Privacywetgeving - AVG

U bevindt zich hier: Home | Patiënt | Rechten en plichten | Privacywetgeving - AVG

Privacywetgeving - AVG

Als u in het ziekenhuis komt voor een behandeling geeft u informatie over uzelf aan de ziekenhuismedewerkers en aan de behandelend arts. Uw persoonlijke gegevens worden geregistreerd. Deze gegevens vallen onder de 'Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)'.

Registratie van gegevens en Privacywetgeving

Het vastleggen van uw gegevens in een medisch dossier is een voorwaarde om een behandelrelatie met het BovenIJ ziekenhuis aan te gaan. Het BovenIJ ziekenhuis zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens, in overeenstemming met de AVG, op zorgvuldige wijze worden verzameld en verwerkt. Ziekenhuismedewerkers mogen uw gegevens alleen inzien indien er sprake is van een (indirecte) behandelrelatie. Zij mogen uw gegevens niet zomaar doorgeven aan anderen. Zij hebben ten aanzien van deze informatie in principe geheimhoudingsplicht.

Privacyverklaring

Het BovenIJ ziekenhuis vervult voor medisch specialistische zorg een vertrouwensfunctie tegenover haar patiënten. Deze vertrouwensfunctie is gebaseerd op directe en vaak ook langlopende contacten, en verplicht het ziekenhuis tot een uiterst zorgvuldig gegevensbeheer.

De patiënt moet kunnen vertrouwen op een zorgvuldige en gereglementeerde wijze van omgang met medische persoonsgegevens. Deze regelingen zijn vastgelegd in de Privacyverklaring van het BovenIJ ziekenhuis.

Functionaris Gegevensbescherming

Heeft u vragen over de bescherming van uw gegevens dan kunt u contact opnemen met de Functionaris voor de Gegevensbescherming. De functionaris is bereikbaar via: 

  • E-mail: privacy@bovenij.nl
  • Post: BovenIJ ziekenhuis t.a.v. functionaris gegevensbescherming, Postbus 37610, 1030 BD Amsterdam

Respecteer ieders privacy

Misschien houdt u contact met uw familie en vrienden via Facebook, Twitter of een weblog. Respecteer de privacy van uw medepatiënten, onze medewerkers en bezoekers. Plaats geen foto's online zonder toestemming van alle betrokkenen. Het gebruik van internet mag geen overlast veroorzaken voor andere patiënten en bezoekers.

Medische gegevens delen, alleen met uw toestemming

Bij opname

Bij opname in het BovenIJ ziekenhuis wordt u gevraagd een contactperso(o)n(en) op te geven. De gegevens van deze contactperso(o)n(en) worden opgenomen in uw digitale dossier. De contactpersoon kan helpen om het contact tussen u, uw familie en de verpleegkundigen zo goed mogelijk te laten verlopen. (Medische) informatie wordt alleen gedeeld met u of de contactpersoon. Familie en kennissen kunnen via de contactpersoon informeren naar uw situatie.

In de folder ‘Contactpersoon tijdens uw opname, wat kan de contactpersoon voor u betekenen?’ leest u hier meer over.

Andere zorgverlener

Soms komt u bij een zorgverlener die u niet kent. Dan is het belangrijk dat deze nieuwe zorgverlener uw medische gegevens kan bekijken. Want met de juiste informatie over u kan hij u de juiste zorg geven: snel, goed en veilig. Ook ’s avonds en in het weekend.
Deze zorgverlener kan uw medische gegevens alleen inzien met uw toestemming. Daarom vragen wij u bij uw bezoek aan het ziekenhuis om uw toestemming voor het delen van uw medische gegevens met andere zorgverleners. 

Toestemming geven is niet verplicht. Dat bepaalt u helemaal zelf. Meer hierover leest u in de folder 'Toestemming gegevens delen' en bij de 'Veelgestelde vragen Privacy'.

Wetenschappelijk onderzoek en scholing

Het is van algemeen belang dat het ziekenhuis patiëntgegevens kan gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek en interne scholingsdoeleinden. Als het ziekenhuis uw gegevens hiervoor wil gebruiken, worden alle noodzakelijke maatregelen getroffen om uw privacy te waarborgen. Als u bezwaar maakt tegen dit gebruik van uw gegevens, dan kunt u of degene die u wettelijk vertegenwoordigt dat kenbaar maken bij uw behandelend arts.

Het BovenIJ ziekenhuis levert anoniem gemaakte gegevens aan bij:

Meer informatie over de AVG vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Coordinated Vulnerability Disclosure

BovenIJ ziekenhuis hecht veel belang aan de veiligheid van haar (medische) apparatuur, programmatuur en diensten. Ondanks de zorg voor de beveiliging hiervan kan het voorkomen dat er toch sprake is van een kwetsbaarheid. Als u zo’n kwetsbaarheid ontdekt, kunt u dit veilig aan ons melden. Deze aanpak is de zogenaamde Coordinated Vulnerability Disclosure. Op deze manier kan BovenIJ ziekenhuis beschermende maatregelen treffen. Meer hierover leest u via de linken onderaan deze pagina.

Wilt u deze pagina delen via Social media? Accepteer dan eerst de functionaliteit cookies.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Meer weten...