Behandeling van uw spataderen

Uw huisarts heeft u doorverwezen naar het spatadercentrum van het BovenIJ ziekenhuis. U hebt telefonisch contact gehad met deze polikliniek waar u gezien gaat worden door een van de betrokken specialisten (dermatoloog of vaatchirurg). In onderling overleg wordt bepaald wat voor u de beste behandeling is.

Deze brochure geeft u een globaal overzicht van de klachten en oorzaak van spataderen (varices). Ook kunt u lezen wat de meest gebruikelijke behandelingsmogelijkheden zijn binnen het spatadercentrum van het BovenIJ ziekenhuis. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Spatadercentrum

Binnen het spatadercentrum van het BovenIJ ziekenhuis werken dermatoloog en vaatchirurg samen. U kunt terecht voor verschillende onderzoeken en behandelingen welke op korte termijn kunnen plaatsvinden.

Enkele aandachtspunten:

 • Gebruik op de dag van uw bezoek aan het spatadercentrum geen crème of lotion op uw benen.
 • Gebruikt u een elastische kous, neem deze dan allemaal en altijd mee bij het bezoek aan de arts.
 • Tijdens uw eerste bezoek aan het spatadercentrum wordt eventueel aanvullend onderzoek direct uitgevoerd als er een combinatieafspraak is gemaakt (dit wordt u altijd aangeboden).
 • Houd er dus rekening mee dat uw bezoek aan het spatadercentrum in totaal 1 – 1,5 uur in beslag kan nemen.

Spataderen

Wat zijn spataderen?

Spataderen zijn uitgezette en kronkelige, onder de huid gelegen aderen. De medische term voor spataderen is varices. Spataderproblemen doen zich voornamelijk in de benen voor. Hier moet het bloed van de tenen via de aderen weer helemaal terug kunnen stromen naar het hart. Om te voorkomen dat het bloed daarbij naar beneden zakt, zijn er kleppen in deze aderen. In de oppervlakkige aderen, die vrij dicht onder de huid lopen, doen zich de meeste spataderproblemen voor.

Hoe ontstaan spataderen?

Door verschillende oorzaken kunnen de kleppen in de oppervlakkige ader gaan lekken. Dat kan bijvoorbeeld omdat er te veel druk op de kleppen komt te staan, omdat het bloedvat wijder wordt of omdat de kleppen zelf zwak zijn aangelegd. Als de kleppen lekken, wordt de druk onder die kleppen en in de ader groter. Hoe groter de druk, des te wijder het bloedvat, waardoor er meer kleppen bezwijken. Na verloop van tijd worden de gevolgen zichtbaar als spataderen.

Wie krijgt spataderen?

Eigenlijk kan iedereen spataderen krijgen, maar er zijn mensen die een verhoogde kans hebben op het ontstaan van spataderen:

 • mensen, bij wie het in de familie voorkomt;
 • zwangere vrouwen;
 • mensen, die veel en lang moeten (stil) staan tijdens hun werk of bezigheden;
 • mensen, die in het verleden trombose in een been hebben gehad. Door de trombose kunnen de kleppen beschadigd zijn, waardoor ze kunnen gaan lekken.

Wat zijn de klachten?

Vaak zijn er helemaal geen klachten, maar wordt de aanwezigheid van spataderen als storend of lelijk ervaren. Sommige mensen met spataderen hebben echter jeuk of pijn of een onrustig gevoel in het onderbeen, soms met krampen. Soms kan er huiduitslag ontstaan, of een verkleuring (bruine vlekken), of kan er zich een aderontsteking voordoen. Uiteindelijk kan zelfs een open been ontstaan.

