Ziekenhuischeck - vragen en antwoorden

U bevindt zich hier: Home | Veelgestelde vragen | Ziekenhuischeck - vragen en antwoorden

Ziekenhuischeck - vragen en antwoorden


 • Wat is Ziekenhuischeck?

  De website Ziekenhuischeck geeft patiënten op een heldere en eenduidige manier inzicht in de ziekenhuisbrede kwaliteit van zorg. Aan de hand van acht onderwerpen kan de patiënt op de website van het ziekenhuis zien hoe het met de kwaliteit van zorg gesteld is. De informatie brengen we overzichtelijk samen op één plek en we voorzien deze van uitleg over wat zo’n cijfer zegt over de kwaliteit. Ziekenhuizen krijgen in het venster ook de mogelijkheid om een toelichting te geven, bijvoorbeeld over de oorzaak van een hoge of lage score en eventuele verbeteracties. De ziekenhuizen zetten de scores, waar mogelijk, af tegen een voorgaand jaar, een landelijk gemiddelde en/of een standaard.

 • Wat betekent de informatie op Ziekenhuischeck voor individuele patiënten?

  De informatie op Ziekenhuischeck zegt niet direct iets over de kwaliteit van een individuele behandeling. Hierover kan een patiënt met de eigen arts of verpleegkundige spreken of met een andere betrokkene uit het ziekenhuis. In de toekomst willen ziekenhuizen ook de kwaliteit per specialisme of aandoening laten zien. Gericht op de patiënt en begrijpelijk en toegankelijk gepresenteerd.

 • Waarom is Ziekenhuischeck (voorheen Kwaliteitsvenster) ontwikkeld?

  Er is een toenemende behoefte, vanuit de maatschappij en politiek, om de kwaliteit van zorg inzichtelijk te maken. Met Ziekenhuischeck nemen ziekenhuizen zelf de regie over het zichtbaar maken van zinvolle kwaliteitsinformatie. Dit is een van de strategische thema’s van de algemene ziekenhuizen in Nederland voor de komende jaren.

  De informatie op Ziekenhuischeck kunnen patiënten gebruiken als keuze informatie. Tegelijkertijd is het ook nuttige verbeterinformatie voor ziekenhuizen zelf. Zij zien hoe andere ziekenhuizen presteren op de onderwerpen en kunnen dat vergelijken met hun eigen resultaten. Daardoor kan de zorg nog beter en veiliger worden en kunnen de kosten omlaag gaan.

  Tot slot: Nederland staat internationaal in de top als het gaat om kwaliteit en veiligheid. We moeten met elkaar kritisch blijven, maar we kunnen ook trots zijn op wat we met elkaar bereikt hebben in Nederlandse ziekenhuizen. En natuurlijk gaan we door met het inzichtelijk maken van onze prestaties. Lees onze rapporten, zoals het pas verschenen rapport “Kwaliteit op de kaart”. Ook verblijven mensen steeds korter in ziekenhuizen, onze kankerbehandelingen behoren tot de top in Europa en in vijf jaar tijd heeft ons veiligheidsprogramma 50% minder vermijdbare schade en sterfte opgeleverd. Dit is een groot compliment voor alle ziekenhuizen.

 • Is dit niet weer een extra registratie voor ziekenhuizen?

  Nee, integendeel. De informatie op Ziekenhuischeck wordt al door ziekenhuizen geregistreerd.

  We realiseren ons dat de registratielast in de zorg steeds meer toeneemt. Dit leidt tot verspilling van tijd die ook aan de patiënt kan worden besteed. Ziekenhuischeck ondersteunt de ziekenhuizen om zinvolle kwaliteitsinformatie (uit registraties) zichtbaar te maken voor patiënten op een laagdrempelige en toegankelijke manier.

 • Waarin verschilt het Ziekenhuischeck van andere online patiëntinformatie?

  Doordat alle ziekenhuizen in Nederland dezelfde gegevens tonen op Ziekenhuischeck krijg je op een overzichtelijke manier informatie over de kwaliteit van zorg en kunt u deze gegevens vergelijken. Om te kunnen zien of een uitkomst ‘normaal’ is, worden de cijfers ook afgezet tegen een landelijk gemiddelde of norm. Bij alle gegevens kunt u lezen wat dit zegt over de kwaliteit van zorg. Bovendien kan het ziekenhuis zelf een toelichting geven op het cijfer. Een hogere of juiste lagere score kan namelijk verschillende oorzaken hebben en hoeft niet te betekenen dat de zorg beter of slechter is.

  Ziekenhuischeck is hiermee een aanvulling op andere online patiëntinformatie.

 • Hoe blijft Ziekenhuischeck actueel?

  De informatie op Ziekenhuischeck blijft doorlopend in ontwikkeling. Zodra nieuwe onderwerpen beschikbaar komen die nog meer zeggen over de kwaliteit van zorg, worden minder relevante onderwerpen vervangen (door de NVZ). In de toekomst zal de nadruk komen te liggen op meer onderwerpen die iets zeggen over het effect van de behandeling (uitkomstindicatoren). In die fase kan de NVZ onderzoeken of Ziekenhuischeck eventueel in de plaats kan komen van sommige uitvragen. Dit kan zorgen voor minder registratielast bij ziekenhuizen. 

  Ziekenhuizen kunnen zelf hun eigen informatie op Ziekenhuischeck doorlopend actualiseren.

