Spraaktaal spreekuur voor kinderen

U bevindt zich hier: Home | Patiënt | Afdelingen | Poliklinieken | Themapoliklinieken | Spraaktaal spreekuur voor kinderen

Spraaktaal spreekuur voor kinderen

Het Kentalis Audiologisch Diagnostisch Centrum Amsterdam (Kentalis ADC) is gespecialiseerd in onderzoek, advisering en begeleiding bij problemen met horen, taal- en/of spraakontwikkeling.

Het spraaktaal spreekuur in het BovenIJ ziekenhuis is bedoeld voor kinderen tot 3,6 jaar, waarbij een probleem op het gebied van de spraak, taal en/of communicatie het meest in het oogspringend probleem is.
Het gaat om een zogeheten molentjes-spreekuur op de polikliniek KNO (keel,- neus- en oorheelkunde) van het BovenIJ ziekenhuis. Dit betekent dat kinderen op één dag door diverse specialisten gezien en getest worden. De bedoeling is in één bezoek zoveel mogelijk te weten te komen.

Met kindvriendelijk testmateriaal onderzoek naar communicatie-, taal- en spraakfuncties

Het onderzoek

Het team (van het Kentalis ADC) onderzoekt of:

  • de taal een achterstand vertoont ten opzichte van leeftijdgenoten; 
  • de taal-/spraakontwikkeling anders verloopt dan verwacht; 
  • een taal-/spraakachterstand deel uitmaakt van bredere problematiek.

Bij het onderzoek van kinderen die anderstalig worden opgevoed kan, indien nodig, een tolk worden ingeschakeld.
Het ADC doet onderzoek en geeft advies, maar is geen behandelinstelling. Indien behandeling of verder onderzoek nodig is, dan verwijst het ADC door.

Gespecialiseerde onderzoekers

Bij het ADC werken deskundigen met kennis van, en ervaring met taal, spraak, algemene ontwikkeling en gedrag en gehoor.

Het multidisciplinair team bestaat uit audiologie-assistenten, audiologen, maatschappelijk werkenden, logopedisten, linguïsten, orthopedagogen en psychologen.

Werkwijze

Met behulp van kindvriendelijk testmateriaal wordt onderzoek gedaan naar communicatie-, taal- en spraakfuncties. Ook als het kind helemaal nog niet spreekt zijn er onderzoeksmethodes om inzicht te krijgen in de communicatieve vaardigheden. Wanneer het kind voornamelijk een andere taal dan het Nederlands krijgt aangeboden, dan kan de moedertaal worden onderzocht. Hierbij wordt in veel gevallen gebruik gemaakt van een tolk. Ook richt het onderzoek zich op vaardigheden waarbij het kind geen gesproken taal nodig heeft. Met behulp van uiteenlopende testen wordt de algemene ontwikkeling van het kind onderzocht en het gedrag onderzocht.
Er wordt altijd gekeken wat nodig is om tot een zo goed mogelijk advies te komen. Dit advies is vrijblijvend en vooral gericht op het kunnen zetten van een volgende stap. De onderzoeken zijn multidisciplinair van aard; dit betekent dat er altijd een logopedist/linguïst, een gedragskundige en een audioloog bij betrokken zijn.

Aanmelding

Voor onderzoek, advies of begeleiding van het Kentalis Audiologisch Diagnostisch Centrum kunt u zich telefonisch, per e-mail aanmelden.
E-mail:  info@ac-amsterdam.nl

Afzeggen afspraak

Mocht u verhinderd zijn, dan is het mogelijk om uw afspraak tot minimaal 24 uur van tevoren te annuleren.
Bij het niet op tijd afzeggen van uw afspraak (korter dan 24 uur van tevoren) zijn wij helaas genoodzaakt om het wettelijke toegestane wegblijftarief in rekening te brengen.  Dit bedrag wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Meer informatie

Indien u vragen heeft zijn wij bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Terug naar boven


Wilt u deze pagina delen via Social media? Klik dan hier.

Afdeling Details

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Meer weten...