Patiëntenverenigingen

U bevindt zich hier: Home | Patiënt | Patiënteninformatie overzicht | Patiëntenverenigingen

Patiëntenverenigingen

Patiëntenverenigingen zijn organisaties die opkomen voor de belangen van patiënten, hun ouders en andere familieleden. Er zijn verenigingen voor mensen met een bepaalde ziekte of handicap en er zijn algemene patiëntenverenigingen. Sommige zijn landelijke georganiseerd met al dan niet een lokale afdeling. Andere verenigingen hebben alleen een regio of provincie als werkgebied.

Taken patiëntenverenigingen

Bij de meeste verenigingen kunt u terecht voor:

  • Voorlichting en informatie: verenigingen geven informatie aan patiënten, hun familie en het algemene publiek over ziektes, handicaps en behandelingsmogelijkheden.
  • Ook verstrekken ze informatie over speciale regelingen die er voor patiënten zijn.
  • Lotgenotencontact: met gespreksgroepen en telefonische opvang bieden patiëntenverenigingen steun en een luisterend oor.
  • Belangenbehartiging: patiëntenverenigingen zorgen ervoor dat overheden en instellingen weten wat de belangen en opvattingen van patiënten zijn. Ze proberen op de besluitvorming zoveel mogelijk invloed uit te oefenen.

Hieronder vindt u de belangrijkste samenwerkingsverbanden en koepels van patiëntenorganisaties.

Cliëntenbelang Amsterdam

Cliëntenbelang Amsterdam is een onafhankelijke belangenorganisatie voor álle (chronisch) zieken, mensen met een handicap, lichamelijke of verstandelijke beperking of psychische aandoening, ouderen en mantelzorgers. Cliëntenbelang Amsterdam is ontstaan uit een fusie van vier belangenorganisaties: het Amsterdamse Patiënten/Consumenten Platform (APCP), de Stichting Gehandicapten Overleg Amsterdam (SGOA), COSBO (ouderenbelangen) en het Verstandelijk Gehandicapten Belangen Collectief (VBGC).
Cliëntenbelang Amsterdam zet zich in voor gemeenschappelijke en individuele kwesties. De reikwijdte varieert van zorg, werk en inkomen tot zaken als huisvesting, vervoer of toepassing van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Ruim tachtig lidorganisaties en het Platform Mantelzorg spelen bij al dit werk een onmisbare rol.

Patiëntenfederatie Nederland

De Patiëntenfederatie Nederland is een landelijk samenwerkingsverband van patiënten- en consumentenorganisaties. De Patiëntenfederatie Nederland wil de positie van patiënten en consumenten in de gezondheidszorg versterken. Door hun krachten te bundelen kunnen de organisaties hun invloed op de gezondheidszorg vergroten. Ze nemen bijvoorbeeld standpunten in over allerlei onderwerpen die met de gezondheidszorg te maken hebben en brengen deze onder de aandacht bij politici, verzekeraars en beroepsorganisaties. Ook geeft de Patiëntenfederatie Nederland commentaar op de wet- en regelgeving en vertegenwoordigt zij patiënten in verschillende adviesorganen. De Patiëntenfederatie Nederland draagt er zo toe bij dat de zorg steeds meer tegemoet komt aan de behoeften en wensen van patiënten.

Zorgbelang Nederland

Zorgbelang Nederland is de brancheorganisatie van de 21 regionale Zorgbelangorganisaties die elk actief zijn in hun eigen regio. Zij werken aan optimale zorg- en welzijnsvoorzieningen. Ze laten de stem van burgers in de regio horen. Zorgbelang Nederland ondersteunt haar leden hierin door belangenbehartiging richting bijvoorbeeld het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), koepels van zorgaanbieders, verzekeraars en patiënten- en consumentenorganisaties op landelijk niveau.

De Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland

De CG-Raad wil dat iedereen volwaardig kan meedoen aan het maatschappelijk leven. De CG-Raad maakt zich daarom sterk voor een samenleving waarin ook mensen met een handicap of chronische ziekte  kansen krijgen. Kansen die talenten en mogelijkheden volledig tot hun recht laten komen.

De CG-Raad zet zich in op alle terreinen van het maatschappelijk leven, zoals werk, inkomen, onderwijs, zorg, wonen en gelijke rechten. Met deze ‘levensbrede’ aanpak richt de CG-raad zich op kwesties die een specifieke handicap of chronische ziekte overstijgen: de collectieve belangen van de leden. De CG-raad vertegenwoordigt ruim 160 organisaties.

Naast het werk voor de collectieve belangen ondersteunt de CG-raad de afzonderlijke leden: de lokale en landelijke patiënten- en belangenorganisaties. Ze geeft informatie, via publicaties, websites en studiebijeenkomsten, en biedt juridische hulp.

Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties

De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) is een samenwerkingsverband van 24 kankerpatiëntenorganisaties. Ieder afzonderlijk staan zij voor specifieke groepen mensen geraakt door kanker. Samen zetten zij zich in voor steeds betere zorg en kwaliteit van leven voor mensen geraakt door kanker. De kankerpatiëntenorganisaties organiseren lotgenotencontact, verstrekken informatie, geven voorlichting en behartigen belangen.

Nuttige links

Meer informatie over patiëntenverenigingen vindt u op de internetsite van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie, Cliëntenbelang Amsterdam, Zorgbelang Nederland en De Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland, en ook op de Startpagina van patiëntenverenigingen:


Terug naar boven

Wilt u deze pagina delen via Social media? Accepteer dan eerst de functionaliteit cookies.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Meer weten...