Polikliniklerin listesi

U bevindt zich hier: Home | Türkçe | Polikliniklerin listesi

Polikliniklerin listesi

Polikliniklerin genel çalışma saatleri: 8.30 - 17.00 

Polikliniklerin telefonla görüşme saatleri: 9.00 - 16.30       

YolPolikliniklerTelefon
2e etage Acil Hasta Kabul Bölümü (Acute Opname Afdeling (AOA)) 020-6346440
55 Kan Alma Laboratuvarı (Afnamelaboratorium) 020-6346548
begane grond Eczane (Apotheek) 020-6346130
begane grond Eczane Hizmet Bölümü (Apotheek Service Punt (ASP)) 020-6346747
33 Bekkenbodem polikliniek (Bekkenbodem polikliniek) 020- 6346243
hoofdingang BovenIJ Eczanesi (BovenIJ apotheek) 020-6346613
10 Kardiyoloji Polikliniği (Cardiologie polikliniek) 020-6346732
Beverwijkstraat 9, 2e verdieping, 1024 VR Amsterdam Cardiologie spreekuur Waterlandplein (Cardiologie spreekuur Waterlandplein) 020-6346732
3e etage Kardiyoloji Bölümü (Cardiologie Verpleegafdeling) 020-6346182
22 Meme Sağlığı Uzman Hemşiresi (Casemanager borstkanker) 020-6346218
22 Cerrahi Polikliniği (Chirurgie polikliniek) 020-6346231
3e etage Chirurgie Verpleegafdeling (Chirurgie Verpleegafdeling) 020-6346436
33 Kontinans Polikliniği (Continentie polikliniek) 020-6346243
41 (tijdelijke locatie) Çocuklarda Küvöz Sonrası Bakım Polikliniği (Couveusekinderen nazorg polikliniek) 020-6346117
2e etage Günübirlik Tedavi Merkezi (Dagcentrum) 020-6346441
84 Dermatoloji Polikliniği (Dermatologie polikliniek) 020-6346251
Beverwijkstraat 9, 2e verdieping, 1024 VR Amsterdam Dermatologie spreekuur Waterlandplein (Dermatologie spreekuur Waterlandplein) 020-6346251
48 Diyabet Polikliniği (Diabetes polikliniek) 020-6346271 (maandag t/m vrijdag van 10 - 11 uur); bij spoed of afzeggen afspraak via 020-6346296
48 Diyabet Uzman Hemşiresi (Diabetesverpleegkundige) 020-6346271 (maandag t/m vrijdag van 10 - 11 uur); bij spoed of afzeggen afspraak via 020-6346296
48 Diyetetik (Diëtetiek) 020-6346296
ingang spoedeisende hulp Acil Kalp Yardımı (Eerste Hart Hulp) 020-6346200
achterzijde ziekenhuis (in het ziekenhuis: route 44) Acil Servis (Eerste hulp) 020-6346200
39 Endoskopi Bölümü (Endoscopie afdeling) 020-6346269
70 Ergoterapi (Ergotherapie) 020-6346157
70 Fizik Tedavi (Fysiotherapie) 020-6346157
2e etage - zuid Geriatri Polikliniği (Geriatrie polikliniek) 020-6346253
Gezond gewicht polikliniek (Gezond gewicht polikliniek)
Beverwijkstraat 3 - 9, 2e verdieping, 1024 VR Amsterdam Gezond gewicht spreekuur Waterlandplein (Gezond gewicht spreekuur Waterlandplein) 020-6346120
42 Alçı odası (Gipskamer) 020-6346194
18 Jinekoloji ve Doğum Polikliniği (Gynaecologie en Verloskunde polikliniek) 020-6346103
3e etage Jinekoloji Bölümü (Gynaecologie Verpleegafdeling) 020-6346182
1e etage Kalp Bakım Ünitesi (Hartbewaking) 020-6346413
10 Kalp Yetmezliği Polikliniği (Hartfalen polikliniek) 020-6346582
