Voorbeeldbrief inzage

U bevindt zich hier: Home | Patiënt | Rechten en plichten | Inzagerecht medisch dossier | Voorbeeldbrief inzage

Voorbeeldbrief inzage

Voorbeeldbrief voor verzoek tot kopie van uw medisch dossier


Aan het BovenIJ ziekenhuis
Ter attentie van de behandelend arts
dhr. / mevrouw..................................
Postbus 37610
1030 BD Amsterdam

Datum van aanvraag: ......................................................


Betreft: medische gegevens van .................................................... (uw naam)
Geboren: ........... - ........... - ........................... (uw geboortedatum)
Wonend: ........................................................ (uw adres en telefoonnummer)
              ........................................................ 
              ........................................................

 
Geachte heer / mevrouw,

Naar aanleiding van de behandeling bij u vanwege
............... ............... ............... ............... ............... ............... ............... ............... ............... ............... ............... ............... ............... ............... ............... ............... ............... ............... ............... ............... ............... ............... ............... ...............   
(beschrijving van de aandoening)
verzoek ik u om mij een kopie te verlenen van mijn medisch dossier.

Het betreft de periode
van ........... - ........... - ...................... (begindatum)

tot   ........... - ........... - ...................... (einddatum van de behandeling).

Ik verzoek u mij binnen twee weken na dagtekening van deze brief te laten weten hoe en wanneer ik een kopie van bedoelde gegevens kan verkrijgen.

In afwachting van uw reactie teken ik,

Hoogachtend,

.....................................................................
(uw handtekening)

.....................................................................
(uw naam)

Bijlage: fraudebestendige [1] kopie van geldig legitimatiebewijs aanvrager (paspoort/identiteitskaart)

[1] U kunt een fraudebestendig kopie van uw ID maken met de app KopieID van de Rijksoverheid. Klik hier voor meer informatie. 

Wilt u deze pagina delen via Social media? Accepteer dan eerst de functionaliteit cookies.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Meer weten...