Beenmergpunctie - Botbiopsie

In overleg met uw arts heeft u besloten om een beenmergpunctie en/of botbiopsie te laten verrichten. In deze folder geven wij u informatie over de gang van zaken vóór, tijdens en na het onderzoek.

Wat is een beenmergpunctie/botbiopsie?

Bij een beenmergpunctie neemt de arts via een naald wat beenmerg weg. Bij een botbiopsie neemt de arts een stukje bot weg. Dit gedeelte van het beenmerg en stukje bot worden in het laboratorium onderzocht. Door middel van dit onderzoek kan de arts nagaan of er stoornissen zijn in de aanmaak van het bloed. Tevens kan hij/zij vaststellen in welke fase een bepaald ziektebeeld zich bevindt.

Uw afspraak

In verband met het afsprakenprogramma verzoeken wij u vriendelijk om tien minuten voor de start van het onderzoek aanwezig te zijn.

Waar meldt u zich?

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de receptie van het Dagcentrum (2e verdieping / west).

Voorbereiding

Er is geen speciale voorbereiding nodig. Mochten bepaalde medicijnen moeten worden gestopt, dan zal de arts dit op de polikliniekafspraak van tevoren met u bespreken.

Het onderzoek

Tijdens het onderzoek zijn de internist-hematoloog, een verpleegkundige en één of twee medewerkers van het laboratorium aanwezig. De medewerkers van het laboratorium zijn er om het afgenomen materiaal direct te bewerken.

  • De internist-hematoloog bepaalt de plaats van de punctie en/of de biopsie op de achterkant van uw linker- of rechterbekken.
  • De verpleegkundige vraagt u op uw zij te gaan liggen met uw benen opgetrokken.
  • De arts ontsmet de plek en geeft u hier een injectie voor plaatselijke verdoving.
  • De arts maakt een sneetje in de huid van één tot twee millimeter. Daarna prikt hij/zij met een speciale naald de punctieplaats aan en zuigt een beetje beenmerg op.
  • Tijdens het opzuigen van het beenmerg kunt u een doffe pijn ervaren op de punctieplaats, uitstralend naar het been. Bij de botbiopsie neemt hij/zij met de naald een dun pijpje bot (botbiopt) weg. Na de afname van het beenmerg en het stukje bot verwijdert de arts de naald. De assistent plakt de punctieplaats af met een pleister.
  • Na het onderzoek moet u nog een uur op de rug liggen met een half opgerolde handdoek onder uw rug om het wondje dicht te drukken.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.

De uitslag

Na 10 tot 14 dagen is de uitslag bekend. Uw behandelend specialist bespreekt de uitslag met u tijdens een vervolgafspraak.

Na het onderzoek

U mag de pleister na 24 uur verwijderen. U mag dan ook weer douchen. Als u last heeft van napijn kunt u een paracetamol innemen (maximaal zes tabletten van 500 mg per 24 uur).

Complicaties

Een mogelijke complicatie is een nabloeding. Wanneer u na thuiskomst ernstige klachten krijgt, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de polikliniek interne geneeskunde. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de afdeling spoedeisende hulp.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan contact met ons op. U kunt ook onze website raadplegen.

Bent u verhinderd?

Heeft u een belangrijke reden waarom u niet kunt komen op uw afspraak? Neem dan contact met ons op. Gaat het om een opname? Bel dan het patiënten servicebureau. 

Contactinformatie afdelingen

Interne geneeskunde polikliniek

Telefoonnummer 020-634 6296
Route 48

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem. Als u verder surft, accepteert u onze cookies.

Terug naar bovenScroll naar boven