Onderzoek en behandelingsmogelijkheden

Onderzoeken

Naast lichamelijk onderzoek door de arts, kan nader onderzoek gewenst zijn. Dit is meestal een Doppler- en/of Duplex-onderzoek. Het is een onderzoek met ultrageluidsgolven, waarbij een indruk kan worden verkregen over de doorgankelijkheid van de bloedvaten, de stroomrichting van het bloed en de functie van de kleppen. Het onderzoek is volstrekt pijnloos en onschadelijk. In de meeste gevallen wordt dit onderzoek gepland direct voor uw eerste afspraak met de arts en wordt meestal uitgevoerd door een vaatlaborante.

Wat zijn de behandelingsmogelijkheden?

Spataderen hoeven vanuit medisch oogpunt lang niet altijd behandeld te worden. Afhankelijk van de klachten en de eventuele bevindingen bij het onderzoek, zijn er verschillende mogelijkheden van behandeling. Hieronder worden deze kort omschreven. 

Als uw arts u een behandeling adviseert, ontvangt u daarover uitgebreidere informatie. Afhankelijk van de soort behandeling van spataders vindt deze plaats op de polikliniek, de dagbehandeling, of in zeldzamere gevallen tijdens een kortdurende opname.

Operatieve vormen van behandeling

 • Endoveneuze ablatie procedure (VNUS Closure)

De endoveneuze radiofrequente ablatie procedure is een belangrijke vooruitgang op het gebied van spatader behandelingen en kan worden beschouwd als alternatief voor het traditionele strippen. Met behulp van echografie wordt de te verwijderen ader op het been in beeld gebracht. Via een klein sneetje, meestal ter hoogte van de knie, wordt een catheter in het bloedvat aangebracht. Het uiteinde van deze catheter wordt verwarmd tot 120 graden waardoor het bloedvat dichtschroeit. De catheter wordt langzaam teruggetrokken waarbij telkens een volgend stuk van het bloedvat aan de beurt is. De restanten van het dichtgemaakte bloedvat worden door het lichaam afgebroken en opgeruimd.

 • Muller techniek (ambulante flebectomie)

Een andere behandelmethode om spataderen te verwijderen is de Muller techniek. Voor de behandeling worden de spataderen eerst afgetekend. Dan worden piepkleine sneetjes in de huid boven de spataderen gemaakt. Met 'haaknaaldjes' worden de aders vervolgens helemaal verwijderd. Met deze techniek zijn de littekens minimaal, dus het cosmetisch effect optimaal. De behandeling vindt plaats onder plaatselijke verdoving.

 • Plaatselijk onderbinden (crossectomie)

Wanneer de klep in de lies of knieholte lek is, kan met een kleine snede in de lies of in de knieholte de verbinding van de oppervlakkige ader met de grote beenader worden opgeheven. Ook andere zijverbindingen met de oppervlakkige ader worden dan opgeheven. Deze ingreep kan vaak onder plaatselijke verdoving worden uitgevoerd. Eventuele resterende spataderen op het been worden direct daarna (of later poliklinisch) weggespoten of ge-Müllerd.

 • Strippen van spataderen

Deze behandeling wordt eigenlijk nooit meer toegepast omdat hiervoor in de plaats de meer elegantere en effectievere endoveuze technieken (zoals de VNUS Closure) zijn gekomen. Wanneer er meerdere lekke kleppen zijn in de oppervlakkige ader, kan deze operatief worden weggehaald. In de lies, onder de knie of bij de enkel wordt een kleine snede gemaakt. Met een speciaal instrument (de stripper) wordt de ader uit het been verwijderd. In het gebied waar de ader heeft gezeten ontstaat vaak een bloeduitstorting, die in de loop van een aantal weken vanzelf wegtrekt. De behandeling vindt plaats met een ruggenprik of onder algehele narcose.

Niet operatieve behandelingen

 • Sclerocompressietherapie (het wegspuiten van kleinere spataderen)

Door het inspuiten van een bepaalde vloeistof in de spatader, die vervolgens wordt afgedrukt met een steunkous of drukverband, komt een reactie in de ader op gang. Deze reactie zorgt ervoor dat de ader dichtplakt. Na verloop van tijd is de dichtgeplakte spatader nauwelijks meer te zien. Het inspuiten van de vloeistof gebeurt met een heel dun naaldje en vaak zijn er meerdere prikjes nodig.

