Patiëntinformatie over Zorgverlenersportaal

U bevindt zich hier: Home | Professional | Patiëntinformatie over Zorgverlenersportaal

Patiëntinformatie over Zorgverlenersportaal

De huisarts wordt tijdens en na de behandeling van een patiënt door de specialist op de hoogte gehouden van de bevindingen en de behandeling die daar mogelijk uit voortkomt. Deze medische informatieoverdracht vanuit het ziekenhuis naar de huisarts vindt plaats via een brief die verstuurd wordt via een gesloten elektronisch mailsysteem. In sommige gevallen ook met de verpleeghuisarts.

Daarnaast kunnen huisartsen ook vanuit de eigen praktijk direct inzage hebben in de medische gegevens van de eigen patiënten in het BovenIJ ziekenhuis. Dit systeem heet 'Zorgverlenersportaal'.

Wat is het voordeel?

De huisarts is altijd op de hoogte van de meest recente gegevens en niet meer afhankelijk van de brief van de specialist. De huisarts heeft op elk moment inzage in de gegevens en kan zo de voortgang van de behandeling nog beter volgen en bewaken. Ook kunnen onderzoeken en behandelingen beter op elkaar afgestemd worden.

Alleen met uw toestemming

Om toegang te krijgen tot de medische gegevens is uw toestemming vereist. Toestemming geven is niet verplicht. Dat bepaalt u helemaal zelf. Meer over het geven van toestemming leest u op de pagina 'Rechten en plichten'.

Over welke gegevens gaat het?

De gegevens die het BovenIJ ziekenhuis aan de huisarts beschikbaar stelt, kunnen zijn:

  • Uitslagen van bloed- of urine onderzoek
  • Verslagen van radiologische onderzoeken
  • Overzichten van afspraken in het ziekenhuis
  • Overzichten van opnames
  • Brieven van medisch specialisten en andere zorgverleners zoals fysiotherapeuten, maatschappelijk werk.
  • Diagnose Spoedeisende Hulp (eerste hulp).

Huisartsassistent(e)

Om de huisarts zo goed mogelijk te ondersteunen kunnen assistenten ook toegang hebben tot de gegevens. Hierbij gaat het dan om de volgende gegevens:

  • Uitslagen van bloed- en urine onderzoek uitgevoerd in het laboratorium van het BovenIJ ziekenhuis
  • Overzicht van afspraken in het ziekenhuis
  • Overzicht van opnames
  • Brieven van medisch specialisten en andere zorgverleners zoals fysiotherapeuten, maatschappelijk werk.

Deze toegang is beperkter dan de toegang van de huisarts.

Om toegang te krijgen tot de medische gegevens is uw toestemming vereist. Zonder uw toestemming hebben de huisarts en zijn/haar assistente geen toegang. Verleent u toestemming dan krijgen de huisarts en zijn/haar assistente de beschikking over een strikt persoonlijke inlogcode en een wachtwoord. Het ziekenhuis registreert hiermee wie wanneer welke gegevens raadpleegt. Oneigenlijk gebruik van patiëntgegevens kan hiermee achterhaald worden.

Uitzondering tijdens waarneming

's Avonds, ’s nachts of in het weekend kan de dienstdoende huisarts/waarnemer, via de computer op de huisartsen dienstenpost, toegang hebben tot uw medische gegevens die bekend zijn in het BovenIJ ziekenhuis. Op deze manier heeft de dienstdoende huisarts ook de beschikking over de meest recente gegevens.

Wilt u deze pagina delen via Social media? Accepteer dan eerst de functionaliteit cookies.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Meer weten...