Beverwijkstraat 9, 2e verdieping, 1024 VR Amsterdam Hartfalen spreekuur Waterlandplein (Hartfalen spreekuur Waterlandplein) 020-6346732
10 Kalp Rehabilitasyon (Hartrevalidatie) 020-6346545
35/36 Baş Ağrısı Polikliniği (Hoofdpijn polikliniek) 020-6346260
84 Deri hastalıkları Terapisi (Huidtherapie) 020-6163509
Huisartsenpost (Huisartsenpost) 088-003 0600
Huisartsenpost (Huisartsenpost) 088-003 0600
1e etage Yoğun Bakım Bölümü (Intensive care/Cardio care (ICCC)) 020-6346413
48 Iç Hastalıkları Polikliniği (Interne geneeskunde polikliniek) 020-6346296
3e etage İç Hastalıkları Bölümü (Interne Geneeskunde Verpleegafdeling) 020-6346148
30 Çene Cerrahisi Polikliniği (Kaakchirurgie polikliniek) 020-6346220
15 Kulak-Burun-Boğaz Polikliniği (Keel- neus- en oorheelkunde polikliniek) 020-6346212
2e etage - noord (tijdelijke locatie) Çocuk Hastalıkları Bölümü (Kinderafdeling) 020-6346117
41 (tijdelijke locatie) Çocuk Hastalıkları Polikliniği (Kinderpolikliniek) 020-6346120
1e etage Klinik Kimyasal Laboratuvar (Klinisch Chemisch Laboratorium (KCL)) 020-6346421
37 Klinik nörofizyoloji (Klinische Neurofysiologie (KNF)) 020-6346266/6842
1e etage Laboratuvarlar (Laboratoria) 020-6346421
2e etage - noordvleugel Emzirme Uzmanı (Lactatiekundige) 020-6346320
85 Logopedi (Logopedie) 020-6346434
40 Longfunctie (Longfunctie) 020 - 6346292
zie informatie in agenda Kuzey Amsterdam Akciğer Merkezi (Longpunt Amsterdam-Noord) Henny Boerhout, 06-83394415
46 Akciğer Hastalıkları Uzman Hemşiresi (Longverpleegkundige) 020-6346292
46 Akciğer Hastalıkları Polikliniği (Longziekten polikliniek) 020-6346292
3e etage Akciğer Hastalıkları Bölümü (Longziekten Verpleegafdeling) 020-6346148
48 Mide, Bağırsak, Karaciğer Hastalıkları Polikliniği (Maag-, darm- en leverziekten (MDL) polikliniek) 020-6346296
22 Meme Hastalıkları Polikliniği (Mammapolikliniek) 020-6346231
33 Erkek Hastalıkları Polikliniği (Mannenpolikliniek) 020-6346243
66 Sosyal Hizmetler (Medisch maatschappelijk werk) 020-6346346
Medisch microbiologisch laboratorium (Medisch microbiologisch laboratorium)
2e etage - zuid Tıbbi Psikoloji (Medische psychologie polikliniek) 020-6346206
begane grond Yaşlı Bakım Hattı (Meldpunt ouderenzorg) 020-6346253
18 Menapoz Polikliniği (Menopauze polikliniek) 020-6346103
35, 36 Nöroloji Polikliniği (Neurologie polikliniek) 020-6346260
3e etage Nöroloji Bölümü (Neurologie Verpleegafdeling ) 020-6346439
48 Oncologie - verpleegkundig consulent (Oncologie - verpleegkundig consulent ) 020-634 6605
48 Onkoloji Polikliniği (Oncologie polikliniek) 020-6346605
48 Onkoloji Uzman Hemşiresi (Oncologieverpleegkundige) 020-6346605
Amsterdam Onkoloji Merkezi (Oncologisch Centrum Amsterdam)
26 Göz Hastalıkları Polikliniği (Oogheelkunde polikliniek) 020-6346282
57 Hasta Kayıt Bölümü (Opname afdeling) 020-6346861
