Medische psychologie folder

Deze folder bevat informatie over de manier van werken van de psycholoog in het BovenIJ ziekenhuis.

Medisch psycholoog

Een psycholoog is deskundig op het gebied van gedrag, gevoel en denken. Psychologen werkzaam in een ziekenhuis kijken vooral naar wat een ziekte of lichamelijke klacht met mensen doet. Deze levert een specialistische bijdrage aan de zorg die het ziekenhuis verleent. Ook de samenhang tussen gedrag en hersenfuncties behoort tot het werkterrein van een psycholoog. De psycholoog biedt hulp aan patiënten van alle leeftijden. Bij kinderen wordt deze hulp door een gz-psycholoog / orthopedagoog geboden.

Verwijzing

Verwijzing naar een psycholoog in het ziekenhuis vindt plaats door de medisch specialist. Dit gebeurt op zijn/haar advies maar het kan ook op uw eigen verzoek. Na verwijzing krijgt u schriftelijk of telefonisch een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek.

Redenen om te verwijzen zijn:

  • Omgaan met chronische of ernstige ziekten.
  • Overmatige angst voor een noodzakelijke medische ingreep.
  • Verwerkings- en aanpassingsproblemen.
  • Relatie tussen spanning en lichamelijke verschijnselen.
  • Het functioneren van de hersenen en de invloed hiervan op gedrag en emoties.
  • Methoden om de pijnbeleving te beïnvloeden.
  • Ontwikkelingsstoornissen bij kinderen
  • De emotionele impact van medische ingrepen op de patiënt en de direct betrokkenen.
  • De invloed van medicatie op gedrag.
  • Bevorderen van therapietrouw.

Klachten

Lichamelijke klachten, ziekte, medisch onderzoek en behandeling kunnen een zware belasting betekenen voor een patiënt en alle direct daarbij betrokkenen. Soms worden lichamelijke klachten (mede) veroorzaakt of in stand gehouden door persoonlijke problemen of problemen in de relatie, het gezin, op het werk of school. Bij kinderen kan ziekte de normale ontwikkeling verstoren. Ook kunnen de gevolgen van een aandoening reden zijn voor verwijzing.

Soms is het al voldoende dat iemand weet waardoor de klachten ontstaan. In andere gevallen moeten de klachten ook behandeld worden en adviseert de psycholoog op welke manier behandeling kan plaatsvinden.

Kennismaken

In het eerste gesprek van ongeveer 3 kwartier maakt u kennis met de psycholoog. U bespreekt met de psycholoog waarom u bent doorverwezen. De psycholoog stelt u veel vragen over uw klachten en uw leefsituatie. Het is uiteraard ook mogelijk zelf vragen te stellen. Bij kinderen vindt dit eerste gesprek in principe plaats met de ouders en het kind.

Na het kennismakingsgesprek wordt meestal een vervolgafspraak gemaakt voor een (neuro) psychologisch onderzoek of een psychologische behandeling.

Psychologisch onderzoek

Als dit met u is afgesproken, wordt een (neuro)psychologisch onderzoek gedaan. Dit onderzoek wordt verricht door een hiertoe opgeleide psychodiagnostisch medewerker. Het onderzoek is een hulpmiddel om factoren die kunnen samenhangen met de klachten te achterhalen. Tijdens het onderzoek worden tests bij u afgenomen. Dit is om het geheugen of de concentratie te toetsen of om een beter beeld van u te krijgen met uw sterke en kwetsbare kanten. Indien u daarin toestemt, kunnen ook gesprekken plaats vinden met de partner, familieleden of andere betrokkenen.

Na afronding van het onderzoek worden de resultaten en het advies met u besproken. Zo nodig zijn daarbij ook andere betrokkenen aanwezig, bijvoorbeeld de partner van een patiënt of kinderen van (oudere) patiënten.

In dit gesprek geeft de psycholoog adviezen over de mogelijke behandeling van de klachten. Bij kinderen vindt dit gesprek plaats met de ouders, al dan niet in aanwezigheid van het kind.

De arts die u heeft doorverwezen krijgt de conclusie en advies van het onderzoek toegestuurd.

