(Aankomend) voorzitter Raad van Toezicht BovenIJ ziekenhuis

U bevindt zich hier: Home | Werken en Leren | Vacatures | Raad van Toezicht BovenIJ ziekenhuis

(Aankomend) voorzitter Raad van Toezicht BovenIJ ziekenhuis

Interesse in de Raad van Toezicht?

Organisatie

Het BovenIJ ziekenhuis (BovenIJ) is een ‘persoonlijk, verbindend en ondernemend’ ziekenhuis in Amsterdam-Noord. Met 900 medewerkers en 70 specialisten heeft het BovenIJ een omzet van circa 85 miljoen. De medewerkers willen de zorg voor patiënten goed voor elkaar hebben en goed voor elkaar zorgen om samen in te kunnen spelen op de wensen en behoeften van hun patiënten. Het BovenIJ wil hét ziekenhuis zijn voor de inwoners van Amsterdam – Noord en omgeving. Het ziekenhuis streeft er naar de bewoners van haar verzorgingsgebied veilige en kwalitatief goede diagnostiek en medisch specialistische zorg te bieden passend bij het gekozen profiel. Uitgangspunt voor de verlening van zorg en behandeling is de individuele zorgbehoefte van de patiënt: “zorg op maat”. Patiënt en zorgverleners hebben hiervoor een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De patiënt moet zelf keuzen kunnen maken uit de behandelmogelijkheden. Zorgverleners ondersteunen dit door middel van voorlichting, instructie en begeleiding. Zij bejegenen de patiënt met respect.

Het ziekenhuis kent de grenzen van haar (on)mogelijkheden. Daarom werkt het met anderen samen en kent het een helder doorverwijsbeleid. Het ziekenhuis werkt gestructureerd en innovatief samen met de aanbieders van huisartsenzorg, ouderenzorg en welzijnszorg in Amsterdam – Noord (Krijtmolen Alliantie). Voor wat betreft de ziekenhuiszorg werkt het ziekenhuis nauw samen met de andere ziekenhuizen in de regio, in het bijzonder het OLVG. Het BovenIJ ziekenhuis wil graag ‘het vriendelijke en kleinschalige karakter, de openheid, de korte communicatielijnen en de laagdrempelige toegang’ bewaren. Zij streven er naar die prettige omgeving te blijven waar patiënten tevreden zijn over hun behandeling en waar medewerkers en medisch specialisten graag willen werken.

Functie

Wegens toekomstig vertrek van de voorzitter Raad van Toezicht is het BovenIJ ziekenhuis op zoek naar een nieuwe (aankomend) voorzitter. Deze persoon zal starten als lid Raad van Toezicht en met het vertrek van de huidige voorzitter uiterlijk oktober 2018, de rol van voorzitter overnemen. Naast de positie van lid Raad van Toezicht zal deze persoon ook de functie van lid van de Auditcommissie vervullen.

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op de realisatie van de doelstellingen van het BovenIJ ziekenhuis, het beleid van de Raad van Bestuur (eenhoofdig) en de algemene gang van zaken in het ziekenhuis. De Raad van Toezicht staat het bestuur met raad terzijde en kan ook op eigen initiatief advies uitbrengen aan het bestuur. De Raad van Toezicht heeft een evenwichtige samenstelling qua ervaring en expertise, leeftijd, geslacht en binding met de regio. Uitgangspunt van het algemeen profiel van de Raad van Toezicht is dat daarbinnen voldoende bestuurlijke ervaring is en ervaring met het dragen van (eind-)verantwoordelijkheid in een zorgorganisatie.

In de Raad van Toezicht is in ieder geval vertegenwoordigd:

 • kennis van de ziekenhuiszorg in zijn algemeenheid
 • financiële, economische en bedrijfskundige kennis en inzicht
 • medisch-specialistische expertise
 • juridische expertise
 • kennis en inzicht in sociale, maatschappelijke en ethische vraagstukken
 • kennis en inzicht in bestuurlijke verhoudingen en organisatieontwikkeling

Medewerkers van het ziekenhuis kunnen geen deel uitmaken van de Raad van Toezicht. Dat geldt ook voor personen die gehuwd zijn of een gemeenschappelijke huishouding voeren met medewerkers. Ook anderszins dienen geen functies bekleed te worden die uit hoofde van belangenverstrengeling onverenigbaar zijn met het lidmaatschap van de Raad van Toezicht van de Stichting BovenIJ ziekenhuis. Zo mogen leden van de Raad van Toezicht geen voormalig bestuurder zijn of zakelijke relaties hebben (gehad) met het ziekenhuis.

