht en adviezen voor grip op leven met kanker.

U kunt uzelf aanmelden voor Oncokompas via www.oncokompas.nl/bovenij.

Medisch wetenschappelijk onderzoek in Oncologisch Centrum Amsterdam

Binnen Oncologisch Centrum Amsterdam wordt medisch wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd. Als u in aanmerking komt voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek zal de specialist of casemanager dit met u bespreken.

(Research)verpleegkundige

Als u overweegt om mee te werken aan een onderzoek, dan kunt u een afspraak maken met (de research)verpleegkundige. U kunt tijdens dit gesprek vragen stellen over het onderzoek. Deelname is vrijwillig.

Als u besluit om deel te nemen aan een onderzoek, dan zal de (research)verpleegkundige u vragen een formulier te ondertekenen. Deelname aan wetenschappelijk onderzoek is altijd vrijwillig. U kunt altijd stoppen met deelname aan het onderzoek. Ook als u een handtekening heeft gezet.

Nederlandse Kankerregistratie

Artsen en onderzoekers werken hard aan betere manieren om kanker te voorkomen, vroeger te ontdekken en te genezen. Daar hebben ze gegevens voor nodig van mensen die kanker hebben. Hoe meer gegevens, hoe beter kanker bestreden kan worden. Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) verzamelt alle gegevens over kanker in Nederland). De ziekenhuizen en IKNL hebben daar afspraken over gemaakt.

Hoe werkt de registratie van mijn gegevens?

Het ziekenhuis legt uw gegevens vast in een medisch dossier. Medewerkers van IKNL (registratiemedewerkers) mogen deze dossiers volgens afspraak met uw ziekenhuis inkijken. De gegevens die van belang zijn, verzamelen zij in een digitale databank: de Nederlandse Kankerregistratie. Het gaat hierbij om:

 • uw naam en geboortedatum;
 • in welke plaats u woont en waar u geboren bent;
 • of u een man of een vrouw bent;
 • de soort kanker;
 • wanneer, hoe en in welk stadium de kanker is ontdekt;
 • welke behandelingen u hebt gekregen.

Rechten van geregistreerde patiënten

Patiënten die geregistreerd zijn hebben verschillende rechten waarvan zij altijd gebruik kunnen maken. Deze rechten zijn afkomstig uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens en staan beschreven in het reglement van de kankerregistratie.

Persoonlijke aantekeningen

Hier kunt u onder andere uw vragen noteren, de afspraken met uw arts of verpleegkunde of aantekeningen maken over medicijngebruik, oefeningen of herstel.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vragen?

U kunt ons gewoon bellen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op. Heeft u vragen over de vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk deze website bij Praktische informatie – kosten en verzekering.

Meer informatie online

Meer informatie vindt u ook op de volgende website(s):

 • bovenij.nl – patiënt - aandoening - borstkanker
 • oncologischcentrumamsterdam.nl
 • borstkanker.nl
 • borstkanker.nl/checklists_b_bewust
 • mammaprint.nl
 • kanker.nl
 • rijksoverheid.nl voor de folder ‘Medisch-wetenschappelijk onderzoek
 • cijfersoverkanker.nl voor het reglement van de Nederlandse Kankerregistratie

Contactinformatie afdelingen

Mammapolikliniek

Telefoonnummer 020-634 6231
Route 22

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem. Als u verder surft, accepteert u onze cookies.

Terug naar bovenScroll naar boven