Schadeclaim

U bevindt zich hier: Home | Patiënt | Compliment, klacht of suggestie? | Schadeclaim

Schadeclaim

De medewerkers in ons ziekenhuis proberen zorgvuldig te werken. Desondanks is het niet altijd te voorkomen dat u tijdens uw verblijf in ons ziekenhuis op de een of andere manier schade ondervindt. Schade kan materieel zijn, dat wil zeggen dat er eigendommen van u beschadigd worden of zelfs kwijt raken. Dit noemen we 'zaakschade'. Er kan ook schade ontstaan die uw persoon betreft. Dit noemen we letselschade.

Zaakschade

Schade door schuld ziekenhuis

Als er schade wordt toegebracht aan u of uw eigendommen, dan kunt u bij de leiding van de afdeling daarvan melding doen. Wanneer u denkt voor een schadevergoeding in aanmerking te komen, vult u een schadeformulier in. U vindt dit schadeformulier onderaan deze pagina (pdf). 

Het ingevulde formulier stuurt u naar:

BovenIJ ziekenhuis 
secretariaat Raad van Bestuur
Postbus 37610
1030 BD  Amsterdam.

Uw melding wordt beoordeeld door de verzekering van het ziekenhuis om te bekijken of u voor vergoeding in aanmerking komt. Deze wettelijke aansprakelijkheid kan van de zijde van het ziekenhuis alleen voor de duur van uw verblijf gelden en alleen als er sprake is van verwijtbaar of nalatig handelen.

Vermissing, diefstal en beschadiging van uw eigendommen

Bij verlies of diefstal van uw eigendom informeert u bij de leiding van de afdeling of bij de hoofdreceptie of het is gevonden. Voor verlies of diefstal van uw eigendommen is het ziekenhuis niet aansprakelijk. Daarom raden wij u dringend aan waardevolle bezittingen thuis te laten.

Melden van incidenten

Mocht u onverhoopt te maken krijgen met beschadiging, vermissing of diefstal, dan kunt u via de verpleging contact opnemen met de afdeling Beveiliging. Voor u, maar ook voor ons ziekenhuis is melding van incidenten erg belangrijk.

Letselschade

Aan een medisch onderzoek of medische behandeling is altijd een risico verbonden. Er kan een complicatie optreden. Zo kan er bijvoorbeeld na een operatieve ingreep een infectie of nabloeding optreden. Dit is niet altijd te voorkomen. Over complicaties waarvan bekend is dat ze vaker voorkomen bij uw onderzoek/behandeling, krijgt u van tevoren informatie. De specialist zal u meestal niet informeren over complicaties die maar heel zeldzaam optreden. 

Dat er een complicatie optreedt, betekent niet automatisch dat de specialist (of andere zorgverlener) iets fout heeft gedaan.  Als de specialist (of andere zorgverlener) iets fout heeft gedaan, noemt men dit een ‘verwijtbare’ fout. Alleen als er door zo’n fout ook schade is ontstaan, heeft u recht op schadevergoeding.

Wanneer u van mening bent dat u letsel heeft opgelopen - en schade heeft ondervonden - als gevolg van een verwijtbare onzorgvuldige medische (be)handeling, dan kan dit voor u een reden zijn om het BovenIJ ziekenhuis aansprakelijk te stellen. In dat geval wordt u verzocht uw schadeclaim schriftelijk in te dienen bij de Raad van Bestuur.

Claimbehandeling door MediRisk

Of een schadeclaim al dan niet gehonoreerd wordt, is ter zorgvuldige afweging aan MediRisk, de aansprakelijkheidsverzekeraar van het BovenIJ ziekenhuis. Op de website van MediRisk (zie link hieronder) is stapsgewijs uitgelegd op welke manier u een schadeclaim indient en wat er met uw claim wordt gedaan. Daar vindt u ook de voorlichtingsfilm 'Het claimproces: stap voor stap in beeld'.

Wilt u deze pagina delen via Social media? Accepteer dan eerst de functionaliteit cookies.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Meer weten...