Klachtenbemiddelaar

U bevindt zich hier: Home | Patiënt | Compliment, klacht of suggestie? | Klacht indienen | Klachtenbemiddelaar

Klachtenbemiddelaar

De klachtenbemiddelaar geeft u ondersteuning, informatie en advies over de mogelijkheden waarop uw klacht behandeld kan worden.

Ondersteuning, informatie en advies

U kunt uw klacht ter kennisgeving melden bij de klachtenbemiddelaar. Zij zal uw klacht vervolgens onder de aandacht brengen van de betrokkene(n).

Als u een reactie van de betrokkene(n) op uw klacht wenst en/of streeft naar een oplossing dan kunt u de klachtenbemiddelaar vragen om bemiddeling. De bemiddelaar kan een gesprek tussen u en de betrokkene(n) regelen. De klachtenbemiddelaar is hier desgewenst bij aanwezig als onpartijdig gespreksleider.

Een andere mogelijkheid is dat de klachtenbemiddelaar de betrokkene(n) op de hoogte stelt van uw klacht en vraagt om een reactie. Zij zal u vervolgens van het resultaat op de hoogte brengen. U bepaalt zelf wat voor u de beste manier van bemiddeling is.

Hoe kunt u de klachtenbemiddelaar bereiken?

De klachtenbemiddelaar is bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag op tel: 020 - 634 6335 en via klachten@bovenij.nl. U kunt een afspraak maken voor een gesprek of u kunt uw klacht schriftelijk indienen of gebruik maken van het klachtenformulier op deze site. Het adres is:

BovenIJ ziekenhuis
t.a.v. mevrouw A.J.M. Hack, klachtenbemiddelaar
Postbus 37610
1030 BD Amsterdam.

Wij hopen dat uw klacht wordt opgelost na het bespreken ervan met de betrokkenen of na bemiddeling van de klachtenbemiddelaar. Als dit niet zo is of als u over uw klacht een uitspraak wenst, kunt u zich richten tot de onafhankelijke klachtencommissie.

Geheimhouding

De klachtenbemiddelaar en de leden van de klachtencommissie hebben geheimhoudingsplicht. Alleen na uw toestemming krijgen zij inzage in uw medische/verpleegkundige gegevens en nemen zij contact op met de betrokkene(n). De afspraken over de omgang met gegevens van patiënten vindt u in het Privacyreglement van het BovenIJ ziekenhuis.

Wat doen we met uw klacht?

Als u een klacht indient bij de klachtenbemiddelaar of de klachtencommissie, wordt deze geregistreerd. De gegevens worden anoniem in een rapportage verwerkt. Deze rapportage wordt voorgelegd aan de directie en het management van het BovenIJ ziekenhuis.

Wilt u deze pagina delen via Social media? Accepteer dan eerst de functionaliteit cookies.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Meer weten...