Het Ziekenhuis Amsterdam Noord

U bevindt zich hier: Home | Wie zijn wij | BovenIJ-geschiedenis | Het Ziekenhuis Amsterdam Noord

Het Ziekenhuis Amsterdam Noord

Op de noordelijke IJ-oever lagen een paar kleine landelijke dorpen. Na de eerste wereldoorlog ontstond het idee van de tuindorpen: Tuindorp Oostzaan, Tuindorp Nieuwendam en Buiksloot. De bevolking van deze dorpen is voor een groot deel afkomstig van de Zuidhollandse eilanden en werkte in het groeiende bedrijfsleven op de noordelijke IJ-oevers, met name de scheepsbouw. Na de tweede wereldoorlog woonden er zo'n 50.000 mensen.

De gemeente Amsterdam gaf het gebied benoorden Het IJ de bestemming van baggerstortplaats. In 1876 kwam het Noordzeekanaal gereed en een deel van de overtollige bagger daaruit vormde dan ook de ondergrond waarop het ZAN is gebouwd.
De verbinding met de andere stadsdelen aan de zuidelijke IJ oever was gebrekkig. Eerst was er een kettingpont, daarna een kleine stoompont. Lange tijd waren en slechts twee pontverbindingen met de andere stadsdelen. Door het toegenomen autoverkeer werden de wachttijden voor de pont zo lang dat de gemeente zich gedwongen zag een derde pontverbinding tot stand te brengen, de Schellingwoude brug werd aangelegd (1957) en de IJ-tunnel (1968). Ook op het gebied van onderwijs, welzijn en cultuur had het stadsdeel Noord niet veel te bieden: de hoogste schoolopleiding was de ULO, een ziekenhuis was er niet. Er waren weinig gelegenheden voor uitgaan en vermaak, behalve het beroemde Tolhuis.

De medische voorzieningen in Noord

Voordat het ZAN zijn deuren opende was er een dependence van de GG & GD en hielden enkele medisch specialisten spreekuur in Noord. Er waren veel grote en kleinere bedrijven gevestigd in Noord. Het ontbreken van een ziekenhuis in een relatief geïsoleerd stadsdeel met 50.000 inwoners leverde veel moeilijkheden op. Daarom hebben de directies van deze bedrijven er mede sterk voor geijverd dat het stadsdeel een ziekenhuis zou krijgen. Zij brachten DFL 160.00,= bijeen om te komen tot de bouw van een polikliniek. Al spoedig bleek dat het plan moest worden uitgebreid met de bouw van een ziekenhuis. Op 21 juni 1955 wordt de Stichting Medische Voorzieningen Amsterdam-Noord (SMVAN) opgericht. Initiatiefnemers van de stichting zijn de Amsterdamse Specialisten Vereniging (ASV), de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunde (KNMG), het Amsterdams Centrum voor Rheumatiekbestrijding, de Amsterdamse Vereniging tot Bestrijding van Tuberculose, de Vereniging Bedrijven Amsterdam-Noord, de Stichting Cultureel Wijkcentrum Amsterdam-Noord, de Vereniging Nederlands Hervormde Diakonessen Wijkarbeid, de gezamenlijke Amsterdamse ziekenfondsen, de Algemene Amsterdamse Vereniging voor Genees- Heel- en Verloskundige Hulp.

Oprichten van een ziekenhuis

Het voornaamste doel van de stichting was het oprichten van een ziekenhuis.
In 1956 werd de heer K.L. Sijmons, architect, belast met de uitwerking van de plannen. En in 1957 werd een bouwcommissie geïnstalleerd. In de toekomstige gebouwen werd ruimte gereserveerd voor de kruisverenigingen, het consultatiebureau, de tuberculosebestrijding en het reumacentrum. Het gemeentebestuur stond garant voor de te sluiten leningen. De heer Feike de Boer, oud-burgemeester van Amsterdam en voorzitter van de Vereniging bedrijven in Amsterdam-Noord, werd gemachtigd het bouwproces uit te voeren. In 1961 werd de eerste paal geslagen en op 3 januari 1966 opende het ZAN, onder leiding van de heer A. Wittenburg geneesheer-directeur, haar deuren om de eerste patiënten te ontvangen. Op 2 juli 1966 werd het gebouw officieel geopend door H.K.H. prinses Margriet. Op 1 september 1966 werd in het ZAN de eerste baby geboren.

ZAN-gebouw

De opening van het ziekenhuis Amsterdam Noord

Bij opening in 1966 heeft het ZAN 204 bedden. Al in 1975 wordt in overleg met de verantwoordelijk wethouder met het gemeentebestuur overleg gevoerd over de toekomst van het ziekenhuis. De wethouder brengt het ZAN in contact met het LDI en het JZ. Er wordt voor gezamenlijke rekening een onderzoek uitgevoerd naar de Ziekenhuissituatie in Amsterdam-Noord. De conclusie is: dat er onvoldoende capaciteit is, dat er behoefte is aan een continue bezette afdeling traumatologie (eerste hulp), dat er uitbreiding komt van het aantal specialismen. De betrokkenen concluderen dat er een nieuw ziekenhuis nodig is van 500 bedden. Onder politieke druk zullen dat er uiteindelijk 313 worden. De drie betrokken stichtingen richten in 1979 de Stichting Gezondheidszorg Amsterdam op , met als doel te komen tot een nieuw, groter en modern ziekenhuis in Amsterdam-Noord. De huisartsen, die zich verenigd hebben in het Huisartsenoverleg Amsterdam-Noord (HON) worden betrokken bij het ontwerp van het nieuwe ziekenhuis. Op 22 mei 1984 tekenden de drie samenwerkende ziekenhuizen officieel een fusieovereenkomst. Het tekenen van deze overeenkomst betekende de voorgenomen sluiting van de drie bestaande ziekenhuizen en het opgaan in het nieuwe ziekenhuis.

Vooruitlopend op de bouw van het nieuwe ziekenhuis werd intussen op 2 september 1983 in het ZAN als tijdelijke voorziening de afdeling Spoedeisende hulp geopend. Tegelijkertijd was er gewerkt aan een chirurgische care-afdeling, die ook in gebruik kon worden genomen

Op 24 juni 1987 verlieten de laatste patiënten het ZAN om verder verzorgd te worden in het nieuwe BovenIJ ziekenhuis.

Tenslotte wordt de vereniging SMVAN omstreeks 1996 opgeheven en alle verplichtingen worden door de Stichting BovenIJ ziekenhuis overgenomen.

Bron:
Het ZAN: een korte geschiedenis van het eerste ziekenhuis van Amsterdam Noord. – Stichting Medische Voorzieningen Amsterdam Noord, 1991
Het archief van het Ziekenhuis Amsterdam Noord, dat is overgedragen aan het Stadsarchief van Amsterdam en aldaar te raadplegen.

Het ZAN in cijfers 1983
aantal bedden 182
eerste polikliniekbezoeken 13.880
verpleegdagen 60.853
opname's 4.982
gemidd. verpleegduur 12.21 dagen
SEH (nieuwe patiënten) 4.306
medisch specialisten 35

Wilt u deze pagina delen via Social media? Accepteer dan eerst de functionaliteit cookies.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Meer weten...