Voorwaarden voor onderzoek

U bevindt zich hier: Home | Patiënt | Afdelingen | Poliklinieken | Klinisch Chemisch Laboratorium (KCL) | Voorwaarden voor onderzoek

Voorwaarden voor onderzoek

Onderzoek waarvoor een afspraak gemaakt moet worden

Voor meeste laboratoriumonderzoeken is het niet nodig om een afspraak te maken. Voor slechts enkele onderzoeken moet dit wel. Dit zijn onderzoeken waarvoor het laboratorium specifieke voorbereidingen moet treffen b.v. een onderzoek waarbij u een bepaalde stof moet innemen, of een onderzoek waarbij een arts een injectie moet geven enz. Over het algemeen zal uw arts u informeren of er een afspraak nodig is. Ook kunt u dit zelf op het aanvraagformulier zien: achter de aanvraag staat o.a., op afspraak. Natuurlijk wordt u ook geïnformeerd door de medewerkers van het afnamelaboratorium. Een afspraak maken kan op de volgende manieren:

 • persoonlijk op het afnamelaboratorium in het BovenIJ
 • telefonisch via het telefoonnummer 020 - 634 6301

Onderzoeken (meest voorkomende) op afspraak zijn:

 • GTT
 • LTT
 • Methionine belastingtest
 • Renine activiteit
 • ACTH
 • Aldosteron
 • Groeihormoon
 • Zweettest

Onderzoeken waarvoor u nuchter moet zijn

Voor diverse bloedonderzoeken moet u nuchter zijn. Het betreft onderzoeken waarvan de uitslag beïnvloed kan worden door eten en/of drinken. Als u nuchter moet zijn betekent dit dat u 8 uren voorafgaand aan het onderzoek niets meer mag eten of drinken. Een klein beetje water is wel toegestaan, tenzij er uitdrukkelijk aan u is verteld dat dit ook niet mag. Indien u medicijnen gebruikt, dient u met uw arts te overleggen of u deze wel, niet of misschien na het onderzoek moet innemen.

Onderzoeken (meest voorkomende) waarvoor u nuchter moet zijn:

 • Glucose nuchter
 • LDL-cholesterol
 • Triglyceriden
 • Homocysteïne
 • Methionine belastingtest
 • Ammoniak
 • GTT
 • LTT

Dieet volgen

Voor enkele laboratoriumonderzoeken moet er vooraf of tijdens het onderzoek een dieet gevolgd te worden. Afhankelijk van het gewenste onderzoek duurt dit dieet één of meerdere dagen. Indien u medicijnen gebruikt, overlegt u met uw arts of u deze wel, niet of misschien na het onderzoek moet innemen.

Onderzoeken (meest voorkomende) waarvoor een dieet gevolgd dient te worden:

 • GTT
 • LTT
 • Bloed in ontlasting (occult bloed)

Onderzoeken waarvoor andere instructies en/of voorwaarden gelden

Voor de bloedafname voor enkele onderzoeken gelden specifieke voorwaarden. Een voorbeeld hiervan is het tijdstip van bloedafname. Zo zijn er bijvoorbeeld hormonen die een zogenaamde dagcurve kennen. Dit betekent dat de concentratie in het bloed 's morgens anders is dan 's middags of 's avonds. Om de uitslag goed te kunnen interpreteren is het daarom van belang om de afname op een bepaald tijdstip te doen. Op het aanvraagformulier kunt u dit zien doordat er achter het onderzoek een tijd vermeld staat. Daarnaast zijn er onderzoeken waarvoor men "in rust" moet zijn. Dit betekent dat u bijvoorbeeld eerst een half uur rustig moet zitten of liggen voordat een bloedmonster kan worden afgenomen. Indien er onderzoek plaatsvindt ter controle van medicijngebruik, zal u gevraagd worden hoe laat u de medicijnen heeft ingenomen. Ook dit is belangrijke informatie. Er zijn onderzoeken die om logistieke redenen niet op elk moment afgenomen kunnen worden. Bijvoorbeeld wanneer een bloedmonster voor een gespecialiseerd onderzoek vóór een bepaalde tijd in een ander ziekenhuis of onderzoeksinstituut aanwezig moet zijn. Er dient dan vervoer geregeld te worden waarbij bloed tijdens het vervoer gekoeld of ingevroren moet zijn.

