Privacy - toestemming delen (medische) gegevens

U bevindt zich hier: Home | Veelgestelde vragen | Privacy - toestemming delen (medische) gegevens

Privacy - toestemming delen (medische) gegevens


 • Waarom moet ik toestemming verlenen?

  Alleen als uw huisarts, uw apotheek en uw medisch specialist bekend zijn met uw medische gegevens kunnen zij u snel, goed en veilig behandelen. Door toestemming te geven kunt u ervoor zorgen dat uw huisarts en uw behandelaar uit een ander ziekenhuis op de hoogte is van uw medisch dossier uit het BovenIJ en uw apotheek van de medicatie die u in het BovenIJ heeft gekregen. Hierdoor hoeft uw niet steeds opnieuw uw medische gegevens te vertellen en/of opnieuw onderzoek(en) te ondergaan.

 • Met welke zorginstellingen worden mijn medische gegevens elektronisch uitgewisseld?

  Uw toestemming geldt in principe voor alle zorginstellingen in Nederland. In de praktijk zijn op dit moment echter nog niet alle zorginstellingen aangesloten. Met de volgende organisaties is elektronische uitwisseling op dit moment mogelijk:

  • Uw huisarts
  • Uw apotheek
  • Andere ziekenhuizen in de regio (op dit moment: OLVG, AVL, Amsterdam UMC, Amstelland ziekenhuis, Noordwest-ziekenhuisgroep; dit gaat in de toekomst uitbreiden).
 • Welke medische gegevens worden precies uitgewisseld?

  Het gaat hierbij om de gegevens die nodig zijn voor uw behandeling zoals:

  • Uw naam, leeftijd, adres en Burger Service Nummer (BSN)
  • Algemene gegevens over uw gezondheid
  • Overzicht van uw medische problemen en aandoeningen
  • Informatie over voorgeschreven medicijnen
  • Eventuele allergieën en contra-indicaties
  • Uitslagen zoals röntgenfoto’s, bloedwaarden en andere testuitslagen
  • Notities van zorgverleners waarin medische informatie over u is vastgelegd
 • Kan ik kiezen welke informatie uit mijn medische gegevens wel of niet wordt gedeeld?

  Als u toestemming geeft voor het beschikbaar stellen van uw dossier, kan alle informatie worden ingezien. Wel is er een uitzondering gemaakt voor notities en afspraken van de afdelingen Psychologie, Psychiatrie en medisch-maatschappelijk werk. Deze gegevens worden niet gedeeld met andere zorgverleners. Niet binnen het BovenIJ en niet met externe zorgverleners.

 • Als ik toestemming geef, wie heeft dan toegang tot mijn medische gegevens?

  Alleen zorgverleners met wie u een behandelrelatie heeft, kunnen voor uw behandeling uw medische gegevens raadplegen. In de praktijk zijn dat uw huisarts, uw apotheek en soms een medisch specialist uit een ander ziekenhuis waar u onder behandeling bent. U geeft in elke zorginstelling apart toestemming. In het BovenIJ geeft u dus alleen toestemming voor de inzage in uw BovenIJ dossier. Zorgverzekeraars, werkgevers en bedrijfsartsen kunnen en mogen uw medische gegevens niet inzien!

 • Ik wil geen toestemming geven, hoe regel ik dat?

  Als u geen toestemming wilt geven, hoeft u niets te doen. Er wordt geen toestemming vastgelegd en externe zorginstellingen kunnen uw medische gegevens niet raadplegen. Bespreek met uw medisch specialist of verpleegkundigen de gevolgen indien u geen toestemming geeft. Mogelijk heeft het gevolgen voor vervolgbehandelingen in andere zorginstellingen, zoals opnieuw uitvoeren van onderzoeken, vertraging in de overdracht en/of opnieuw moeten verstrekken van informatie.

 • Ik wil graag weten welke zorgverleners mijn dossier uit het BovenIJ hebben ingezien. Wat moet ik hiervoor doen?

  Hiervoor kunt u het aanvraagformulier op onze website invullen en opsturen naar het directiesecretariaat van het BovenIJ.

 • Ontvang ik een bewijs dat ik toestemming heb verleend?

  Nee, u ontvangt geen bewijs dat u toestemming hebt verleend. Bij een bezoek aan het ziekenhuis kan de medisch specialist, verpleegkundige of polimedewerker inzien of toestemming is gegeven. Ook kunt u dit zelf inzien via het patiëntportaal Mijn BovenIJ.

 • Mag iemand anders ook toestemming voor mij verlenen? Bij bijvoorbeeld wilsonbekwaamheid of buiten bewustzijn van patiënten?

  Uw wettelijk vertegenwoordiger kan namens u toestemming verlenen. Mocht u buiten bewustzijn in het ziekenhuis komen en heeft u eerder geen keuze gemaakt, dan kan de behandelaar voor u toestemming geven om uw gegevens op te vragen bij een andere zorginstelling.

 • Hoe kan ik toestemming geven voor mijn kind?

  Voor kinderen tot 12 jaar geeft de ouder/voogd toestemming. Dit kan ook via Mijn BovenIJ.

  Voor kinderen van 12 tot 16 jaar geldt dat zowel de ouder/voogd als het kind toestemming moet geven. Hiervoor vult u een formulier in voor het kind, ondertekend door de ouder/voogd en met een paraaf van het kind achter zijn/haar naam. Kinderen en volwassenen vanaf 16 jaar geven zelf toestemming.

 • Hoe zit het met wet- en regelgeving voor elektronisch uitwisselen van medische gegevens?

  Zorginstellingen moeten ervoor zorgen dat hun informatiesystemen veilig zijn en goed worden beheerd. Zij moeten technische en organisatorische maatregelen nemen, die overeenstemmen met de stand van de techniek, zodat de beschikbaarheid, juistheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens worden beschermd. Bovendien heeft iedere zorgverlener een geheimhoudingsplicht. Uw zorgverlener is verplicht uiterst zorgvuldig om te gaan met uw gegevens.

 • Hoe weet ik of mijn gegevens bij een andere zorginstelling door mijn behandelaar kunnen worden geraadpleegd?

  Als u niet weet of uw gegevens van een andere zorginstelling kunnen worden geraadpleegd, kunt u dit teruglezen in het patiëntportaal Mijn BovenIJ. Of vraag hiernaar bij de balie of zorgverlener. Zij kunnen nagaan of uw toestemming is vastgelegd. Als u in een andere zorginstelling toestemming hebt gegeven om uw gegevens te delen, zal de informatie automatisch beschikbaar worden gesteld aan andere zorginstellingen die zijn aangesloten bij het uitwisselingssysteem.

 • Ik word behandeld in het buitenland of een zorginstelling die nog niet is aangesloten. Wat nu?

  Als uw zorginstelling niet is aangesloten bij het uitwisselingssysteem, kunnen uw gegevens worden opgevraagd via andere kanalen, zoals via de e-mail of post.


Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Meer weten...