Longkanker onderzoeken overzicht

U bevindt zich hier: Home | Onderzoeken & Behandelingen | Longkanker onderzoeken overzicht

Longkanker onderzoeken overzicht

De polikliniek Longgeneeskunde van het BovenIJ ziekenhuis heeft een sneldiagnostiek-traject voor patiënten bij wie een afwijking op een longfoto is geconstateerd.

Om longkanker vast te stellen kunnen de volgende onderzoeken nodig zijn.

Röntgenfoto: bij een verdenking van longkanker wordt standaard een röntgenfoto van de longen gemaakt.
Bloedonderzoek: in het bloed bevinden zich veel stoffen en cellen die een beeld geven van de gezondheidstoestand. Bloedonderzoek kan stoornissen in het lichaam aantonen.
Bronchosopie: onderzoek waarbij de longarts in uw longen kijkt.
CT-scan: bij een CT-scan worden met röntgenstralen dwarsdoorsneden gemaakt van het lichaamsonderdeel dat onderzocht moet worden.
Punctie: hierbij neemt de longarts wat van het verdachte weefsel (biopten) weg voor onderzoek in het laboratorium. Soms is vervolgonderzoek nodig:

Echo-onderzoek: met echografie is het mogelijk om eventuele afwijkingen in de weke delen van uw lichaam op te sporen.
Longfunctieonderzoek Onderzoek naar de (verminderde) werking van de longen.
PET-scan: Positron Emissie Tomografie (PET) is een techniek om foto’s te maken van de activiteit van het tumorweefsel. De PET-scan vindt plaats in het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis.

Bloedonderzoek kanker

In uw bloed bevinden zich vele stoffen en cellen die een afspiegeling zijn van de gezondheidstoestand van uw lichaam. Daarom kan uw arts of casemanager naast het lichamelijk onderzoek ook een aanvullend bloedonderzoek laten verrichten. Wanneer een bepaalde stof afwijkt van de ‘normaalwaarden’, kan dit duiden op een stoornis in uw lichaam. Bloedonderzoek kan bovendien worden gebruikt om het verloop van een ziekte te volgen, bijvoorbeeld om te zien of een behandeling aanslaat.

Uw bloed kan worden onderzocht op bijvoorbeeld rode en witte bloedcellen, glucose, ijzer, calcium, enzymen of hormonen. De arts of casemanager bepaalt welk onderzoek gedaan moet worden op basis van uw ziektegeschiedenis en het lichamelijk onderzoek. Ook in het verdere verloop van uw behandeltraject, zal - indien nodig - regelmatig bloed worden afgenomen.

Bloedafname

Na controle van uw persoonlijke gegevens neemt een laborant een kleine hoeveelheid bloed bij u af. Bloedafname vindt in principe plaats aan de binnenkant van de elleboog. De naald is steriel en wordt eenmalig gebruikt. Vaak worden er meerdere buisjes bloed afgenomen. Dit is nodig als er meerdere onderzoeken zijn aangevraagd omdat niet alle onderzoeken uit eenzelfde type buis kunnen worden verricht. Na de bloedafname wordt het wondje afgedekt.

Voor het afnemen van bloed wordt u door uw arts verwezen naar het afnamelaboratorium in het BovenIJ ziekenhuis. Ook is het mogelijk om bloed af te laten nemen bij één van de prikposten in Amsterdam-Noord.

Veelgestelde vragen over bloedonderzoek:

Waarom krijg ik mijn eigen laboratoriumuitslagen niet?

Uw arts vraagt bij het laboratorium een onderzoek aan en daarom is hij/zij degene die de uitslagen krijgt. Uw arts kan de uitslagen op de juiste manier interpreteren doordat hij/zij ook beschikt over andere informatie van u, zoals uw klachten, het lichamelijk onderzoek, uw medische voorgeschiedenis en het voorkomen van bepaalde ziekten bij uw familieleden. Door de uitslagen via uw arts te laten verlopen kan paniek over afwijkende waarden voorkomen worden, doordat uw arts uitleg kan geven. Bovendien hoeft een afwijkende waarde niet te wijzen op een ziekte. Mocht u toch graag de uitslagen op papier ontvangen dan kunt u dit bespreken met uw arts of casemanager.

Waarom worden er soms zo veel verschillende buisjes bloed afgenomen?

