Ergotherapie - Revalidatie & Herstel

U bent door uw arts verwezen naar de ergotherapeut van de afdeling Revalidatie en Herstel. In deze folder leest u meer over ergotherapie.

Wat is ergotherapie?

Heel gewone dingen zoals een jas aandoen, koken of schrijven kunnen ineens een probleem worden door een beperking. Ergotherapeuten zoeken samen met u naar oplossingen voor deze problemen. U krijgt van de ergotherapeut advies over hoe u iets in het vervolg anders kunt doen. Door advies en training werkt de ergotherapeut met u samen om u op een veilige wijze zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren. 
Ergotherapie is bedoeld voor iedereen die dagelijkse handelingen niet meer veilig zelfstandig kan uitvoeren. Hiervoor kunnen uiteenlopende oorzaken zijn, bijvoorbeeld problemen met zien, problemen met horen, een reumatische aandoening, hartklachten, na een CVA, door MS, enzovoort. De ergotherapeut kan u leren opnieuw de activiteit uit te voeren, de activiteit anders uit te voeren, indien nodig hulpmiddelen inzetten of een oplossing voor uw problematiek in de omgeving zoeken. Mensen van alle leeftijden kunnen naar de ergotherapeut.

Waarom ergotherapie tijdens uw ziekenhuisopname?

Wanneer u wordt opgenomen in het ziekenhuis kan uw arts de ergotherapeut om advies vragen. De ergotherapeut brengt eerst samen met u de problemen in kaart om vervolgens te bepalen wat uw hulpvraag is. Vaak zult u daarna samen met de ergotherapeut een activiteit uitvoeren en begeleidt de ergotherapeut u om deze activiteit zo zelfstandig mogelijk uit te voeren. 
Alle dagelijkse activiteiten kunnen onderwerp zijn binnen de behandeling. 
De activiteiten die de ergotherapeut met u gaat uitvoeren kunnen verschillen van zelfverzorging, douchen, aankleden en handelingen in de keuken tot taken die met uw werk te maken hebben. Ook huishoudelijke vaardigheden, verkeersveiligheid en de zorg voor anderen kunnen aan bod komen. 

Ergotherapie na ontslag

Wanneer u met ontslag gaat, kan ergotherapie in de thuissituatie worden voortgezet. In overleg met uw behandelend arts wordt bepaald of dit nodig is. Wanneer u in een andere zorginstelling gaat revalideren, zorgt de ergotherapeut voor een overdracht.  

Welke patiënten behandelt de ergotherapeut?

De ergotherapeut kan adviezen geven over: 
  • Beperkingen als gevolg van niet-aangeboren hersenletsel, zoals CVA; 
  • Beperkingen als gevolg van reumatische aandoeningen; 
  • Het omgaan met chronische pijn, neuromusculaire aandoeningen etc.;
  • Handproblematiek: waaronder handfunctietraining, grove en fijne motoriek, handkrachttraining, coördinatie en sensibiliteit. Indien nodig het vervaardigen van spalken; 
  • Belasting / belastbaarheid; 
  • Beperkingen met betrekking tot het uitvoeren van algemeen dagelijkse handelingen, huishoudelijke handelingen, werk gerelateerde handelingen of vrijetijdsbesteding; 
  • Arbeidsrevalidatie, waaronder advies en training t.a.v. de werkplek, typevaardigheidsonderzoek, schrijftraining, advies zithouding, belasting/belastbaarheid; 
  • Hulpmiddelen en voorzieningen.

Contactinformatie afdelingen

Ergotherapie

Openingstijden maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00
Telefoonnummer 020-634 6157 (Revalidatie & Herstel polikliniek)
Route 70

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem. Als u verder surft, accepteert u onze cookies.

Terug naar bovenScroll naar boven