 • Hoe lang gaat het nog duren voordat we meer uitkomsten te zien krijgen per ziekenhuis?

  Dat ligt minder simpel dan we allemaal denken en ik wil ook geen verkeerde verwachtingen wekken. Het maken van betrouwbare indicatoren vergt veel onderzoek en ontwikkeling. Zeker als de scores gebruikt worden om ziekenhuizen met elkaar te vergelijken. Bij de berekening van scores moet rekening worden gehouden met patiëntprofielen. Bijvoorbeeld: bij de berekening van het sterftecijfer wordt rekening gehouden met de ernst van de ziekte van de patiënt, de leeftijd, andere ziektes waar de patiënt aan lijdt (co- morbiditeit) etc. Soms zijn uitkomsten ook niet geheel toe te schrijven aan de prestaties van zorgverleners en ziekenhuizen. Zo blijkt bijvoorbeeld de ziekenhuissterfte ook samen te hangen met de regio waar gemeten wordt. Desondanks streven wij er wel naar om meer uitkomsten van zorg te tonen, want dat is waar het uiteindelijk om gaat: het beste resultaat voor de patiënt.

  Overigens zijn er al vele initiatieven rond het zichtbaar maken van uitkomsten. Neem de DICA, die steeds meer en beter via kwaliteitsregistraties de uitkomsten van zorg oftewel de effecten van de behandeling in kaart brengt. Deze informatie is heel erg nuttig voor ziekenhuizen, om hun behandelingen te verbeteren. En het zal waarschijnlijk niet lang meer duren tot deze informatie openbaar wordt gemaakt.

 • Moeten de prestaties van artsen ook niet openbaar worden gemaakt?

  Dat is een logische vraag. Artsen leggen in de medische toelatingsovereenkomst verantwoording af aan de raad van bestuur. Stel nu dat een arts 10 patiënten opneemt die in een ander ziekenhuis niet meer kunnen worden behandeld. Dat noemen we ‘uitbehandeld’. En stel nu dat hij van de 10 patiënten er 2 weet te genezen. Is dat dan een slechte prestatie? Gezien de omstandigheden is dit denk ik een hele goede prestatie. De omstandigheden, daar moet je ook naar kijken. Dus de prestatie van een medisch professional moet je altijd ‘wegen’. De vraag is hoe je dit gezien alle haken en ogen betrouwbaar openbaar kunt maken. Voor het ene specialisme zal dat eenvoudiger zijn dan voor het andere specialisme.


 • Wie beheert en controleert Ziekenhuischeck?

  Ziekenhuizen zijn zelf verantwoordelijk voor het controleren van de juiste en correcte kwaliteitsgegevens. De gegevens worden niet gecontroleerd, maar de meeste gegevens zijn openbaar en herleidbaar. De gegevens worden namelijk grotendeels al opgevraagd door de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Kwaliteitsinstituut. Andere informatie wordt overigens ook soms door externe organisaties verzameld en intern gecommuniceerd (denk aan patiënttevredenheidsonderzoek).

  De NVZ regelt de technische ondersteuning van Ziekenhuischeck en levert de landelijke gemiddelden aan. De gegevens worden jaarlijks geactualiseerd, mogelijk vaker. Dit kan per indicator bepaald worden. De data van Ziekenhuischeck zal op een server van de NVZ komen te staan. Ieder deelnemend ziekenhuis sluit hiervoor een gebruikersovereenkomst met de NVZ af.

 • Wie doen mee?

  Alle algemene ziekenhuizen en umc’s in Nederland doen mee. Ook een aantal specialistische instellingen staan op Ziekenhuischeck. Naast de NVZ, werken de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra en Revalidatie Nederland ook mee aan dit initiatief.

 • Sterftecijfers: waarom nu wel de sterftecijfers publiceren?

  Alle ziekenhuizen moeten verplicht hun sterftecijfers publiceren. We blijven benadrukken dat sterftecijfers vooral intern bruikbaar zijn op dit moment. Er is de laatste tijd de tendens dat interne kwaliteitsinformatie wordt gebruikt als keuze-informatie. Het risico hiervan is dat dit informatie oplevert die én moeilijk te begrijpen is, én waarbij onderlinge vergelijking lastig is.

  Toch publiceren ziekenhuizen naast de HSMR (gecorrigeerde sterftecijfers) nu ook hun SMR-cijfers (sterftecijfers per diagnosegroep). Ziekenhuizen willen immers graag voldoen aan de vraag naar kwaliteitsinformatie. Bovendien kan de publicatie van deze cijfers de ontwikkeling naar betrouwbare keuze-informatie versnellen.

  Niet van alle ziekenhuizen is de HSMR beschikbaar. Dat komt doordat er instellingen zijn waarvoor de zogenoemde exclusiecriteria van toepassing zijn. Een ziekenhuis valt onder de exclusiecriteria wanneer de registraties onvolledig en duidelijk van onvoldoende kwaliteit zijn, of wanneer de patiëntencasemix van het ziekenhuis te veel afwijkt van de landelijk gemiddelde casemix. Ziekenhuizen die onder de exclusiecriteria vallen, en dus geen HSMR of SMR hebben, kunnen op basis van deelname aan de LBZ (Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg) hun voorlopige SMR en HSMR laten berekenen. Hiermee kunnen ook deze ziekenhuizen aan hun verplichting voldoen.


Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Meer weten...