Revalidatie tijdens of na uw opname

U bevindt zich hier: Home | Onderzoeken & Behandelingen | Revalidatie tijdens of na uw opname

Revalidatie tijdens of na uw opname

Met deze informatie willen wij u graag vertellen wat wij voor u kunnen betekenen bij uw revalidatie.

Op de afdeling Revalidatiegeneeskunde komen mensen met uiteenlopende ziektes en problemen die het functioneren beperken. De afdeling is een onderdeel van de afdeling Revalidatie en Herstel. Wij helpen u graag bij  het in kaart brengen van uw klachten. In het gesprek met de revalidatiearts krijgt u adviezen over hoe het functioneren verbeterd kan worden.

Mensen kunnen in hun functioneren bijvoorbeeld beperkt worden door neurologische aandoeningen, zoals een beroerte of multiple sclerose. Maar ook restverschijnselen na een ongeval of aangeboren ziektes kunnen leiden tot problemen bij het dagelijkse functioneren.

Revalidatie tijdens uw opname

Revalidatie kan al starten als u nog in het ziekenhuis ligt. Patiënten die met een acute aandoening worden opgenomen of een ongeval hebben gehad, hebben hulp en begeleiding nodig om weer te leren functioneren. Zo moeten mensen die een herseninfarct (CVA) hebben doorgemaakt vaak weer leren lopen, zelfstandig aan- en uitkleden, praten en schrijven. Het is belangrijk dat de therapie zo snel mogelijk na een opname in het ziekenhuis start omdat de kansen op herstel hiermee toenemen.

Als de neuroloog of andere medisch specialist de revalidatiearts om medebehandeling vraagt, zal de revalidatiearts veelal therapieën zoals ergotherapie en fysiotherapie laten starten. De behandelaars overleggen regelmatig met elkaar en met het verplegend personeel over uw behandeling en herstel.

Op de afdeling zijn de volgende zorgverleners werkzaam:

 • Revalidatiearts: De revalidatiearts bepaalt met u welke therapie voor uw aandoening nodig is. Dit kan poliklinische revalidatiebehandeling in het BovenIJ ziekenhuis zijn. De revalidatiearts is dan coördinator van de behandeling en bepaalt met u het behandeldoel. U kunt door de revalidatiearts ook verwezen worden naar een ander revalidatiecentrum of naar een fysiotherapeut, ergotherapeut of logopedist bij u in de buurt. Als u schoenaanpassingen of een brace of prothese nodig heeft, zijn er spreekuren met een orthopedisch schoenmaker of een orthopedisch instrumentmaker in het BovenIJ ziekenhuis.

 • Fysiotherapeut: bewegen is het specialisme van de fysiotherapeut. De fysiotherapeut zal aan de hand van uw klachten en uw hulpvraag een behandelplan opstellen.

 • Ergotherapeut: mensen met beperkingen in hun dagelijks leven worden door ergotherapeuten begeleid om zo zelfstandig mogelijk hun dagelijkse activiteiten te kunnen uitvoeren. Samen met de ergotherapeut kijkt u hoe u uw doelen (weer) kunt bereiken. Zelfstandigheid in het handelen staat centraal bij de behandeling.

 • Logopedist: de logopedist doet onderzoek naar stoornissen op het gebied van de mondfuncties, de slikfunctie, de spraak, de taal en communicatie. Aan de hand van uw klachten en uw hulpvraag stelt de logopedist een behandelplan op. 

 • Medisch maatschappelijk werk: bij uw revalidatie zet de medewerker maatschappelijk werk zich in u met een aandoening, ziekte en/of beperking zo volwaardig mogelijk te laten functioneren en te re-ïntegreren. Belangrijk daarbij is dat u zelf de regie over uw bestaan (her)neemt.

 • Psycholoog: de medisch psycholoog bespreekt met u op welke wijze u met uw klachten omgaat. De gedachten die u heeft over situaties of gebeurtenissen bepalen uw emoties. Ziet u tegen de klachten op die u heeft, dan kleuren de emoties negatief in de richting van verdriet en boosheid. Deze emoties kunnen u dan nog meer belasten. Bent u in staat om met de situatie/gebeurtenis aan de slag te gaan, dan kleuren uw emoties in de richting van oplossingen zoeken en/of hulp, dus in positieve richting.
  De medisch psycholoog kan u bijstaan in het op een andere manier omgaan met uw situatie.

