Klachtencommissie

U bevindt zich hier: Home | Patiënt | Compliment, klacht of suggestie? | Klacht indienen | Klachtencommissie

Klachtencommissie

Als u niet tevreden bent over de manier waarop wij uw klacht hebben opgelost ontstaat er een geschil. Dit geschil kunt u voorleggen aan de klachtencommissie.

Klachtencommissie

Deze commissie is door de Raad van Bestuur ingesteld om uw klacht te behandelen. De commissie doet een uitspraak over de gegrondheid van uw klacht. Ook heeft de commissie de mogelijkheid om de Raad van Bestuur te adviseren over eventueel te nemen maatregelen. Beoordeling en afhandeling van de klacht gebeurt binnen drie maanden. De uitspraak van de commissie is niet bindend.

De commissie werkt volgens een klachtenreglement.
Met ingang van 1 januari 2017 is een nieuwe wet van kracht: de Wkkgz (de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). Dan zal ook een nieuw reglement in werking treden. Voor klachten die zijn ingediend voor 31 december 2016 blijft het huidige reglement (zie onderaan de pagina) van kracht.

Hoe kunt u de klachtencommissie bereiken?

De klachtencommissie bestaat uit zeven leden. Om een zo onpartijdig mogelijke behandeling te waarborgen zijn de voorzitter en nog een lid, niet verbonden aan het ziekenhuis. De klachtencommissie behandelt alleen klachten die schriftelijk zijn ingediend.

U kunt uw brief richten aan:

BovenIJ ziekenhuis
t.a.v. de Klachtencommissie
Postbus 37610
1030 BD Amsterdam

Geheimhouding

De leden van de klachtencommissie en de klachtenbemiddelaar hebben geheimhoudingsplicht. Alleen na uw toestemming krijgen zij inzage in uw medische/verpleegkundige gegevens en nemen zij contact op met de betrokkene(n). De afspraken over de omgang met gegevens van patiënten vindt u in het Privacyreglement van het BovenIJ ziekenhuis.

Wat doen we met uw klacht?

Als u een klacht indient bij de klachtenbemiddelaar of de klachtencommissie, wordt deze geregistreerd. De gegevens worden anoniem in een rapportage verwerkt. Deze rapportage wordt voorgelegd aan de directie en het management van het BovenIJ ziekenhuis.

Wilt u deze pagina delen via Social media? Klik dan hier.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Meer weten...