Osteoporose poli

U wordt in ons ziekenhuis behandeld voor een botbreuk. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat mensen van uw leeftijd met een botbreuk vaak osteoporose (botontkalking) hebben.

Daarom is het in uw belang dat u gezien wordt op de osteoporose polikliniek om te zien of er inderdaad sprake is van botontkalking (osteoporose). In deze folder leest u meer over dit onderzoek.

Wat is osteoporose?

Osteoporose is een botziekte die in de volksmond ook wel botontkalking wordt genoemd. Rond het 50ste levensjaar verandert het evenwicht tussen opbouw en afbraak van het bot. Er wordt meer bot afgebroken dan opgebouwd waardoor de botten brozer worden. Dit is een normaal verschijnsel bij het ouder worden. Pas als er bovenmatig veel botafbraak is, ontwikkelt zich osteoporose.

De osteoporose polikliniek via de gipskamer

In het BovenIJ ziekenhuis is een speciale polikliniek waar men zich bezighoudt met het opsporen van osteoporose na een botbreuk. Als u een verhoogd risico hebt op osteoporose (bijvoorbeeld door uw leeftijd) dan krijgt u via de gipskamer deze informatiefolder. De gipskamer kan voor u een afspraak maken voor het eerste bezoek aan de osteoporoseverpleegkundige. U kunt er ook voor kiezen eerst de informatie door te lezen en zelf een afspraak te maken.

De osteoporose polikliniek via de verpleegafdeling

Als u voor de opgelopen fractuur opgenomen bent op de verpleegafdeling dan krijgt u via de afdeling deze informatiefolder. Omdat veel mensen gedurende de opname op de verpleegafdeling nog niet voldoende hersteld/mobiel zijn om het onderzoek naar osteoporose op een prettige manier te ondergaan, is ervoor gekozen om het onderzoek na ontslag uit het ziekenhuis te laten plaats vinden. Bij ontslag uit het ziekenhuis krijgt u een afspraak voor de osteoporose polikliniek mee.

Eerste polikliniekbezoek

Tijdens het eerste bezoek neemt de osteoporose verpleegkundige een vragenlijst met u door en verwijst u door voor aanvullend onderzoek. Voor het eerste polibezoek is het van belang dat u al uw medicijnen in de originele verpakking meebrengt.

Aanvullend onderzoek

Dexa scan

Dit is een onderzoek waarmee, met behulp van een hele kleine hoeveelheid röntgenstraling, de botdichtheid wordt gemeten. De DEXA meting wordt in principe op dezelfde dag gedaan op de afdeling radiologie, na het maken van de DEXA scan bespreekt de osteoporose verpleegkundige de uitslag met u. Als er sprake is van osteoporose kan er aanvullend onderzoek worden afgesproken. U krijgt een aanvraag voor het onderzoek dat op de afdeling radiologie wordt gemaakt mee.

Dit onderzoek kan bestaan uit:

  • Bloedonderzoek dit wordt gedaan in overleg met behandelend specialist.
  • Urineonderzoek in enkele gevallen.

Mocht uit de DEXA meting naar voren komen dat er sprake is van osteoporose dan krijgt u van de osteoporose verpleegkundige een recept voor medicatie mee om de osteoporose tegen te gaan. Tevens krijgt u adviezen over wat u zelf kunt doen om osteoporose tegen te gaan.

Tweede polikliniekbezoek

Als bij u osteoporose is geconstateerd komt u ongeveer 8 weken na het eerste polikliniekbezoek terug op de osteoporose polikliniek en worden de aanvullende onderzoeken met u besproken. Ook wordt het belang van de medicatie en de eventuele bijwerkingen hiervan besproken. Mocht het bloed- of urineonderzoek afwijkend zijn, kunt u worden doorverwezen naar de internist.

Bent u verhinderd?

Heeft u een belangrijke reden waarom u niet kunt komen op uw afspraak? Neem contact op met de polikliniek. Bel zo snel mogelijk, maar uiterlijk 24 uur voor uw afspraak. 

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem contact met ons op of bel uw huisarts.

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem. Als u verder surft, accepteert u onze cookies.

Terug naar bovenScroll naar boven