20 Ortopedi Polikliniği (Orthopedie polikliniek) 020-6346556
3e etage Ortopedi Bölümü (Orthopedie Verpleegafdeling) 020-6346435
29 Ortopedik Teknik (Orthopedietechniek) 020-6346157
26 - polikliniek Oogheelkunde Ortopsi (Orthoptie) 0206346282
20 Osteoporoz Polikliniği (Osteoporose polikliniek) 020-6346556
48 Palyatif Bakım (Palliatieve zorg) 020-6346605
25 Hasta Hizmetleri Bürosu (Patiënten servicebureau) 020-6346861
32 Ağrıyla Mücadele Polikliniği (Pijnbestrijding polikliniek) 020-6346287
32 Plastik Cerrahi Polikliniği (Plastische chirurgie polikliniek) 020-6346660
18 Doğum Kontrol Danışma saati (Preconceptiezorg spreekuur) 020-6346103
32 Ameliyat Öncesi Kontrol Polikliniği (Preoperatieve polikliniek) 020-6346287
Hastane Dışı Kan Aldırma Merkezleri (Prikposten buiten BovenIJ)
2e etage - zuid Psikiyatri Polikliniği (Psychiatrie polikliniek) 020-6346206
Beverwijkstraat 9, 2e verdieping, 1024 VR Amsterdam Psychiatrie spreekuur Waterlandplein (Psychiatrie spreekuur Waterlandplein) 020-6346206
54 Radyoloji Polikliniği (Radiologie polikliniek) 020-6346166
70 Römatoloji Polikliniği (Reumatologie polikliniek) 020-6346160
70 Rehabilitasyon ve İyileşme (Revalidatie en Herstel) 020-6346157
46 Sigarayı Bırakma Polikliniği (Rook-stop-polikliniek) 020-6346292
32 Sedatie polikliniek (Sedatie polikliniek) 020-6346287
10 Kalp Problemlerinin Hızlı Teşhisi (Snelle diagnostiek hartklachten) 020-6346732
84 (dermatoloog) / 22 (vaatchirurg) Varis Merkezi (Spatadercentrum) 020-6346205
achterzijde ziekenhuis (in het ziekenhuis: route 44) Acil Servis (Spoedeisende eerste hulp) 020-6346200
15 Çocuklarda Konuşma Bozukluğu Danışma Saati (Spraaktaal spreekuur voor kinderen) 020-6171814
22 Ostomi Bakımı Polikliniği (Stoma polikliniek) 020-6346231
2e etage - Oost Transfer Bürosu (Transferbureau) 020-6346448
33 Üroloji Polikliniği (Urologie polikliniek) 020-6346243
3e etage Üroloji, KBB, Göz Hast. ve Ağrılı Hastalar Bölümü (Urologie, KNO, Oogheelkunde en Pijnbestrijding (UKOP) Verpleegafdeling) 020-6346182
60 Aşı yeri (Vaccinatiepunt) 0900 - 8222462
1e etage: verloskamers; 2e etage: kraamafdeling (tijdelijke locatie) Doğum Bölümü (Verloskunde Verpleegafdeling) 020-6346320
Waterlandplein spreekuren (Waterlandplein spreekuren)
22 Yara Bakım Merkezi (Wond Expertise Centrum) 020-6346800
begane grond Yabancı Kökenli Hastalar İçin Sağlık Danışmanı (Zorgconsulent voor anderstalige patiënten) 020-6346836 (tracer 243)
Zwanger & bevallen advies (Zwanger & bevallen advies)

Wilt u deze pagina delen via Social media? Klik dan hier.

Cookie Policy

{locale.getstring("COOKIEPOLICY_DISCLAIMER", locale.getstring(COOKIEPOLICY_ACCEPT))}
Strictly necessary cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionality cookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
{locale.getstring("COOKIEPOLICY_MORE_INFO")}