Cliëntenraad

U bevindt zich hier: Home | Patiënt | Cliëntenraad

Cliëntenraad

Cliënten en patiënten – om hen draait het uiteindelijk in ons BovenIJ ziekenhuis. Hun belang moet goed in beeld zijn en blijven: bij dokters, verpleegkundigen, overig personeel en bij het management. In het BovenIJ ziekenhuis behartigt de Cliëntenraad de gemeenschappelijke belangen van patiënten/cliënten, hun familieleden en van bezoekers van het ziekenhuis. Vanuit de positie van patiënten/cliënten volgt de Cliëntenraad kritisch hoe het ziekenhuis functioneert.

De Cliëntenraad adviseert de Raad van Bestuur op gebieden die voor patiënten/cliënten van belang zijn: de communicatie met patiënten, veiligheidskwesties, privacy bewaking, de kwaliteit van de patiëntenzorg op poliklinieken en op de verpleegafdelingen, gezondheidspreventie, hygiëne, incidentenmeldingen en andere onderwerpen die voor cliënten en patiënten van belang zijn. Onderwerpen kunnen variëren van het gebruik van digitale patiëntengegevens tot medicatieveiligheid en van patiëntenvoorlichting tot gastvrijheid en communicatie.
Uitgangspunt is dat de Cliëntenraad de positie van de patiënt/cliënt versterkt. Deze invloed van cliënten en patiënten is wettelijk geregeld in de WMCZ: de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. De leden van de Cliëntenraad zijn vrijwilligers en niet in dienst van het ziekenhuis.

De Cliëntenraad behandelt geen individuele klachten. Hiervoor kent het BovenIJ ziekenhuis de regeling klacht indienen. Wel krijgt de Cliëntenraad via de Raad van Bestuur inzicht in de aard van de klachten.

Jaarverslag 2016

In 2016 heeft de Cliëntenraad proactief - gevraagd en ongevraagd - de Raad van Bestuur geadviseerd op terreinen die voor patiënten van belang zijn. Lees hiervoor het jaarverslag 2016.

Het BovenIJ ziekenhuis heeft in 2016 de kwaliteit en service van de patiëntenzorg op meerdere terreinen verder verbeterd. Ook in 2017 zal de Cliëntenraad zich hiervoor blijven inzetten. Naast het uitbrengen van adviezen heeft de Cliëntenraad gekozen voor een aantal eigen speerpunten. Dit zijn de thema's privacy en digitalisering van patiëntgegevens, contacten met de achterban, kwaliteit van de zorg, communicatie met patiënten en de intensieve samenwerking tussen ziekenhuis en instellingen in Noord die zich richten op ouderenzorg. Veel aandacht wordt gegeven aan het streven om een ‘ouderenvriendelijk’ ziekenhuis te zijn en te blijven.

Documenten Cliëntenraad

Samenstelling Cliëntenraad

  • Ineke van Gestel (voorzitter)
  • Martin van der Wal (vice-voorzitter) 
  • Jan Boudewijn
  • Margriet Henneman
  • Aria Ohm
  • Wim Raap 
  • Tom Tossijn
  • ambtelijk secretaris: Margot van Neijenhoff.

Contact

De Cliëntenraad is per email bereikbaar (clientenraad@bovenij.nl) of telefonisch bij de ambtelijk secretaris Margot van Neijenhoff, via het algemeen telefoonnummer van het ziekenhuis 020-6346346.

Volg ons!

U kunt ons ook volgen op Twitter: @BovenIJClienten.

Wilt u deze pagina delen via Social media? Klik dan hier.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Meer weten...