Zwangerschap en Bevallen

U bevindt zich hier: Home | Aandoeningen & Ziektebeelden | Verloskunde | Zwangerschap en Bevallen

Zwangerschap en Bevallen

Een bevalling is altijd een spannende gebeurtenis. U kunt er voor kiezen om thuis te bevallen onder leiding van een eerste lijns verloskundige. Ook als u het prettiger vindt om in het ziekenhuis te bevallen kan dit onder leiding van uw verloskundige.

Soms is het noodzakelijk dat de zwangerschap en/of de bevalling plaatsvindt onder de verantwoordelijkheid van een gynaecoloog. De begeleiding van de bevalling is teamwork. Het team gynaecologen, verloskundigen, verpleegkundigen en kraamverzorgenden, zorgen ervoor dat uw bevalling op een veilige en persoonlijke wijze plaatsvindt. 

Hielprikje (neonatale screening)

Bent u in het ziekenhuis bevallen en is uw baby op de 4e of 5e dag na de geboorte nog in het ziekenhuis opgenomen dan wordt de hielprik in het ziekenhuis afgenomen. De hielprik wordt afgenomen door een verpleegkundige of door een medewerker van het laboratorium. Hierbij wordt wat bloed uit het hieltje van uw kindje afgenomen, en opgestuurd voor onderzoek naar meerdere aangeboren afwijkingen. Bij het ontslag van uw baby uit het ziekenhuis krijgt u de witte envelop mee die u tenminste 3 maanden moet bewaren in verband met het nummer dat erop staat. Mag uw baby voor de 4e dag naar huis dan wordt de hielprik afgenomen door een verpleegkundige van het consultatie bureau.

Het afnemen van de hielprik is niet verplicht, u mag zelf beslissen of uw kindje op deze aangeboren afwijkingen wordt getest. Heeft u bezwaar tegen de hielprik dan kunt u dit melden aan de verpleegkundige of de kinderarts. Dit geldt ook als u bezwaar maakt tegen het bewaren van het bloedmonster voor anonieme wetenschap. Als u geen informatie wilt over eventueel dragerschap van sikkelcel anemie kan de verpleegkundige dit noteren. Er zal dan om een paraaf van u gevraagd worden.

Meer informatie over het afnemen van een hielprik vindt op de website van het RIVM.

Gehoortest

De gehoortest wordt in het ziekenhuis niet gelijktijd afgenomen met een hielprik. Zodra uw baby thuis is neemt een verpleegkundige van het consultatiebureau de gehoortest af.

Verloskundigen

Zij begeleiden zwangeren en barenden met een verhoogd risico. Dit gebeurt uiteraard onder de verantwoordelijkheid en zo nodig supervisie van de gynaecoloog. De verloskundigen doen spreekuren en werken op de verloskamers en kraamafdeling.

Lactatiekundigen

Meestal ondervindt u weinig problemen bij het geven van borstvoeding. Soms zijn er echter bijzondere omstandigheden of doen zich problemen voor waarbij specifieke kennis en ervaring nodig zijn. Lactatiekundigen kunnen u adviseren en begeleiden bij probleemsituaties rondom de borstvoeding.

Voorlichtingsbijeenkomsten

Het ziekenhuis organiseert regelmatig online voorlichtingen over bevallen en over borstvoeding. 

Samenwerkingsverbanden

  • De gynaecologen werken nauw samen met de eerste lijns verloskundige praktijken uit de regio. Zij hebben een Verloskundig Samenwerkingsverband Amsterdam-Noord waarbij naast de verloskundigen uit de regio ook de tweedelijns verloskundigen en de kinderartsen uit het BovenIJ ziekenhuis deelnemen, om zo de zorg voor de zwangere en de pasgeborene zo goed mogelijk te laten verlopen.
  • Prenatale screening (nekplooimeting, combinatietest en standaard echoscopisch onderzoek) wordt verricht door een gecertificeerd echoscopiste of gynaecoloog. Er is een nauwe samenwerking met het Academisch Medisch Centrum.

Wilt u deze pagina delen via Social media? Accepteer dan eerst de functionaliteit cookies.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Meer weten...