Borstvoeding op de verpleegafdeling verloskunde

U bevindt zich hier: Home | Onderzoeken & Behandelingen | Borstvoeding | Borstvoeding op de verpleegafdeling verloskunde

Borstvoeding op de verpleegafdeling verloskunde

Borstvoeding is beste voeding voor je baby. Moedermelk bevat precies die voedingsstoffen die je kind nodig heeft en beschermt bovendien tegen ziektes en infecties. Het BovenIJ ziekenhuis streeft de borstvoedingsadviezen, samengevat in 10 vuistregels, van de World Health Organization (WHO) en UNICEF na.

10 vuistregels

Alle instellingen voor moeder- en kindzorg dienen er zorg voor te dragen dat:

 1. Zij een beleid ten aanzien van borstvoeding op papier hebben, dat standaard bekend gemaakt wordt aan alle betrokken medewerkers.
 2. Alle betrokken medewerkers de vaardigheden aanleren die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van dat beleid.
 3. Alle zwangere vrouwen worden voorgelicht over de voordelen en de praktijk van borstvoeding geven.
 4. Moeders binnen een uur na de geboorte van hun kind geholpen worden met borstvoeding geven.
 5. Aan vrouwen wordt uitgelegd hoe ze hun baby aan moeten leggen en hoe zij de melkproductie in stand kunnen houden.  Zelfs als de baby van de moeder gescheiden moet worden.
 6. Pasgeborenen geen andere voeding dan borstvoeding krijgen, noch extra vocht, tenzij op medische indicatie.
 7. Moeder en kind dag en nacht op één kamer mogen blijven (rooming-in).
 8. Borstvoeding op verzoek wordt nagestreefd.
 9. Aan pasgeborenen die borstvoeding krijgen geen speen of fopspeen wordt gegeven.
 10. Er borstvoedingsbegeleidingsgroepen gevormd kunnen worden en dat vrouwen bij het beëindigen van de zorg naar deze groepen worden verwezen.

Borstvoeding op verzoek

U wordt door de verpleegkundige/kraamverzorgende aangemoedigd om de baby volgens zijn/haar ritme en dus zonder beperkingen in duur en frequentie aan de borst te laten drinken. De verpleegkundige/kraamverzorgende geeft informatie over het proces van vraag en aanbod. Hoe meer de baby drinkt, hoe meer melk er wordt aangemaakt. Een goede melkproductie begint met een goede start na de geboorte door de baby snel aan te leggen, huidcontact langdurig toe te passen, in de eerste dagen na de geboorte de baby onbeperkt aan de borst te laten drinken en dit minstens 8 tot 12 keer per 24 uur, en geen andere voeding te geven tenzij er een medische indicatie voor is. Omdat moedermelk licht verteerbaar is, zal de baby snel weer honger hebben en in het begin dag en nacht om voeding vragen. Voor de baby is vaak drinken noodzakelijk om goed te groeien en weer op geboortegewicht te komen. Door de baby vaak te laten drinken komt de borstvoeding snel op gang. Of de baby voldoende drinkt is af te leiden uit gewichtstoename, urineproductie, en ontlasting, gedrag, huidconditie en uit observatie van de borstvoeding. U krijgt voorlichting over het geven van borstvoeding op verzoek, uitleg over aanleggen en het observeren hoe voedingen verlopen.

Tip: U kunt uw eigen borstvoedingskussen meenemen naar de afdeling.

Rooming-in

Baby’s worden niet gescheiden van de moeder, ze blijven 24 uur per dag op de kamer van de moeder. Een voorwaarde voor het kunnen voeden op verzoek is dat uw baby in uw nabijheid is. Door deze nabijheid leert u de baby kennen en krijgt u de kans te reageren op zijn/haar behoefte aan lichaamscontact en voeding. Het samenzijn heeft ook invloed op uw hormonen wat de hechting aan uw baby bevordert. Op de afdeling verloskunde zijn 2 clip on crib bedjes beschikbaar. Deze kunnen aan de zijkant van uw bed bevestigd worden. Dit biedt moeders die minder mobiel zijn, bijvoorbeeld na een keizersnede, beter de gelegenheid om te reageren op de baby.

Huid op huidcontact

Meteen na de geboorte van de baby geeft de verpleegkundige/ kraamverzorgende u voorlichting en ondersteuning bij het huid op huidcontact, het aanleggen van de baby en de voedingssignalen. U wordt aangemoedigd om de baby binnen 1 uur na de geboorte aan te leggen. Alles afhankelijk van de conditie van de baby. Na het huid op huidcontact worden de noodzakelijke controles bij de baby verricht, zonodig kijkt de kinderarts de baby na.

Uit onderzoek blijkt dat huid op huidcontact meteen na de geboorte de volgende positieve effecten op de baby heeft:

 • Meer kans dat de baby zelf de borst zal nemen.
 • Stabielere en normalere huidtemperatuur.
 • Stabielere en normalere hartslag en ademhaling.
 • Hogere bloedsuikers.
 • De baby zal minder snel huilen.
 • De baby wordt gekoloniseerd met dezelfde bacteriën als de moeder, dit is belangrijk bij de preventie van allergische ziekten.

Deze voordelen gelden ook voor een premature baby. Na de bevalling op de verloskamer wordt u naar de kraamafdeling gebracht.

Kolven van moedermelk

Onder sommige omstandigheden is het nodig dat u start met afkolven van moedermelk. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als uw baby nog niet in staat is om aan de borst te drinken of om de melkproductie extra te stimuleren. Een andere optie is kolven met de hand. Op de afdeling zijn benodigdheden om te kolven voor u aanwezig. De verpleegkundige of kraamverzorgende geeft u uitleg.

Vitamine K en D

Als u uw baby borstvoeding geeft, krijgt u het advies om vitamine K en D te geven aan de baby. Vitamine K heeft een kind nodig voor een goede bloedstolling; het is nodig om dit de eerste drie maanden bij te geven. Vitamine D is belangrijk voor het krijgen van stevige botten en tanden. Deze vitamine krijgt een kind tot hij vier jaar is. Bij een combinatie van borst- en kunstvoeding kunt u advies over de dosering van vitamine K en D vragen bij het consultatiebureau.

Lactatiekundige

Op de afdeling verloskunde en de kinderafdeling is een lactatiekundige aanwezig. Zij kan u adviseren en begeleiden bij probleemsituaties rondom de borstvoeding. Ook kunt u een voorlichting bijwonen over borstvoeding.
Als u in het BovenIJ ziekenhuis bevallen bent kunt u tot 6 weken na de bevalling een beroep doen op de lactatiekundige. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Voeden met de fles

Wanneer u uw baby met de fles gaat voeden, zal de verpleegkundige of kraamverzorgende u uitleggen hoe vaak u uw baby moet voeden en hoeveel melk u moet geven. Op de kraamafdeling zijn kant en klare flesjes kunstvoeding beschikbaar. Als u voor de geboorte al zeker weet dat u flesvoeding gaat geven, is het handig om alvast kunstvoeding voor uw baby in huis te halen. De wijze waarop u het moet klaarmaken staat op de verpakking.

Stuwing

Rond de derde of vierde dag komt de borstvoeding goed op gang. De melk wordt vetter en u heeft meer borstvoeding. Hierdoor krijgt u extra stuwing in uw borsten.Ook als u geen borstvoeding gaat geven kunt u last krijgen van stuwing. Het is daarom verstandig om na de bevalling gedurende enkele dagen een stevige bh te dragen ter ondersteuning van uw borsten.

Terug naar boven

Wilt u deze pagina delen via Social media? Klik dan hier.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Meer weten...