Registratie preventieve aanpak van geweld

U bevindt zich hier: Home | Patiënt | Afdelingen | Spoedeisende eerste hulp | Registratie preventieve aanpak van geweld

Registratie preventieve aanpak van geweld

Het ziekenhuis registreert voor preventieve aanpak van geweld.

Het BovenIJ ziekenhuis werkt samen met een groot aantal partijen, waaronder alle ziekenhuizen in de regio Amsterdam-Amstelland, aan de preventie van geweldsletsels in de regio Amsterdam Amstelland. Hiervoor is een convenant gesloten voor een drie jaar durende pilot. Het doel hiervan is om het aantal ernstige geweldsletsels terug te dringen.

Wat houdt de registratie in?

Voor de registratie werkt het BovenIJ ziekenhuis samen met Veiligheid.nl. In de preventieregistratie van VeiligheidNL voert het BovenIJ ziekenhuis in hoe, waar en wanneer u een verwonding door geweld hebt opgelopen. Door deze gegevens van veel patiënten te combineren kan gericht actie worden ondernomen om zulke gebeurtenissen in de toekomst te voorkomen. Zo dragen alle ziekenhuizen in de regio Amsterdam Amstelland Amstelveen bij aan het tegengaan van geweld in o.a. buurten, uitgaansgebieden en scholen.

Hoe werkt de preventie -registratie?

In het registratiesysteem van VeiligheidNL worden gegevens opgeslagen en verwerkt van patiënten die op een Spoedeisende Hulp afdeling in Nederland vanwege een verwonding (of vergiftiging) door geweld zijn behandeld. Het gaat hierbij om gegevens over hoe, wanneer en waar patiënten gewond zijn geraakt, niet om wie het gaat. De gegevens worden verzameld door het personeel van de Spoedeisende Hulp (artsen/ verpleegkundigen/administratief medewerkers). Daarna worden ze ingevoerd in het registratiesysteem van VeilgheidNL.

Is dit wettelijk toegestaan?

Het ziekenhuis besteedt veel zorg aan de bescherming van de privacy van patiënten. Deze preventieregistratie voldoet aan de relevante juridische eisen en privacywaarborgen; het ziekenhuis staat ervoor in dat de manier waarop wordt omgegaan met uw gegevens voldoet aan de wettelijke voorschriften. Hieronder wordt in wat meer technische termen uitgelegd hoe dat zit. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens de bepalingen inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst in het Burgerlijk Wetboek,de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de regels van het medisch beroepsgeheim. Het ziekenhuis verstrekt geen persoonsidentificerende kenmerken aan VeiligheidNL, zodat deze organisatie niet kan achterhalen van wie de verkregen gegevens afkomstig zijn. De artsen op de Spoedeisende Hulp kunnen dat via een zogeheten coderingssysteem – mocht dat noodzakelijk zijn – wel nagaan. De precieze afspraken over de geregistreerde gegevens zijn vastgelegd in een overeenkomst tussen het ziekenhuis en VeiligheidNL. Dit protocol kunt u inzien op Veiligheid.nl.

Meer weten?

Alle informatie over de preventieregistratie, uw privacy en hoe u bezwaar kunt maken tegen het gebruik van uw gegevens, leest u op Veiligheid.nl.

Wilt u deze pagina delen via Social media? Accepteer dan eerst de functionaliteit cookies.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Meer weten...