Er worden worden verschillende typen buisjes gebruikt, omdat de arts vaak verschillende waardes in uw bloed wil bepalen. Om deze waardes te bepalen doet het laboratorium testen met het bloed. Hierbij moeten vaak bepaalde stoffen aan het bloed toegevoegd worden. Soms moet zo'n stof van te voren al in de buisjes gedaan worden, bijvoorbeeld om te voorkomen dat het bloed stolt. De medewerkers van het Laboratorium Bloedafname letten erop dat voor ieder aangevraagd onderzoek het geschikte type buisje wordt gebruikt, zodat alle bepalingen betrouwbaar uitgevoerd kunnen worden. Daarbij zorgen zij er natuurlijk ook voor dat er nooit onnodig veel bloed wordt afgenomen.

Ik heb een Port-a-Cath kan ik daaruit bloed laten afnemen?

U kunt bloed laten afnemen uit uw Porth-a-Cath. Dit kan alleen niet bij Laboratorium Bloedafname, maar moet op de Dagbehandeling gebeuren. Het maken van een afspraak is hiervoor noodzakelijk, via de polikliniek longziekten, telefoon  (020) 634 6292.

Kun je in het bloed zien of iemand kanker heeft?

Er zijn zeer veel verschillende soorten kanker en vele daarvan hebben effect op allerlei laboratoriumuitslagen. De meeste van die laboratoriumuitslagen kunnen ook bij andere aandoeningen of zelfs bij gezonde mensen afwijkend zijn. Er zijn maar weinig laboratoriumbepalingen waarvan de uitslagen bewijzend zijn voor een bepaald soort kanker. Laboratoriumonderzoek is wel ondersteunend in samenhang met andere onderzoeksmethoden om een bepaald soort kanker aan te tonen of uit te sluiten. Als eenmaal de diagnose is gesteld, kan laboratoriumonderzoek worden gebruikt om het effect van therapie op een ziekte te volgen.

Bronchoscopie

Bij een bronchoscopie onderzoekt de longarts met een bronchoscoop de luchtwegen. Een bronchoscoop is een kijkinstrument met een buigzame slang en een lens. Hiermee kan hij een gedeelte van de luchtwegen bekijken. De bronchoscoop komt alleen in de grotere luchtwegen. Via dit kijkinstrument kan de longarts ook slijm wegzuigen of kleine stukjes weefsel wegnemen voor laboratoriumonderzoek. Het onderzoek kan alleen doorgaan als u nuchter komt. Het onderzoek gebeurt onder plaatselijke verdoving en duurt 10 minuten tot een half uur.

CT-scan

De letters CT staan voor Computer Tomografie. Het is een methode om een doorsnede te tonen van het lichaam. De radioloog ziet op deze opnamen alle inwendige organen en weefsels. Ook maakt de CT-scan de vorm, structuur en ligging van deze organen en weefsels zichtbaar.

Echo-onderzoek

Echografie is een onderzoek met geluidsgolven. Het is een manier om inwendige organen zichtbaar te maken. Een andere naam voor dit onderzoek is ultrageluidonderzoek. Bij een echografie dringen geluidsgolven het lichaam binnen en de inwendige organen kaatsen ze terug. Ze worden opgevangen door een soort microfoon (transducer). De computer zet de opgevangen geluidsgolven om in een beeld. De laborant kan hier een opname van maken. Om een beter beeld te krijgen wordt er eerst gel op de huid aangebracht als geleidingsmiddel.

Echo-endoscopie

Een echo-endoscopie via de luchtpijp wordt een EBUS genoemd.Dit is een bronchoscopie waarbij een echo wordt gebruikt om lymfeklieren langs de luchtpijp aan te kunnen prikken. Een echo-endoscopie via de slokdarm en de maag wordt een EUS genoemd.Bij dit onderzoek worden met name de lymfeklieren die rondom de slokdarm liggen onderzocht. Echo-endoscopisch onderzoek vindt plaats in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis.

Echo-endoscopie in het AvL.

Longfunctie onderzoek

De taak van de longen is het lichaam van zuurstof te voorzien en koolzuurgas uit het lichaam te verwijderen. Soms kan deze functie (tijdelijk) verstoord zijn. Om dit vast te kunnen stellen heeft uw arts in overleg met u een longfunctieonderzoek aangevraagd. De werking van de longen kan met behulp van verschillende testen worden vastgesteld. De keuze van de testen hangt samen met de aard van de klachten en de kwaal die daarbij mogelijk een rol speelt.

Wilt u deze pagina delen via Social media? Accepteer dan eerst de functionaliteit cookies.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Meer weten...