Revalidatie na uw opname

Als u niet langer in het ziekenhuis hoeft te blijven kan het nodig zijn om ergens anders verder te revalideren. Bijvoorbeeld in een revalidatiecentrum of op de revalidatieafdeling van een verpleeghuis. Als na de ziekenhuisopname een terugkeer naar de eigen woning mogelijk is, volgt soms nog een nabehandeling in de vorm van poliklinische revalidatiebehandeling in het BovenIJ ziekenhuis of een behandeling door een fysiotherapeut, ergotherapeut of logopedist bij u in de buurt.

Revalidatie op de polikliniek Revalidatiegeneeskunde

Als de revalidatiearts revalidatiebehandeling nodig vindt, wordt een multidisciplinair team ingezet. Dit team kan bestaan uit: ergotherapie, fysiotherapie, logopedie, maatschappelijk werk en eventueel psychologie.
De medische eindverantwoordelijkheid voor de behandeling ligt bij de revalidatiearts. Niet alle teamleden zijn bij iedere patiënt betrokken; dit hangt af van de problematiek die er speelt en van uw hulpvraag Ieder revalidatietraject is uniek; de behandeling wordt afgestemd op uw behoeftes en mogelijkheden. U heeft daarin ook een eigen verantwoordelijkheid.

Revalideren is gericht op het verbeteren van uw functioneren waardoor de kwaliteit van uw leven toeneemt en uw deelname aan de maatschappij beter mogelijk wordt. Er zijn aandachtsgebieden en gespecialiseerde behandelteams, bijvoorbeeld op het gebied van:

 •  Neurologische aandoeningen zoals MS en beroerte.
 • Chronische handletsels.
 • Chronische pijn- of gewrichtsklachten.
 • Chronische rugklachten

Voortgang

De behandelingen op de revalidatieafdeling vinden gemiddeld 2 à 3 keer per week plaats. Om de ca. 6 weken is er een teamoverleg onder leiding van de revalidatiearts waarbij de behandelaars met elkaar de gestelde doelen evalueren en bespreken hoe de voortgang verloopt. Voor of na het teamoverleg komt u op het spreekuur van de revalidatiearts, om de voortgang te bespreken en eventueel nieuwe behandeldoelen op te stellen.

Nazorg

Aan het eind van de behandelperiode worden afspraken gemaakt over de nazorg. U krijgt een beweegadvies van de fysiotherapeut. Soms is een controleafspraak bij de revalidatiearts genoeg, soms is voortzetting van therapie bij een logopedist, ergotherapeut of fysiotherapeut nodig bij u in de buurt. Er zijn natuurlijk ook nog andere mogelijkheden voor nazorg.

Afspraak maken

Als u door uw huisarts of specialist wordt verwezen naar de revalidatiearts, bekijkt de revalidatiearts voor welk spreekuur u in aanmerking komt. De secretaresse van de Revalidatiegeneeskunde polikliniek neemt contact met u op voor het maken van een afspraak. Uw huisarts of specialist kan de verwijsbrief opsturen of u kunt de verwijsbrief ook zelf afgeven of opsturen.

Tussentijdse onderbreking of vakantie

Een revalidatietraject vraagt motivatie en inzet van u. In principe kan uw behandeling niet onderbroken worden. Wij verwachten daarom dat u bij alle behandelingen aanwezig bent. Bij het inplannen van de behandelingen houden wij zoveel mogelijk rekening met uw agenda. Alleen bij zeer dringende redenen, bijvoorbeeld als u weer gaat werken of als u een andere medische behandeling moet ondergaan, kunnen wij deze planning wijzigen.

Mits u dat 4 weken van tevoren aangeeft is 1 keer tijdens het behandeltraject een vakantie van maximaal drie weken mogelijk. Gaat u vaker of langer op vakantie dan betekent dat in principe dat uw behandeling gestopt wordt. Het is daarom belangrijk dat u bij het plannen van uw vakantie zoveel mogelijk rekening houdt met uw behandeltraject Als u wilt weten hoe lang uw behandeltraject nog zal duren kunt u dat bespreken met uw therapeut. Hoe u na terugkeer van vakantie verder kunt revalideren, bespreekt u met de revalidatiearts.

Bent u verhinderd?

Heeft u een belangrijke reden waarom u niet kunt komen op uw afspraak? Neem contact met ons op via één van deze telefoonnummers. Gaat het om een opname? Bel dan het patiënten servicebureau. Bel zo snel mogelijk, maar uiterlijk 24 uur voor uw afspraak. 

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen dan kunt u bellen met de polikliniek revalidatie geneeskunde of kijken op bovenij.nl bij ‘Revalidatiegeneeskunde’.
 

Wilt u deze pagina delen via Social media? Accepteer dan eerst de functionaliteit cookies.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Meer weten...