Opname informatie IC

U bevindt zich hier: Home | Patiënt | Afdelingen | Verpleegkundige afdelingen | Intensive care/Cardio care (ICCC) | Opname informatie IC

Opname informatie IC

Dagindeling

Om een beeld te krijgen van een dag op de afdeling Intensive Care / Cardio care, staat hieronder een globale dag- en nachtindeling weergegeven. Soms zal alles echter heel anders verlopen, omdat zich onverwachte situaties kunnen voordoen.

 • 7:00 uur De röntgenlaborant komt bij de patiënt langs om foto's te maken
 • 7:45 uur De chirurg, anesthesioloog, longarts en intensivisten komen bij de patiënt langs
 • 8:00 - 10:00 uur De intensivist onderzoekt de patiënten en bespreekt mogelijke wijzigingen in het beleid Tijdens de ochtend worden de patiënten gewassen en verzorgd.
 • 11:00 - 11:30 uur Bezoektijd
 • 11:30 uur Fysiotherapeut komt bij patiënten
 • 14:00 - 14:20 uur Bezoektijd
 • 14:30 - 19:00 uur Patiënt heeft tijd om te rusten en eventueel worden aanvullende onderzoeken gedaan
 • 19:00 - 19:30 uur Bezoektijd
 • 19:30 - 22:00 uur Patiënt wordt verzorgd

Op de afdeling wordt iedere ochtend visite gelopen door artsen en specialisten, zoals een internist/intensivist, anesthesioloog/intensivist, chirurg en longarts. Zowel 's ochtends als 's avonds komen de laboranten langs voor de noodzakelijke bloedafname. Afhankelijk van de toestand van de patiënt komt ook een fysiotherapeut langs. 's Nachts proberen we de afdeling zo rustig mogelijk te houden zodat de patiënten kunnen slapen. Toch gebeurt het dat er 's nachts drukte is door acute situaties. Door de open ruimte is geluidsoverlast niet te voorkomen.

Per dagdeel wordt een verpleegkundige aan de patiënt wordt toegewezen die de patiënt zoveel mogelijk wordt verzorgt. Door deze manier van werken krijgt de patiënt met een beperkt aantal verpleegkundigen te maken. Ook houdt de verpleegkundige de patiënt en de familie van de patiënt op de hoogte van diens gezondheidstoestand. Om 24 uur per dag zorg te verlenen werken de verpleegkundigen in diverse diensten:

 • 7:30 - 16:00 uur, dagdienst 
 • 15:00 - 23:30 uur, avonddienst 
 • 23:15 - 7:45 uur , nachtdienst

Bezoekers

Er kunnen er maximaal twee bezoekers tegelijk aanwezig zijn bij de patiënt. Dat wil niet zeggen dat er slechts twee bezoekers per bezoektijd mogen komen. Het bezoek kan elkaar bijvoorbeeld aflossen. Een uitzondering kan eventueel gemaakt worden in overleg met de verpleegkundige. Bezoek van kinderen is mogelijk na overleg met de verpleegkundige. Uit ervaring weten we dat de afdeling Intensive Care erg indrukwekkend kan zijn voor kinderen. Wij raden aan om van tevoren aan het kind uit te leggen hoe de afdeling eruit ziet. Tijdens de bezoektijd zien en horen de bezoekers veel. Wij verzoeken bezoek vriendelijk om rekening te houden met de privacy van andere patiënten en hun bezoekers. Soms is het gewenst dat een relatie ook 's nachts in het ziekenhuis blijft. De verpleegkundige regelt in dat geval een slaapplaats.

Vragen en afspraken

De patiënt en de contactpersoon kunnen altijd bij de verpleegkundigen op de afdeling terecht voor vragen of onduidelijkheden. De behandelend arts geeft antwoord over de medische situatie: Hoe is de operatie verlopen? Wat is de diagnose en prognose? Wilt de patiënt of de contactpersoon een afspraak met de behandelend arts, dan regelt de verpleegkundige dit. De afspraak zal indien mogelijk nog dezelfde dag plaatsvinden.

Medische apparatuur

De Intensive Care / Cardio care is een afdeling speciaal ingericht voor patiënten die extra zorg, speciale bewaking en eventueel ondersteuning van belangrijke lichaamsfuncties nodig hebben. Bij elk bed is veel apparatuur te vinden. Deze apparatuur regelt 24 uur per dag de bloeddruk, ademhaling en hartritme. Maar er kan nog meer apparatuur staan, bijvoorbeeld infuuspompen waarmee vocht en medicatie wordt gegeven. De gegevens worden op de monitor boven het bed geregistreerd en zijn eveneens zichtbaar op de centrale monitor aan de balie. Op deze manier houden verpleegkundigen de patiënten constant in de gaten. Er kunnen allerlei geluiden en signalen afgaan. Daarover hoeft u zich niet ongerust te maken. De verpleegkundigen kennen de oorzaak en de betekenis ervan en weten hoe ze op deze signalen moeten reageren. Op de Intensive Care worden mannen en vrouwen in dezelfde ruimte verpleegd. De bedden staan op ruime afstand van elkaar. Zo is bewaking en observatie optimaal en is voortdurend contact met de verpleging mogelijk. Elk bed wordt afgeschermd met een gordijn.