Daarnaast zijn er onderzoeken (heel weinig) waarvoor u na bloedafname even dient te wachten. Deze onderzoeken worden namelijk meteen op het laboratorium ingezet. Mocht in een dergelijk geval het onderzoek overgedaan moeten worden, kan er opnieuw bloed worden afgenomen en hoeft u niet terug te komen. Indien u een bloedtransfusie moet krijgen, is het tijdstip van bloedafname in relatie tot het tijdstip waarop de bloedtransfusie zal plaatsvinden uitermate belangrijk. De arts of het laboratorium zal u informeren wanneer de bloedafname moet plaatsvinden. Dit geldt ook voor enkele patiënten waarbij een operatie gepland staat.

Urine opvangen/verzamelen

Urine portie
Een portie urine moet altijd opgevangen worden in een schoon, nieuw bekertje. Alleen bekertjes die speciaal daarvoor bestemd zijn worden in ontvangst genomen. Dit om beïnvloeding van het onderzoek door eventuele vervuiling (dit geldt ook voor schoonmaak middelen) te voorkomen. Een urinebekertje kan gratis worden afgehaald op het poliklinisch afnamelaboratorium of aangeschaft worden bij de drogist of apotheek. Afhankelijk van het soort onderzoek is de 1e ochtendurine nodig, of een op een willekeurige tijdstip verzamelde portie. Voor alle urineporties geldt dat de urine binnen 2 uur na verzamelen op het laboratorium dient te zijn om de kwaliteit van het onderzoek te waarborgen.

24-uurs urine
Voor sommige onderzoeken is het nodig dat de urine gedurende 24 uur wordt verzameld; dit wordt 24-uurs urine genoemd. Als u gevraagd wordt om urine te verzamelen bent u vrij om te bepalen op welke dag u wilt beginnen evenals het tijdstip. Gebruikelijk is het volgende: Op de dag dat u met het verzamelen begint, plast u bij het opstaan in het toilet en noteert u de datum en tijd. In de nu volgende 24 uur moet u ALLE urine verzamelen in de daarvoor bestemde urinecontainer. Deze container, ook wel bokaal of verzamelfles genoemd, kunt u ophalen bij het poliklinisch afname laboratorium en dient u koel en donker te bewaren. De volgende morgen, op hetzelfde tijdstip als waarop u 24 uur eerder met verzamelen begon, plast u voor de laatste maal in de fles en noteert wederom de datum en tijd. De container met urine moet zo snel mogelijk op het poliklinisch afname laboratorium worden ingeleverd. Vermeld duidelijk op de container:

 • naam
 • geboortedatum
 • periode (datum en tijdstip) van verzamelen

N.B.: Soms wordt door het laboratorium wat conserveringsvloeistof in de fles gedaan. Dit moet u in de fles laten zitten. VOORZICHTIG, DEZE VLOEISTOF IS STERK BIJTEND!

Ontlasting (faeces) opvangen/verzamelen

Portie
Een portie faeces moet altijd opgevangen worden in een schoon, nieuw potje. Alleen faecespotje die speciaal daarvoor bestemd zijn worden in ontvangst genomen. Dit om beïnvloeding van het onderzoek door eventuele vervuiling (dit geldt ook voor schoonmaak middelen) te voorkomen. Een fecespotje kan gratis worden afgehaald op het poliklinisch afnamelaboratorium of aangeschaft worden bij de drogist of apotheek. Het potje dient minimaal voor een kwart en maximaal voor driekwart gevuld te zijn. Anders gevulde potjes worden niet in ontvangst genomen.

24-uurs faeces
Voor sommige onderzoeken is het nodig dat de ontlasting gedurende 24 uur wordt verzameld; dit wordt 24-uurs faeces genoemd. Als u gevraagd wordt om ontlasting te verzamelen bent u vrij om te bepalen op welke dag u wilt beginnen evenals het tijdstip. Gebruikelijk is het volgende: Op de dag dat u met het verzamelen begint, poept u bij het opstaan in het toilet en noteert u de datum en tijd. In de nu volgende 24 uur moet u ontlasting verzamelen in de daarvoor bestemde verzamelpot/container. Deze kunt u ophalen bij het poliklinisch afname laboratorium en dient u koel en donker te bewaren. De volgende morgen, op hetzelfde tijdstip als waarop u 24 uur eerder met verzamelen begon, poept u voor de laatste maal in de verzamelpot/container en noteert wederom de datum en tijd. De container met ontlasting moet zo snel mogelijk op het poliklinisch afname laboratorium worden ingeleverd.

Vermeld duidelijk op de container:

 • naam
 • geboortedatum
 • periode (datum en tijdstip) van verzamelen

Terug naar boven

Wilt u deze pagina delen via Social media? Accepteer dan eerst de functionaliteit cookies.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Meer weten...