Regels voor babyvoeding

U bevindt zich hier: Home | Onderzoeken & Behandelingen | Borstvoeding | Regels voor babyvoeding

Regels voor babyvoeding

Het Moeder Kind Centrum (MKC) kreeg in 2017 opnieuw het certificaat: ‘Borstvoedingsvriendelijk ziekenhuis’ van de Stichting Zorg voor Borstvoeding, WHO/UNICEF. Hiermee voldoen we aan de 10 vuistregels voor het welslagen van borstvoeding en houden wij ons aan de WHO-code. De Stichting Zorg voor Borstvoeding kreeg in 2017 een nieuwe naam: ‘Baby Friendly Nederland’ (BFN) en heeft haar missie verruimd. Het MKC streeft er naar ook BFN gecertificeerd te worden.

Baby Friendly Nederland

De voorlichtingsplicht is verruimd. Toegevoegd zijn de fysiologische blauwdruk van de baby, hechting en het effect van pijnstilling bij de baring op de start met voeden. De fysiologische blauwdruk van de baby (de grijpreflex, de loopreflex, de aanhapreflex etc) is volledig ingesteld op het krijgen van borstvoeding. En kort na de geboorte krijgt het leeuwendeel van de kinderen ook borstvoeding. In lijn met de  Pledge van het Nationaal Platform Borstvoeding, wil ook Baby Friendly Nederland dat er minder vrouwen na korte tijd stoppen met het geven van borstvoeding. Zodat ouders hun eigen doelstellingen bereiken en zich niet door omstandigheden genoopt voelen om over te stappen naar gemengde voeding of om te stoppen met borstvoeding.

In het belang van baby’s moeten alle ouders geadviseerd krijgen om hun kinderen veel kleine voedingen te geven en het aantal voedingen per etmaal aan te passen als de groei van het kind daartoe aanleiding geeft. Bij de toetsing wordt beoordeeld of ouders die geen borstvoeding geven dezelfde voorlichting over de behoeften van hun kind en de verzorging hebben gehad als voorheen enkel de ouder die werden getoetst onder de 10 Vuistregels. Zo is normaal babygedrag, dat we het beste kennen van de begeleiding bij borstvoeding de norm en de meetlat, door nadruk op de fysiologische blauwdruk en responsiviteit.

WHO-code

De WHO-code heet voluit de 'Internationale Gedragscode voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk'.
Het betekent dat ouders zelf een keuze moeten kunnen maken voor de voeding van hun kind,  zonder beïnvloeding van commerciële partijen. Dankzij de WHO-code is in Nederland de reclame voor babyvoeding onder zes maanden aan banden gelegd. De WHO-code is uitgebreider dan de Nederlandse Warenwet of de Europese wet- en regelgeving.

Het BovenIJ ziekenhuis houdt zich aan de WHO-code en maakt geen reclame voor merken die zich niet aan de code houden.

De WHO-code wil:

 • borstvoeding beschermen en bevorderen
 • dat ouders de juiste en voldoende voorlichting krijgen
 • dat vervangingsmiddelen voor moedermelk - wanneer nodig - juist worden gebruikt
 • dat richtlijnen voor de verkoop van en reclame voor babyvoeding worden nageleefd.

10 vuistregels voor succesvolle borstvoeding

Alle instellingen voor moeder- en kindzorg dienen er zorg voor te dragen dat:

 1. Zij een beleid ten aanzien van borstvoeding op papier hebben, dat standaard bekend gemaakt wordt aan alle betrokken medewerkers.
 2. Alle betrokken medewerkers de vaardigheden aanleren die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van dat beleid.
 3. Alle zwangere vrouwen worden voorgelicht over de voordelen en de praktijk van borstvoeding geven.
 4. Moeders binnen een uur na de geboorte van hun kind geholpen worden met borstvoeding geven.
 5. Aan vrouwen wordt uitgelegd hoe ze hun baby aan moeten leggen en hoe zij de melkproductie in stand kunnen houden.  Zelfs als de baby van de moeder gescheiden moet worden.
 6. Pasgeborenen geen andere voeding dan borstvoeding krijgen, noch extra vocht, tenzij op medische indicatie.
 7. Moeder en kind dag en nacht op één kamer mogen blijven (rooming-in).
 8. Borstvoeding op verzoek wordt nagestreefd.
 9. Aan pasgeborenen die borstvoeding krijgen geen speen of fopspeen wordt gegeven.
 10. Er borstvoedingsbegeleidingsgroepen gevormd kunnen worden en dat vrouwen bij het beëindigen van de zorg naar deze groepen worden verwezen.

Wilt u deze pagina delen via Social media? Accepteer dan eerst de functionaliteit cookies.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Meer weten...