Factuur

U bevindt zich hier: Home | Patiënt | Kosten en verzekering | Factuur

Factuur

Voor een behandeling in het ziekenhuis stuurt het ziekenhuis een factuur. Wie krijgt de factuur?

Wie krijgt de factuur?

Als u verzekerd bent voor de behandeling die u heeft ondergaan, stuurt het ziekenhuis de factuur rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Als de kosten binnen de verzekering vallen, dan betaalt de zorgverzekeraar de factuur aan het ziekenhuis. Vallen de kosten buiten uw verzekering, of heeft u geen verwijsbrief, dan stuurt het ziekenhuis de factuur door naar u. U betaalt dan zelf de factuur.
 
Het kan zijn dat u van de zorgverzekeraar een factuur ontvangt, ondanks dat uw behandeling valt onder de basis- of aanvullende verzekering. Dit komt omdat u elk kalenderjaar een verplicht eigen risico heeft. Dit bedrag staat dan op de factuur van de zorgverzekeraar en betaalt u dan aan uw zorgverzekeraar.

Algemene betalingsvoorwaarden

Als patiënt bent u altijd zelf verantwoordelijk voor betaling van de factuur. Ook als de kosten wegens verzekering voor rekening zijn van uw zorgverzekeraar. Het BovenIJ ziekenhuis gaat de behandelingsovereenkomst aan met de patiënt en niet met de verzekeraar! De factuur dient binnen 14 dagen te worden voldaan. Voor de betaling bent u gebonden aan de algemene betalingsvoorwaarden van het BovenIJ ziekenhuis.

Bij wie kan ik terecht met vragen over de rekening?

Patiënten met vragen over de factuur kunnen contact opnemen met de financiële administratie of de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar is ook verantwoordelijk voor een overzicht van vergoedingen en de verrekening van het eigen risico, en beantwoordt hier vragen over.

Nieuwe manier van factureren in de GGZ

Wordt u in 2022 behandeld op de poli Psychiatrie van het BovenIJ ziekenhuis? Dan krijgt u te maken met een nieuwe bekostiging van uw zorg conform het 'Zorgprestatie model'. Deze nieuwe manier van factureren in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) wordt vanaf 1 januari 2022 landelijk ingevoerd. Bij deze nieuwe systematiek wordt het tarief bepaald door de duur van het consult, de zogenaamde direct geschreven tijd. Als de daadwerkelijke duur van het gesprek afwijkt, wordt dat gecorrigeerd met een kleine marge naar boven of beneden. U kunt hierover meer lezen in de folder ‘De Nieuwe bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg’.

Waarom krijg ik nu pas de factuur?

Iedere DBC heeft een vastgestelde einddatum, dit zijn wettelijk vastgestelde periodes. Pas na de einddatum kan er door het ziekenuis gefactureerd worden. Gemiddeld is dit na ongeveer drie maanden maar het kan ook uitlopen tot een jaar.

Waarom krijg ik de factuur thuis?

  • U moet een eigen bijdrage betalen voor de behandeling.
  • U bent poliklinisch bevallen.
  • Uw zorgverzekeraar heeft voor uw behandeling geen contract afgesloten met het BovenIJ ziekenhuis.
  • Uw verzekeringsgegevens zijn onjuist of niet bekend bij ons.
  • Uw verwijsbrief ontbreekt.

In alle andere gevallen gaat uw factuur rechtstreeks naar uw verzekeraar. Mogelijk brengt de verzekeraar uw eigen risico bij u in rekening.

Het eerste gesprek met de specialist heeft niet geleid tot een behandeling. Krijg ik nu toch een factuur?

Ja, een eerste gesprek met de specialist wordt als eenmalig consult in rekening gebracht. Dus ook als geen verdere behandeling volgt.

Hoe kan ik mijn factuur controleren?

U kunt in drie stappen uw factuur controleren:

  1. Bekijk de declaratiecode of zorgproductcode op uw rekening of vergoedingenoverzicht
  2. Zoek de prijs die hoort bij de codes
  3. Vraag uw zorgverzekeraar naar de prijs die is afgesproken met uw zorgaanbieder

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over de factuur dan kunt u contact opnemen met de financiële administratie van maandag t/m vrijdag van 8.00 - 16.30 uur op telefoonnummer 020 - 634 6352 of 020 - 634 6353.

Privacyverklaring

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verplicht ziekenhuizen vanaf 1 juni 2014 om uitgevoerde zorgactiviteiten op de factuur te vermelden. De uitgevoerde zorgactiviteiten kunnen verpleegdagen en bezoeken aan de arts zijn, maar ook operaties en diagnostiek komen terug op de factuur die aan de zorgverzekeraar wordt verstuurd. De Nederlandse vereniging van ziekenhuizen (NVZ) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben de gezamenlijke website www.dezorgnota.nl gelanceerd om uitleg te geven over de inhoud van de zorgfactuur en veelgestelde vragen over de zorgkosten te beantwoorden.

Uitgebreide zorgfactuur

Patiënten ontvangen een uitgebreide zorgfactuur van de behandeling. Op deze zorgfactuur komt het specialisme van de behandelaar, de diagnose, de naam van de zorgaanbieder, de kosten en de handelingen die zijn uitgevoerd te staan.

Extra informatie

Het kan zijn dat u vanuit het oogpunt van bescherming van uw persoonlijke levenssfeer, er bezwaar tegen heeft dat zorgactiviteiten op de factuur worden vermeld. De NZa heeft hiervoor een privacyverklaring opgesteld. Landelijk speelt echter het probleem dat de software van ziekenhuizen op dit moment nog niet gereed is om de privacyverklaring te kunnen verwerken. Dat betekent dat wij tot nader bericht alle uitgevoerde zorgactiviteiten op patiëntniveau op de factuur vermelden. 

Wilt u deze pagina delen via Social media? Accepteer dan eerst de functionaliteit cookies.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Meer weten...