Psychologische behandeling

Een behandeling is gericht op het direct aanpakken van het belangrijkste probleem en kan meestal in 4 tot 10 behandelingen plaatsvinden. Naast een individuele behandeling is het ook mogelijk om partnergesprekken, oudergesprekken en groepsgesprekken te houden.

Vormen van behandeling zijn:

Psychologische ondersteuning

Patiënten met een lichamelijke aandoening / ziekte leren om te gaan met de gevolgen van ziekte of aangrijpende gebeurtenissen, zoals een hartinfarct.

De behandeling is gericht op herstel van het psychisch evenwicht. Bij kinderen kan ook ouderbegeleiding geboden worden.

Training en psycho-educatie

Deze vorm van behandeling richt zich vooral op het aanleren van sociale vaardigheden, leefstijladviezen, ontspanningsoefeningen en methoden om met de klachten om te gaan.

Psychotherapie

Dit is een meer intensieve vorm van behandeling gericht op het vergroten van zelfinzicht en verandering van gedrag, gedachten en / of emoties.

Verwijzing naar een andere hulpverlener

De psycholoog in het ziekenhuis zal zich meestal beperken tot kortdurende behandeling. Als langduriger behandeling nodig is, overlegt de psycholoog met u over een verwijzing naar een andere hulpverlener buiten het ziekenhuis.

Kosten

Aan het kennismakingsgesprek, het onderzoek en de behandeling van de psycholoog zijn voor u geen kosten verbonden. Deze kosten zijn inbegrepen in de medische zorg die u in het ziekenhuis krijgt.

Vertrouwelijke informatie

De psychologen in het BovenIJ ziekenhuis zijn BIG-geregistreerde klinisch psychologen of gezondheidszorgpsychologen. De psychologen werken als zelfstandige en zijn eindverantwoordelijk voor de psychologische diagnostiek en behandeling. Zij voeren hiervoor een eigen dossier binnen het elektronisch patiëntendossier (EPD) dat niet inzichtelijk is voor andere specialisten en ziekenhuismedewerkers.

De psycholoog en de psycho-diagnostisch medewerker hebben een beroepsgeheim. De medisch specialist die u heeft doorverwezen krijgt, voor zover van belang voor de medische behandeling, een samenvatting van de gegevens. Deze zijn in het elektronisch informatiesysteem van het ziekenhuis alleen zichtbaar voor de in het BovenIJ ziekenhuis werkzame specialisten. Indien u daartegen bezwaar heeft, kunt u dit kenbaar maken aan de behandelend psycholoog.

Vertrouwelijke informatie wordt, indien van belang voor de hulpverlening, alleen met uw schriftelijke toestemming, gerapporteerd aan andere direct bij de behandeling betrokken ziekenhuismedewerkers. Schriftelijke toestemming is ook nodig voor informatieverstrekking aan andere instanties of hulpverleners buiten het ziekenhuis, waaronder de huisarts. Uw afspraken zijn wel voor alle ziekenhuismedewerkers zichtbaar in het systeem.

Inzagerecht

U heeft recht op inzage, correctie en het blokkeren van de rapportage van onderzoek of behandeling. Als u dit wenst kunt u contact opnemen met de psycholoog en deze zal dan het dossier met u doornemen.

Heeft u nog vragen?

De psycholoog streeft een zo goed mogelijke dienstverlening na. Als er zaken zijn die u niet begrijpt, nog vragen over heeft of waar u ontevreden over bent, bespreken wij die graag met u.

Mocht dit niet tot een oplossing leiden dan kunt u zich wenden tot de klachtenbemiddelaar van het ziekenhuis.

Beroepscode

De psychologen zijn aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen en daarmee gebonden aan de beroepscode. Voor meer informatie kunt u kijken op www.psynip.nl 

Alle psychologen van het BovenIJ ziekenhuis vallen onder het tuchtrecht van de wet BIG en onder de WGBO.

Contactinformatie afdelingen

Medische psychologie polikliniek

Openingstijden van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 - 16.30 uur
Telefoonnummer 020-634 6206
Route 2e etage – zuid

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem. Als u verder surft, accepteert u onze cookies.

Terug naar bovenScroll naar boven