Profiel

De Raad van Toezicht heeft op hoofdlijnen een breed overzicht van alle facetten van het ziekenhuisbeleid en de bedrijfsvoering: het strategisch beleid en de besturing, de patiënten/klantenkant, financieel beleid, bouwvraagstukken, samenwerken met professionals waaronder (het bestuur van) de medische staf, de ondernemingsraad, de cliëntenraad etc. De individuele leden van de Raad van Toezicht tezamen moeten onderling een goed team vormen. De leden van de Raad van Toezicht moeten zowel individueel als collectief een natuurlijk overwicht hebben (statuur). De Raad van toezicht bestaat momenteel uit een voormalig ziekenhuisbestuurder (voorzitter), een medisch specialist, een ondernemer/communicatiedeskundige, een financieel-economisch deskundige en een jurist.

Voor deze positie zijn wij op zoek naar een kandidaat die kennis en ervaring meebrengt van ziekenhuizen.

Functie-eisen

 • beschikt door ruime (bestuurlijke) ervaring binnen de zorgsector over ruime kennis van de ziekenhuisorganisatie en zijn inbedding in de samenleving
 • staat borg voor een onafhankelijke en kritische opstelling in lijn met de Governance Code Zorg
 • weet een team te leiden en beschikt over teamgeest
 • persoonlijkheid die door ervaring en houding een klankbord kan zijn voor de raad van bestuur (eenhoofdig)
 • heeft voldoende tijd ter beschikking voor de vervulling van de directe toezichtstaak (vergaderingen zijn veelal overdag) en is beschikbaar voor consultaties en overleg, zo nodig op korte termijn
 • heeft  ervaring als voorzitter of lid binnen een raad van toezicht
 • beschikt over het vermogen en de bereidheid om het ziekenhuis in samenspel met de raad van bestuur formeel en informeel naar buiten te representeren
 • over een netwerk in de regio Amsterdam beschikken is een pré

Persoonlijkheidskenmerken

 • een authentieke onderzoekende persoonlijkheid / natuurlijk leiderschap
 • open en informeel met scherpte en humor

Inzet en arbeidsvoorwaarden

De bezoldiging van de functie van lid Raad van Toezicht bedraagt € 14.000,- bruto per jaar. Voor de functie van voorzitter Raad van Toezicht geldt een bezoldiging van
€ 19.000,- bruto per jaar.

Selectietraject

De werving en voorselectie van kandidaten voor deze positie is uitbesteed aan Boer & Croon Management (Boer & Croon). Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt 3-4 kandidaten voor aan het BovenIJ ziekenhuis. Daar vindt de verdere selectie plaats. Hieronder de beoogde planning in de volgende weken met als doelstelling de afronding van deze procedure voor 1 oktober 2017.

Week 30  Plaatsing advertentie online op de website van Skipr, Zorgvisie en Boer & Croon
Week 30-34  Start search kandidaten en responstermijn
Week 35-36  Gesprekken bij Boer & Croon en voordracht van kandidaten.
Week 37-38 Vervolggesprekken bij het BovenIJ ziekenhuis

Reactie

Indien u geïnteresseerd bent, ziet Boer & Croon graag uw cv en motivatiebrief uiterlijk 20 augustus 2017 tegemoet. Deze kunt u uploaden via deze link. Uw motivatiebrief kunt u richten aan mevrouw A. van Aanholt. Voor vragen kunt u contact opnemen met Anoesjka van Aanholt (via 020 - 301 43 07).

 

 

       

 

Wilt u deze pagina delen via Social media? Klik dan hier.

Details

 • Reageren kan tot:
  20-8-2017

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Meer weten...