Missie en visie

U bevindt zich hier: Home | Wie zijn wij | Missie en visie

Missie en visie

Ons motto is: ‘Zorg goed voor elkaar’. We willen de zorg voor onze patiënten goed voor elkaar hebben en goed voor elkaar zorgen om samen in te kunnen spelen op de wensen en behoeften van onze patiënten.

Missie

Het BovenIJ ziekenhuis wil hét ziekenhuis zijn, dat veilige en kwalitatief goede medisch-specialistische zorg levert aan de inwoners van de regio Amsterdam-Noord en de omliggende regio's. Het ziekenhuis streeft er naar de bewoners van haar verzorgingsgebied goede basiszorg te bieden én diagnostiek met behulp van hedendaagse apparatuur. Het ziekenhuis kent de grenzen van haar (on)mogelijkheden. Daarom werkt het met anderen samen en kent het een helder doorverwijsbeleid. Het BovenIJ ziekenhuis streeft naar gestructureerde samenwerking met de aanbieders van eerste- en derde-lijnszorg. Het ziekenhuis vervult hierin een coördinerende rol.

Het BovenIJ ziekenhuis wil graag ‘het vriendelijke en kleinschalige karakter, de openheid, de korte communicatielijnen en de laagdrempelige toegang’ bewaren. Het ziekenhuis streeft er naar die prettige omgeving te blijven waar patiënten tevreden zijn over hun behandeling en waar medewerkers en medisch specialisten graag willen werken.

Zorgvisie

Uitgangspunt voor de verlening van zorg en behandeling is de individuele zorgbehoefte van de patiënt: “zorg op maat”. Patiënt en zorgverleners hebben hiervoor een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
De patiënt moet zelf keuzen kunnen maken uit de behandelmogelijkheden. Zorgverleners ondersteunen dit door middel van voorlichting, instructie en begeleiding. Zij bejegenen de patiënt met respect.

De zorgvisie van het BovenIJ ziekenhuis laat zich samenvatten in de volgende punten:

  • De individuele zorgbehoefte van de patiënt is voor alle medewerkers bepalend. 
  • De patiënt heeft een duidelijk aanspreekpunt voor zijn behandeling.
  • De patiënt maakt zelf keuzen uit de behandelmogelijkheden, bij deze keuzen wordt hij/zij ondersteund door de zorgverleners. 
  • Het ziekenhuis organiseert de zorg door middel van vooraf opgestelde zorgpaden rondom de patiënt, kenmerkend voor deze paden is dat ze doeltreffend, veilig en doelmatig zijn.

Om deze zorgvisie na te leven stelt het BovenIJ ziekenhuis zich toetsbaar op voor zowel haar cliënten als andere (externe) stakeholders. De verkregen feedback levert de input voor het BovenIJ ziekenhuis om continu te verbeteren. Bijstellingen worden gedocumenteerd in de door het ziekenhuis opgestelde protocollen. Het ziekenhuis voelt zich verantwoordelijk voor de continuïteit van de zorg zowel binnen als buiten het ziekenhuis.

Wilt u deze pagina delen via Social media? Accepteer dan eerst de functionaliteit cookies.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Meer weten...