Inzagerecht medisch dossier

U bevindt zich hier: Home | Patiënt | Rechten en plichten | Inzagerecht medisch dossier

Inzagerecht medisch dossier

Wanneer u inzage in uw medisch dossier wilt, kunt u dit het best overleggen met uw behandelend arts. Omdat het dossier eigendom van het ziekenhuis is, kunt u het dossier niet mee naar huis nemen. Wel kunt u een kopie of digitaal uittreksel krijgen. Ook heeft u recht op wijzigen van gegevens in uw dossier.

U heeft het recht om alle (medische) gegevens in te zien die over u worden bijgehouden.
Er gelden twee beperkingen op dit recht op inzage:
1. De gegevens van iemand anders mag u niet inzien. 
2. De persoonlijke werkaantekeningen van de hulpverlener zijn ook niet ter inzage beschikbaar.

Kopie van uw medisch dossier aanvragen

Wanneer u een kopie van (een deel) van uw medisch dossier wilt, kunt u dit schriftelijk aanvragen. Uw brief kunt u richten aan uw behandelend arts. In de brief vermeldt u:

 • Uw wens tot inzage/kopie.
 • Uw naam, adres en geboortedatum.
 • Welke hulpverlener de behandeling heeft gegeven.
 • De periode van de behandeling en het specialisme waarover u inzage wilt hebben.

Bij de brief voegt u een fraudebestendige kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort/identiteitskaart).

Voorbeeldbrief van schriftelijk verzoek

In de voorbeeldbrief kunt u zien hoe u een schriftelijk verzoek kunt indienen. U kunt de brief natuurlijk naar eigen inzicht aanpassen of uw eigen brief opstellen. Onderaan de pagina bij 'Zie ook' kunt u de brief downloaden.

Kosten kopie aanvragen medisch dossier

Een kopie aanvragen van uw medisch dossier is gratis.

Digitaal uittreksel van uw medisch dossier

Ook heeft u de mogelijkheid om een digitaal uittreksel van uw medisch dossier op te vragen. Dit doet u door een e-mail te sturen naar dossieraanvraag@bovenij.nl . In de mail vermeldt u: 

 • uw wens tot ontvangen digitaal uittreksel medisch dossier
 • uw naam, adres, geboortedatum
 • uw e-mail adres én mobiele telefoonnummer (u ontvangt een SMS op dit telefoonnummer om de bijlage te kunnen openen)
 • een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort/ ID-kaart). Let op: bij ID-kaart van de voor- en achterkant.

U ontvangt de download in pdf binnen 3 werkdagen. De download wordt via een veilige mail verzonden. Tip: bekijk de handleiding om na te gaan hoe u het bericht kunt lezen. Na ontvangst bent u zelf verantwoordelijk voor de gegevens uit uw dossier die u hebt opgevraagd.

Medische machtiging

Soms is het nodig om iemand anders te machtigen voor inzage in uw medisch dossier. Voor toestemming tot inzage kunt u van een formulier gebruik maken:

U kunt de aanvraag naar de behandelend arts sturen of afgeven bij de polikliniek waar de arts werkzaam is. Op de machtigingsformulieren vindt u meer informatie.

Verzoek tot wijzigen medisch dossier

Voor verzoeken tot wijzigen van uw medisch dossier kunt u gebruik maken van bijgevoegd formulier Aanvraagformulier verzoek tot wijzigen medisch dossier (pdf).

Opvragen wie uw gegevens heeft ingezien (logging)

Voor het opvragen welke zorgverleners uw dossier tijdens een bepaalde periode hebben ingezien, kunt u gebruik maken van het Aanvraagformulier verzoek tot inzage logging gegevens medisch dossier (pdf).

Bewaartermijn medisch dossier

In het BovenIJ ziekenhuis wordt het wettelijk kader van de WGBO als bewaartermijn gehanteerd. Dit betekent dat de zorgverlener verplicht is om een patiëntendossier voor een periode van tenminste 20 jaar te bewaren. De termijn van 20 jaar gaat in vanaf het tijdstip van de laatste wijziging. Uitzondering op deze bewaartermijn kan zijn wanneer dit nodig is voor het leveren van goede zorg, bijvoorbeeld bij chronische aandoeningen.

Minderjarigen

De bewaartermijn van patiëntendossiers van minderjarigen start bij het bereiken van de meerderjarigheidsgrens (18 jaar). Dit betekent dat 20 jaar later (op 38 jarige leeftijd) een dossier vernietigd mag worden, mits er in die 20 jaar geen gegevens zijn vervaardigd.
Indien de minderjarige voor het bereiken van de meerderjarigheidsgrens komt te overlijden geldt een bewaartermijn vanaf de datum van overlijden.

Inzage medisch dossier na overlijden

Nabestaanden hebben geen inzagerecht in het dossier van een overleden patiënt. Een uitzondering hierop kan gemaakt worden:  

 • Als de patiënt hier eerder toestemming voor heeft verleend.
 • Als er sprake is van een incident.
 • Als er sprake is van een zwaarwegend belang (b.v. een erfrechtelijke kwestie).

Dit moet aangetoond kunnen worden. Een verzoek tot inzage na overlijden kan gestuurd worden aan: BovenIJ ziekenhuis, secretariaat Raad van Bestuur, Statenjachtstraat 1, 1034 CS  Amsterdam. Indien u geen inzage kunt krijgen in het medisch dossier van uw overleden dierbare, dan kunt u wel altijd een nazorggesprek aanvragen met de behandelaar.

Het inzagerecht na overlijden is wettelijk vastgelegd. In de folder 'Handreiking inzagerecht medisch dossier voor nabestaanden' van de Patiëntenfederatie, wordt uitgelegd wanneer een nabestaande wel of geen recht heeft op inzage in het medisch dossier van een overleden patiënt.

Wilt u deze pagina delen via Social media? Accepteer dan eerst de functionaliteit cookies.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Meer weten...