Aan de beademing

Soms is het nodig dat een patiënt kunstmatig beademd wordt. De beademingsmachine zorgt ervoor dat de longen beter van zuurstof en lucht worden voorzien. Door middel van een tube (buisje) dat via de mond naar de longen gaat, wordt zuurstof en lucht toegediend. Vaak wordt de patiënt dan door middel van medicijnen in slaap gehouden. Nadat de gezondheidstoestand van de patiënt is verbeterd, kan met de medicijnen worden gestopt zodat de patiënt wakker wordt. De patiënt kan niet praten zolang de tube in de mond zit, omdat de tube tussen de stembanden doorloopt. Om toch te communiceren kan de patiënt gebruik maken van pen en papier. Ook na verwijdering van de tube is de stem soms de eerste dagen zacht en hees. Dit gaat meestal na een paar dagen over.

Verpleegkundige registraties

 • Pijnregistratie. De verpleegkundige zal regelmatig vragen naar uw pijnbeleving, zodat wij ervoor kunnen zorgen dat u zo weinig mogelijk pijn zult hebben Deze gegevens worden ook opgeslagen zodat we op langere termijn nog betere zorg kunnen leveren. 
 •  Decubitus score. Bij alle Intensive Care patienten wordt dagelijks  gekeken of uw doorlig plekken ontwikkeld, zodat wij in een vroeg stadium maatregelen kunnen nemen. Hierbij moet u denken aan een ander matras, sokken ter bescherming van de hielen, andere voeding etc.
 • NICE score. Bij onze intensive care patienten wordt de eerste 24 uur allerlei medische en verpleegkundige gegevens geregistreerd. Deze gegevens worden anoniem geregistreerd en overgedragen aan de stichting NICE. Met deze gegevens worden de intensive care afdelingen onderling vergeleken en kan de kwaliteit op een aantal gebieden verbeteren. Mocht u er bezwaar tegen hebben dat uw gegevens aan de stichting NICE worden verstrekt dan horen wij dat graag van u en zullen wij uw gegevens niet registreren.

Wanneer de patiënt wordt overgeplaatst

De patiënt wordt overgeplaatst naar een verpleegafdeling als intensieve zorg en bewaking niet meer nodig is. Wij stellen de patiënt en de contactpersoon hier over van tevoren op de hoogte.

Minderjarigen

Minderjarige patiënten (onder 18 jaar) proberen wij op onze eenpersoonskamer te verzorgen om de confrontatie met de overige patiënten zoveel mogelijk te beperken. U kunt als ouder of verzorger dag en nacht bij uw kind blijven. U kunt uw kind begeleiden bij onderzoeken en helpen met de dagelijkse bezigheden. Verpleegkundige handelingen blijven onze verantwoordelijkheid en worden daarom alleen door verpleegkundigen uitgevoerd. Blijft u bij uw kind, dan zorgt u zelf voor uw maaltijden. U kunt gebruik maken van het ziekenhuisrestaurant, waar u tegen betaling kunt eten. Koffie en thee krijgt u van verpleegkundigen van de afdeling. Indien het verblijf van uw kind op de afdeling Intensive Care langer gaat duren, dan doen wij een beroep op de pedagogisch medewerkers, verbonden aan de kinderafdeling.

Persoonlijke bezittingen

Omdat de patiënt verbonden is met slangen, kabels en apparatuur, is het dragen van eigen nachtkleding vaak niet goed mogelijk. De verpleegkundige zorgt voor aangepaste ziekenhuiskleding. Eigen toiletartikelen kunnen wel gebruikt worden. Om diverse redenen, zoals hygiëne, infusen en röntgenonderzoeken, raden wij patiënten aan geen sieraden te dragen.

Eten en drinken

Het meenemen van drinken, fruit of andere etenswaren voor de patiënt moet eerst overlegt worden met de verpleegkundige.

Infectie

In verband met infectiegevaar is het niet toegestaan om bloemen en planten mee te brengen.

Telefoon

Een telefoon naast het bed is niet mogelijk op de afdeling Intensive Care. Draagbare telefoons (GSM) zijn op de afdeling niet toegestaan, omdat deze storingen kunnen veroorzaken op medische apparatuur. In het ziekenhuis maken artsen gebruik van een 'cordless' telefoonsysteem. Dit zijn draadloze telefoons die geen storende factor zijn op onze elektronica. Deze telefoon gaan via een basisstation en maken gebruik van een andere golflengte.

 

Terug naar boven

Wilt u deze pagina delen via Social media? Klik dan hier.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Meer weten...