 • Echogeleide foam sclerocompressietherapie

Bij deze behandeling wordt het te behandelen vat ingespoten met schuim (foam). Dit schuim hecht zich aan de vaatwanden. De ader wordt zo als het ware dichtgeplakt. Deze behandeling heeft een versterkte werking op de vaatwand in vergelijking met de normale sclerocompressietherapie en hiermee kun je dan ook grotere spataderen behandelen. De spataderen die behandeld worden, worden door middel van het duplex-apparaat (echografie) goed zichtbaar gemaakt en aangeprikt.

 • Steunkousen (compressietherapie)

In sommige gevallen wordt gekozen voor behandeling met een elastische steunkous. Met steunkousen wordt door middel van uitwendige druk het 'teruglekken' van het bloed zoveel mogelijk tegengegaan. Voordat deze steunkousen worden aangemeten door een bandagist wordt het vocht uit het been verdreven door een drukverband dat op de polikliniek wordt aangebracht. Totdat de kousen worden afgeleverd, blijft het been ingezwachteld of kortdurend behandeld met een simpele verbandkous. Geadviseerd wordt de kous 's ochtends als u het bed uitkomt aan te doen en deze aan het eind van de dag 's avonds voordat u naar bed gaat uit te doen. Indien het aantrekken van de elastische kous u moeilijk afgaat, vraagt u dan naar het hulpkousje zodat het aantrekken van de kousen gemakkelijker gaat.

Voor deze vorm van behandeling kan gekozen worden als andere behandelingen niet mogelijk of te belastend zijn. De leeftijd van de patiënt kan hierbij een rol spelen.

 • ClariVein procedure

ClariVein is een nieuwe behandelmethode voor spataderen. In Amerika wordt ClariVein al veel toegepast, maar in Nederland is de behandeling nog vrij onbekend. Bij gevestigde methodes wordt de ader behandeld met hitte, bij ClariVein brengt de arts een roterende draad met een kleine katheter naar binnen. Door de draad wordt in de ader een middel ingespoten, een soort lijm. Daardoor gaat de ader dicht en kan er geen bloed meer doorheen. Door de precisie waar het mee uitgevoerd wordt, blijft al het omliggende gezonde weefsel onaangetast. De behandeling is snel en minder pijnlijk dan gevestigde methodes. Ook herstellen patiënten sneller. Echter, een goed effect op lange termijn is nog niet bewezen en het is daardoor niet zeker dat de ClariVein net zo goed werkt als de gevestigde methodes zoals VNUS en Foam sclerocompressietherapie.

Vergoeding

Niet alle behandelingen van spataderen komen nog voor vergoeding in aanmerking. Vraag bij uw zorgverzekeraar na of uw behandeling voor vergoeding in aanmerking komt.

Patiëntenvereniging

De 'Vereniging van Vaatpatiënten' behartigt de belangen van patiënten met spataderen. Hart en Vaatgroep: www.hartenvaatgroep.nl

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, stel ze gerust aan uw behandelend arts of huisarts. Bij dringende vragen of problemen vóór of na uw behandeling kunt u zich het beste wenden tot het spatadercentrum. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de huisartsenpost of in geval van spoed met de spoedeisende hulp van het BovenIJ ziekenhuis.

Bent u verhinderd?

Heeft u een belangrijke reden waarom u niet kunt komen op uw afspraak? Neem contact op met de polikliniek. 

Contactinformatie afdelingen

Spatadercentrum

Telefoonnummer 020-634 6205/ 020-6346 231
Route 84 (dermatoloog) / 22 (vaatchirurg)

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem. Als u verder surft, accepteert u onze cookies.

Terug naar bovenScroll naar boven